Ely-keskus vaatii Talvivaaralta monia lisäselvityksiä

Talvivaaran kaivosyhtiön havittelema tuotannon laajennus jopa kolminkertaiseksi ei onnistu ilman lisäselvityksiä ja uusia ympäristön turvaamistoimia. Kainuun Ely-keskus on antanut kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (yva) koskevan lausunnon ja vaatii lisäselvityksiä esimerkiksi kaivoksen vesistövaikutuksista. Ely-keskus näki suuria puutteita myös uraanin talteenottoa koskevissa yva-ohjelman kohdissa.

Talvivaara on Kainuussa myös asukkaiden tehotarkkailussa. Yva-ohjelmaan jätettiin peräti 223 lausuntoa tai mielipidettä, mikä on tavaton määrä.

Ely-keskus haluaa yhtiöltä vastauksia Talvivaaran kaivoksen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista, poikkeustilanteiden arviointia, lisää luontoselvityksiä, avointa tiedotusta ja huomion kiinnittämistä kaivostoiminnan sosiaalisiin vaikutuksiin.

Seuraavaksi kaivosyhtiön on annettava Ely-keskuksen vaatimat lisäselvitykset, jonka jälkeen valmistuvasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kansalaiset voivat jälleen lausua mielipiteitään.

 

 

Jaa artikkeli

facebooktwittermail

Seuraa meitä

facebookrss