Katja Hänninen

Katja Hänninen

Kirjoittaja on Raahen kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (vas.)

Yhdessä samaan suuntaan?

Puoluevaltuusto kokoontuu marraskuussa. Kokous on erittäin tärkeä koko Vasemmistoliiton tulevaisuuden kannalta, sillä silloin ratkeaa jatkaako puolueemme hallituksessa vai ei. Nyt puoluevaltuuston sähköpostilistalla käytävästä keskustelusta päätellen tiedossa on sekä maltillisia että jyrkkiä kannanottoja hallitustaipaleen jatkamisen että lopettamisen puolesta. Lue lisää

Duunarin ajatuksia

Ammattiyhdistysliike syntyi teollisen vallankumouksen aikana työväestön elinolosuhteita parantamaan. Osa tämän päivän duunareista pitää itsestäänselvyyksinä asioita, jotka ammattiyhdistysliike on saanut aikaiseksi. Ei työnantajat ole hyvää hyvyyttään suostunut viisipäiväiseen työviikkoon tai 8 tunnin työpäivään, puhumattakaan palkallisista lomista tai vähimmäispalkasta. Lue lisää

Kuntalainen Keskiöön

Mitä varten valtuutetut ovat pestissään? Aivan oikein; sinua varten! Miksi sitten yhä useampi kuntalainen kokee mahdollisuutensa vaikuttaa yhteisiin asioihin heikentyneen ja kertovat luottamuksensa poliittisiin päättäjiin horjuvan? Kuntelevatko päättäjät aidosti ihmisiä? Onko kuntalaisten hyvinvointi päätöksenteon keskiössä vai ohjaako päättäjiä arvojen sijaan kylmä raha? Lue lisää

Luottaa, ei luota, luottaa…

Kyllä on ollut luottamus koetuksella niin valtakunnantason kuin kuntatason poliittisiin päättäjiin ja päätöksiin. Kehysriihen jälkimainingit ovat nostaneet myrskyn hallitusriveissä, mutta niin se on aiheuttanut kiivaita keskusteluja ruohonjuuritasollakin tavallisten kansalaisten ja äänestäjien keskuudessa.

Herää kysymys, miksi asioista päätetään puutteellisin tiedoin ja onko väärin ottaa aikalisä käyttöön silloin, kun tilanne selkeästi sitä vaatii? Lue lisää

Kohti tavoitteita

Vasemmistoliiton puoluekokous hyväksyi kesäkuussa 2010 tavoiteohjelman ”Rikkaus lisääntyy jakamalla”. Tavoitteeksemme asetimme esimerkiksi perusturvan parantamisen, joukkokanneoikeuden, rahoitusmarkkinaveron, vanhempainvapaa-uudistuksen, kansanpankin ja vanhuspalvelulain.

Tavoiteohjelmaa voi kutsua oppaaksemme tai käsikirjaksemme, jonka avulla pyrimme luomaan Suomesta ja koko maailmasta paremman paikan elää. Lue lisää

Onko köyhällä varaa vaikuttaa?

Vaalien jälkeen kuulostelin ehdokkaiden toiveita luottamuspaikoista ja sain viestin, joka laittoi jälleen ihmettelemään miksi pienituloisimpia rangaistaan yhteisten asioiden hoitamisesta.

Työttömälle oli liitosta ilmoitettu mahdollisten luottamustehtävistä maksettavien palkkioiden syövän pientä päivärahaa. Palkkiot kuulemma leikkaavat myös toimeentulotukea, eli kun me ansiotyössä olevat saamme korvaukset palkan päälle, niin kaikista vähävaraisimmat saavat paperisodan jälkeen todeta, ettei yhteisten asioiden hoitamisesta heille makseta penniäkään. Lue lisää

Maksajan oikeus

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksissa lukee: ”Kuntien tavoitteena on järjestää asiakaslähtöisesti ja tasapuolisesti asukkailleen sosiaali- ja terveystoimen palvelut muuttamalla nykyinen Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä hyvinvointikuntayhtymäksi, jonka toiminnalliseen ja taloudelliseen ohjattavuuteen kunnat voivat aidosti vaikuttaa demokraattisen päätöksenteon organisoinnin kautta.” Paperilla kaunista tekstiä, mutta käytännössä jotain ihan muuta. Lue lisää