Mistä on haukiputaalaiset tehty?

Timo Vilppola (vasemmalla), Reima Ritapuu, Aili Vilppola, Taisto Tammela, Matti Nisula ja Kaarina Nisula muodostavat Haukiputaan Eläkeläisten opintopiirin ydinjoukon, joka on pohtinut haukiputaalaisuuden ydintä opintokerhossaan. (Kuva: Tuula Leskinen)

Haukiputaan Eläkeläisten opintopiiri otti asiasta selvää.

Haukiputaalaisuus on sitä, että luodaan, käytetään ja tarvitaan kulttuuria, liikuntaa ja urheilua. Se on myös merellisyyttä, jokiympäristöä ja muutenkin luonnon kunnioitusta ja hyödyntämistä.

Haukiputaalaisia voi luonnehtia omasta asuinympäristöstään pitäviksi sekä itsellisyyttä ja sukulaisuutta arvostaviksi.

Opintokerho tarttui ajankohtaiseen aiheeseen

Haukiputaan Eläkeläisten opintopiiri tarttui ajankohtaiseen aiheeseen, tarkastelemaan haukiputaalaista identiteettiä uuden kuntarakenteen syntymisen kynnyksellä. Haukiputaasta tulee ensi vuoden alussa virallisesti osa uutta Oulua.

– Identiteettikysymys on tärkeä kaikille, ja etenkin murrosvaiheessa on tärkeää olla vahva ja vaikuttaa uudessa Oulussa, opintopiirin vetäjä Taisto Tammela kertoo.

Syksyllä ryhmä jatkaa kevätkaudella saatujen tulosten pohjalta tavoitteenaan pohtia, miten vahvaksi koettuja arvoja ja tapoja voitaisiin hyödyntää uudessa Oulussa.

Monipuoliset haukiputaalaiset

Haukiputaan vahvojen kylien perinteestä on kehittynyt kylien sisällä ja kylien kesken liikunta-ja urheilukulttuuri, josta on kehittynyt vahva urheiluseuratoiminta. Tästä on osoituksena monipuolinen sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen määrä sekä eri- ikäisten ihmisten runsas liikunnan ja urheilun harrastus. Niiden vaikutuksesta Haukipudas on kilpaurheilussa tullut tunnetuksi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Haukiputaalaisuuden kulttuurilähteenä on meren ja joen läheisyys yhdistettynä pohjoispohjalaisuuteen, johon väestömuutto on tuonut oman lisävärinsä.

Monipuolinen kulttuurin arvostus näkyy kasvavana lasten ja nuorten harrastajaryhmien kehittymisenä.

Asuinpaikakseen haukiputaalainen on valinnut tuulisen, puhtaan raikkaan merenrantapitäjän, jossa hyödynnetään kalastusta ammattina ja harrastuksena. Lisäksi haukiputaalainen on kasvanut merisataman vaikutuksesta sahateolliseen ilmapiiriin, jolla on ollut myönteinen merkitys kunnan elinkeinoelämän ja työvoiman kehittymisenä rakennusteollisuuden ohella myös muuhun teollisuustoimintaan.

Haukiputaalainen arvostaa sukulaisuutta, joka näkyy pohjoispohjalaisena suoraluonteisuutena, missä tekemistä pidetään puhumista tärkeämpänä. Lisäksi haukiputaalaisuus ilmenee lapsirakkautena ja nuorekkuutena sekä ystävällisyytenä myös muita läheisiä, kuten naapureita, kohtaan.

Yhdessä tehden

Henkilöstökouluttaja Taisto Tammelan johdolla Haukiputaan Eläkeläisten ryhmä tarttui valtakunnallisen Eläkeläiset ry:n tuottamaan opintoaineistoon Ajatusten helminauha. Ryhmä työskenteli aineistoa soveltaen.

Yhteisen luomisprosessin aikana ajatuksia kirjattiin fläppitauluille, joista niitä työstettiin eteenpäin. Tammelan roolina oli johdatella työtä ja koota porukalla aikaansaadut aineistot sanalliseen muotoon ja tiiviiksi lauseiksi.

Aluksi ryhmässä oli kymmenkunta jäsentä, mutta pian ryhmä tiivistyi viiteen Haukiputaan Eläkeläisten aktiiviin ja Taisto Tammelaan. Työ on koettu niin antoisaksi, että koko ryhmä jatkaa mielellään syksyllä.

– Hauskaa on ollut, huvia ja hyötyä, Kaarina Nisula kertoo.

– Hyviä ajatuksia haukiputaalaisuudesta on tullut, ja ajatukset selkeävät kun niitä laitetaan paperille, Aili Vilppola jatkaa.

Työn jatkaminen koetaan tärkeäksi, ei vain haukiputaalaisuuden säilyttämisessä suuren kaupungin osana, vaan myös lähestyvien kuntavaalien vuoksi.

– Haukiputaalaiset ovat Oulussa vahvempia kun puhalletaan yhteen hiileen, Timo Vilppola huomauttaa.

Ikääntyvien hoiva monen mielessä

Ikääntyvien hoiva on monen mielessä Haukiputaallakin. Eläkeläisten opintopiiriläiset haluavat kuntaan lisää täyden palvelun palvelutaloja, jotta hoitoa tarvitsevien ei tarvitsisi lähteä kauas kotiseudultaan.

– Autottomien on mahdotonta päästä katsomaan kauemmaksi hoitoon sijoitettua omaistaan, vaikka oman kunnan sisällä oltaisiinkin Kaarina Nisula sanoo.

– Ainakin pidämme yllä keskustelua, Reima Ritapuu, opintopiirin jäsen ja Haukiputaan Eläkeläisten puheenjohtaja lupaa.

Jaa artikkeli

facebooktwittermail

Seuraa meitä

facebookrss