SAK:n Huutola: Työaikapankit saatava kaikille palkansaajille

SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutola kommentoi työaikajärjestelmiä Rovaniemellä torstai-aamuna. (Kuva: Tuomas Talvila)

Barometri: Työaikapankit ja liukuva työaika harvinaisia SAK:laisilla työpaikoilla

Työaikapankkijärjestelmä tulisi SAK:n varapuheenjohtajan Matti Huutolan mukaan ulottaa kaikkiin palkansaajiin jos työurien halutaan pitenevän ja työhyvinvoinnin kehittyvän.

– On edunvalvonta- ja sopimuspolitiikassamme keskeinen tavoite lähteä viemään tätä järjestelmää eteenpäin. Nykyisellään se on kehittymätön.

Huutola kommentoi torstai-aamuna Rovaniemellä toimittaja-aamiaisella tuoreeltaan SAK:n työolobarometriä, joka julkistettiin samoihin aikoihin Helsingissä.

Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyä, jolla työntekijälle järjestetään oikeus kerätä ja säästää ylityötunteja ja pitää niitä vapaina.

SAK:n kehittämispäällikön Juha Antilan laatiman SAK;n työolobarometrin mukaan liukuva työaika tai työaikapankit eivät ole levinneet kovinkaan laajalle SAK:laisessa kentässä. Vain 16 prosentilla työpaikoista on käytössä työaikapankin kaltainen järjestelmä ja 15 prosentilla työpaikoista on liukuva työaika.

– Paljon esillä ollut Euroopan joustavin työaika onkin rakennettu pääasiassa tuotannon ja työnantajien ehdoilla. Esimerkiksi vuoro- ja yötyötä tehdään Suomessa enemmän kuin muualla EU:ssa, ja se on kasautunut vahvasti SAK:laisille aloille. Vuorotyötä tekee kaksi viidesosaa SAK:laisista, toteaa Juha Antila barometrin tiedotteessa.

–Jos työaika joustaa myös työntekijän tarpeiden mukaan, se lisää työn mielekkyyttä, auttaa jaksamaan työssä ja jatkamaan pidempään työelämässä.

Siksi esimerkiksi työaikapankkijärjestelmää pitää kehittää niin, että lisätään työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työaikoihinsa, Antila painottaa.

Matti Huutolan mukaan on hieman yllättävääkin, että SAK:laisilla työpaikoilla työajan joustoa on todella vähän.

– Kun kuitenkin yrityksen näkökulmasta jousto ja sitä kautta parantuva motivaatio lisää työn tuottavuutta ja työntekijän näkökulmasta se toisi uusia mahdollisuuksia yhteensovittaa vapaa-aikaa ja työtä.

Huutolan mukaan SAK:laisilla työntekijöillä on halua* * tehdä joustavia työaikoja, kunhan otetaan huomioon työntekijän tarpeet, kuten työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen.. Hän sanoo ymmärtävänsä myös työaikapankkia kohtaan tunnettuja pelkoja.

– Totta kai työntekijöitä huolestuttaa esimerkiksi se, tuleeko lain mukaisia ylityökorvauksia.

– Mutta kyllä yhdessä sovittavaan kunnolliseen järjestelmään liittyy paljon myönteisiä mahdollisuuksia.

SAK:n työolobarometria 2012 varten haastateltiin 1 207 SAK:laisten liittojen työssäkäyvää jäsentä helmi–maaliskuussa 2012.