Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestö: Koulupudokkaiden syrjäytyminen estettävä

Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestö esittää selkeän palvelumallin luomista uuteen Ouluun koulupudokkaiden syrjäytymisen estämiseksi.

–Asia on tärkeä, koska vain peruskoulun käyneet ovat erityisen suuressa vaarassa syrjäytyä ja joutua ongelmiin. Peruskoulusta jatko-opintojen pariin siirtyminen on erityisen tärkeä elämänvaihe. Jos ote elämästä katoaa silloin, on vaikeaa löytää kiinnekohtaa myöhemmin, kunnallisjärjestö perustelee kannanotossaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan pelkän peruskoulun varaan jäävillä nuorilla on 25 prosenttia enemmän väkivallan kokemuksia tekijänä ja uhrina. Omaisuusrikosten osalta ero on jopa 200-kertainen.

Kunnallisjärjestön mukaan mallia asiaan voitaisiin ottaa esimerkiksi Kainuusta, jossa viime vuonna jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle pystyttiin takaamaan opiskelupaikka.

Opettajien ja opinto-ohjaajien entistä tiiviimpi ja varhaisempi vastuunotto yhdessä vanhempien kanssa nuoren jatkopoluista on Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestön mukaan yksi konkreettinen väline koulupudokkaiden syrjäytymistä estävään palvelumalliin.

–Lisäksi esimerkiksi luki-testien järjestämisestä jokaisessa koulussa olisi huolehdittava paremmin, jotta lukihäiriöisiä voitaisiin auttaa ajoissa, kunnallisjärjestän puheenjohtaja Rauno Hekkala sanoo.

Kunnallisjärjestön mielestä myös etsivän nuorisotyön resurssien lisäämistä tarvitaan koulupudokkaiden määrän vähentämiseksi, jottei nuori pääse syrjäytymään jo koulussa ollessaan esimerkiksi runsaiden poissaolojen ja huonon koulumenestyksen myötä.

 

 

Jaa artikkeli

facebooktwittermail

Seuraa meitä

facebookrss