KT

KT: toimitus

Toimituksen julkaisemat artikkelit

Järvi-Oulun Vasemmisto: Posti supistaa ja kyykyttää

Oulussa Pyykös- ja Kuivasjärven alueella toimiva vasemmistoliiton osasto Järvi-Oulun Vasemmisto paheksuu Postia alueensa postipalvelujen heikentämisestä ja tuomitsee sen pyrkimykset työntekijöidensä työehtojen huonontamiseksi.

Puolueosaston syyskokouksessa muistutettiin, kuinka posti lopetti pari vuotta sitten, puolen vuoden sisällä, toimipaikkansa sekä Kaijonharjun keskuksessa että Puolivälinkankaalla, kaupungin kahden suuralueen keskuksissa. Se ”siirsi” ne kilometrin, kahden päähän Linnanmaan automarketin yhteyteen, jonne ei käytännössä pääse bussilla. Nyt se on lopettanut senkin ja postin virkaa toimittaa marketin infotiski. Lue lisää

Postin henkilöstöpolitiikka vastuutonta

Kemin Vasemmistoliitto vaatii Suomen hallitusta käyttämään omistajaohjaustaan ja puuttumaan Postin harjoittamaan vastuuttomaan henkilöstöpolitiikkaan.

– Postin on valtionyhtiönä näytettävä esimerkkiä, huolehdittava henkilöstön työssäjaksamisesta ja mitoitettava henkilöstömäärä oikein. Postin on luovuttava työehtojen heikennysvaatimuksista ja vuokratyövoiman käytöstä, syyskokouskannanotossa vaaditaan.

Raahen Eläkeläiset: Hyvinvointimme rakentajat ahtaalla

Tiedossa on monet maksujen ja taksojen korotukset, jotka kipeästi koskettavat vähävaraisia, joukossa myös eläkeläisiä.

Suurin heikennys on se, että eläkkeensaajan asumistuki ja yleinen asumistuki yhdistetään. Yhdistämisen takia köyhyysrajan alapuolelle arvioidaan tippuvan 27 000 eläkkeensaajaa lisää. Palvelurakenteen muutoksen nimissä laitokset muutettiin palveluasunnoiksi juuri eläkkeensaajien korkeimman asumistuen takia.

Asumistuen sekä lääke- ja matkakorvausten leikkaaminen, asiakasmaksujen ja taksojen korotukset vaikeuttavat myös vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asemaa. Lue lisää

Palkansaajakeskusjärjestöt tyrmäävät pakkolait

SAK, Akava ja STTK tyrmäävät hallituksen aikomuksen heikentää työehtoja. Palkansaajajärjestöt edellyttävät, että perustuslakivaliokunta käsittelee pakkolakiesitykset perusteellisesti. Tarvittaessa järjestöt ovat valmiita viemään pakottavan lainsäädännön kansainvälisen tuomioistuimen käsittelyyn.

– Järjestöt eivät ole neuvotelleet asiasta, vaan niitä on vain kuultu työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä. Valmistelu on ollut erittäin hätäistä ja poukkoilevaa. Jos työllisyyttä ja kilpailukykyä todella halutaan kohentaa, näin merkittävät sopimusjärjestelmän rajoitukset on syytä valmistella huolella asiantuntijoiden kanssa. Lue lisää

Tiedeasema suljettavaan kaivokseen

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas) ehdottaa, että Suomi ottaa aktiivisen roolin Laguna-hankkeen käynnistämisessä Pyhäjärvelle.

– Pyhäsalmen kaivos Pyhäjärvellä on tutkimusten mukaan ensisijainen sijoituspaikka tutkimusasemalle. Kaivoksen toiminta on loppumassa, ja tutkimushanke halutaan käynnistää. Olisi tärkeää saada päätös Suomen osallistumisesta pian, Sarkkinen toteaa.

Kyseessä olisi historian suurin kansainvälinen tiedehanke Suomessa. Lue lisää

Metsähallituksen yhtiöittämiselle ei perusteita

Pikaiselle lausuntokierrokselle lähetetty uusi esitys metsähallituslaista on vasemmistoliiton lappilaisen kansanedustaja Markus Mustajärven (vas.) mielestä perusteiltaan ristiriitainen ja kestämätön.

– Yhtiöittämisfundamentalistit käyttävät kerta toisensa jälkeen perusteluita, jotka eivät kestä kriittistä tarkastelua, Mustajärvi paheksuu. Lue lisää

Oulun Vasemmistolta tuki postityöntekijöille

Oulun Vasemmiston kunnallisjärjestö antaa täyden tukensa postialan työntekijöille heidän kamppaillessaan oikeuksiensa puolesta. Työnantajan suunnitelmat käyttää vuokrafirmojen työntekijöitä rikkurityövoimana ovat Oulun Vasemmiston mielestä pöyristyttäviä. Järjestö ihmettelee myös valtion omistajaohjausta. Lue lisää

MEP Kyllönen: Digitalisaatio mahdollisuus liikenteelle ja matkailulle

Euroopan parlamentin liikennevaliokunta on hyväksynyt suomalaisen mepin Merja Kyllösen (GUE/NGL) valmisteleman liikennevaliokunnan lausunnon EU:n digitaalisista sisämarkkinoista.

–Euroopan liikenne- ja matkailusektoreille: liikenteen digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti EU:n pienille ja keskisuurille yrityksille luoden siten paljon kaivattuja työpaikkoja, Kyllönen sanoo.

Parlamentin tekemän tutkimuksen mukaan täysin toimivien digitaalisten sisämarkkinoiden avulla voitaisiin saada 415–500 miljardin euron lisäys EU:n bruttokansantuotteeseen vuosittain. Lue lisää