Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestö: Korvensuoran koulu rakennettava

Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestö kannattaa yhtenäisen peruskoulun rakentamista Korvensuoran suuralueelle. Se on ollut jo vuosien ajan niin sanottu kärkihanke kaupungissa.

–Korvensuoran yhtenäistä peruskoulua ei nyt saa syrjäyttää kaupungin investoinneista heikkoon taloustilanteeseen vedoten.

Kunnallisjärjestö toteaa kannanotossaan, ettei Pateniemen lukio ole sidoksissa Korvensuoran kouluhankkeeseen ja vaatii sen toiminnan on jatkumista.

Kunnallisjärjestö vaatii, että tämän vuoden marraskuussa valmistuvassa palveluverkkosuunnitelmassa palvelujen saatavuus tasapuolisesti huomioon. Palveluverkko-ohjauksen keskeisenä periaatteena on oltava kunnallisen palvelutuotannon näkökulma.

Vasemmiston mielestä ulkoistaminen ja yhtiöittäminen eivät saa olla ensisijaisia vaihtoehtoja, vaan uuden Oulun verotuloja on käytettävä oman palvelutuotannon kehittämiseen ja säilyttämiseen.

–Monituottajamallilla pyritään selkeästi lisäämään yksityisten palvelutuottajien osuutta. Toiminta on portti voittoa tavoitteleville kansainvälisille yrityksille, joille kuntalaisten ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen on toissijaista palveluita tuotettaessa, kunnallisjärjestö huomauttaa kannanotossaan.