Oulun Vasemmistonuoret: Joukkoliikenne kuntoon ja kulttuuria kaupunkiin

Oulun Vasemmistonuoret tavoittelevat punavihreää Oulua, jonka kehittämisen keskiössä ovat joukkoliikenne, kulttuuri ja julkiset palvelut. Vasemmistonuoret julkaisivat torstaina kunnallisvaaliohjelmansa, joka tähtää vuoteen 2020 asti.

Oulun Vasemmistonuorten listalla on mm. Oulun joukkoliikenteen kehittäminen pitkällä aikavälillä raideliikenteen suuntaan. Tavoitteissa on pikaraitioyhteys Linnanmaalle.

– ”Lyhyellä aikavälillä haluamme nähdä merkittäviä parannuksia linja-autoliikenteessä. Vuorotiheyttä ja reitistöjä on parannettava ja lipunhintoja laskettava. Tämä edellyttää kaupungilta suurempaa rahallista subventiota. On myös tutkittava mahdollisuutta kunnallisen joukkoliikennelaitoksen perustamiseksi,” toteaa Oulun Vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna Sarkkinen.

Vasemmistonuorten visioissa Oulu on kulttuurille avoin kaupunki, jossa taide ja tapahtumat näkyvät sekä keskustassa ja lähiöissä.

Vasemmistonuoret vaativat graffitiseinien ja vapaan ilmoittamisen taulujen perustamista ja kulttuuriseteleiden jakamista vähävaraisille.

Kaupungin tulee tukea kaikkien asukkaiden mahdollisuuksia nauttia ja tuottaa kulttuuria, sillä kulttuuri luo hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä voimaannuttaa ihmisiä”, Sarkkinen sanoo.

Punavihreässä Oulussa julkiset palvelut ovat kaikkien asukkaiden saavutettavissa ja ne rahoitetaan verovaroin. Kaupungin omaa palvelutuotantoa täydentävät tarvittaessa osuuskunnat, yhteiskunnalliset yritykset ja paikalliset pienyrittäjät.

Vasemmistonuoret haluavat kaupungin kantavan myös suurempaa vastuuta ympäristöstä vähentämällä päästöjä, kehittämällä uusiutuvan energiantuotantoa ja järjestämällä ympäristökasvatusta. Vasemmistonuorten visioissa kaupunki on suojellut Sanginjoen ulkometsän.

Oulun Vasemmistonuoret haluavat päästä eroon Oulun johtavasta asemasta nuorisotyöttömyystilastoissa panostamalla muun muassa kesätyömahdollisuuksiin ja koulutuspaikkojen laatuun ja riittävyyteen.

Vasemmistonuoret haluavat myös varmistaa asukkaiden äänen kuulumisen päätöksenteossa kaupunginosavaltuustojen ja kansalaiskokousten kautta.

_______________________________________________________

Oulun Vasemmistonuorten kunnallisvaaliohjelma 2012: Punavihreä Oulu 2020

Punavihreä Oulu on hyvä paikka elää. Jokaisella on mahdollisuus  vaikuttamiseen, yhteisölliseen toimintaa sekä itsensä kehittämiseen ja  toteuttamiseen. Oulu on paikka, jossa ihmisten perusturvasta  huolehditaan ja jossa toteutuu jokaisen oikeus terveydenhuoltoon ja  sosiaalipalveluihin sekä kulttuuriin ja laadukkaaseen koulutukseen.
Kunnalliset palvelut tuotetaan pääosin kunnan omana työnä, sillä  ihmisten perustarpeet eivät saa olla voiton tavoittelun väline. Kunnan  omaa tuotantoa täydentävät osuuskunnat ja yhteiskunnalliset yritykset.  Palvelut rahoitetaan pääosin verovaroilla. Byrokratiaa ja turhia
johtajia on karsittu ja voimavarat on suunnattu ihmisten palvelemiseen.

Oulussa otetaan huomioon alueen moninaisuus ja laajuus.  Kaupunkikeskustaa ja lähiöitä rakennetaan tiiviisti samaan aikaan  unohtamatta maaseutumaisen asumisen edellytyksiä. Oulussa  asumiskustannukset ovat edulliset ja halpoja vuokra-asuntoja on
tarjolla ympäri kaupunkia. Joukkoliikenne on sujuvaa ja kattavaa.  Pitkän aikavälin tavoitteena on pikaraitiotieyhteyden rakentaminen  Kaukovainiolta Keskustan ja Tuiran kautta Linnanmaalle. Raitiotietä  odotellessa on bussiliikennettä parannettu ja lippujen hintaa  laskettu. Kertalippu maksaa 1,5 euroa ja kuukausikortti 25euroa. Oulun on  Euroopan kuulu talvipyöräilykaupunki, jossa on hyvässä kunnossa oleva pyörätieverkko, riittävästi pyöräparkkeja ja vapaita  pyöränhuoltopisteitä.

Oulu on kulttuurille avoin kaupunki. Kaduilla ja lähiöissä on  kulttuuria taideteosten ja tapahtumien muodossa. Keskuskaupungille on  pystytetty ilmoitustaulu, jossa yhdistykset ja vapaan kentän toimijat  voivat ilmoittaa maksutta tulevista tapahtumista. Eri osiin kaupunkia  on pystytetty graffitiseiniä, joihin maalaaminen on vapaata.  Kaupungissa toimii kansalaisjärjestöjen ylläpitämä vapaa sosiaalikeskus, jonka perustamista varten kaupunki on luovuttanut tyhjillään olevan kiinteistönsä maksutta. Työttömille ja  vähävaraisille annetaan maksuttomia kulttuuriseteleitä. Hiukkavaaran  bändikämppien ja taiteilijatilojen tulevaisuus on turvattu ja  Hiukkavaarasta on muodostunut monipuolinen kulttuurikaupunginosa.  Historia on läsnä Oulussa, sillä kaupunki on lopettanut vanhojen arvorakennusten tuhoamisen.

Oulu kantaa huolta maapallon tulevaisuudesta. Kaupunki on hyvää  vauhtia matkalla kohti hiilineutraaliutta. Päästöjä on vähennetty  joukkoliikennettä suosimalla, panostamalla uusiutuvaan  energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen. Kaupunki kantaa vastuuta
ympäristöstä myös monipuolisella ympäristövalistus ja  -kasvatustyöllään. Kouluissa ja kaupunginkeittiöissä tarjoillaan  laadukasta lähi- luomu- ja kasvisruokaa. Oulussa pidetään huolta  lähiluonnosta. Sanginjoelle on perustettu suojelualue, jossa monet  harvinaiset lajit viihtyvät, ja joka vetää puoleensa kaupunkilaisia ja  luontomatkailijoita ympäri maailmaa. Kaupungin puistot ovat  houkuttelevia ja Hietasaari on säilyttänyt luonnonläheisen
tunnelmansa, ja sitä on kehitetty kaupunkilaisten ehdoilla.

Oulu on nuorten kaupunki. Kaupungin kouluverkko on monipuolinen.  Joukkoon mahtuu myös pieniä kouluja. Nuoret pääsevät tarpeen vaatiessa  nopeasti kouluterveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin puheille.  Oulu ei ole enää Suomen ykkönen nuorisotyöttömyydessä. Kaikille  peruskoulunsa päättäneille löytyy opiskelupaikka. Kaupunki tarjoaa  nuorille monipuolisia kesätyömahdollisuuksia ja tukee nuorten
työllistymistä. Korkeakouluopiskelijat tunnistetaan merkittäväksi  väestöryhmäksi. Opiskelijat näkyvät kaupunkikuvassa ja heitä kuullaan  päätöksenteossa. Nuorille tarjotaan monipuolisia  harrastusmahdollisuuksia, myös uusille lajeille löytyy harrastuspaikkoja.

Oulussa kaikki voivat osallistua. Kaupunginosavaltuustoissa päätetään  lähialueen asioista ja vapaissa kansalaisfoorumeissa kaikki halukkaat  pääsevät ääneen. Isoista asioista järjestetään tarpeen vaatiessa  kunnallinen kansanäänestys. Oulussa kaikki ovat samanarvoisia ja  kaupunki on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

 

Jaa artikkeli

facebooktwittermail

Seuraa meitä

facebookrss