Ääriliikkeitä ja Aarhusin mallia

Marraskuussa Keski-Tanskan Aarhus järjesti yhdessä Länsi-Jyllandin poliisin sekä Euroopan kaupunkiturvallisuuden foorumin kanssa kansainvälisen konferenssin, johon sain tilaisuuden osallistua. Konferenssin teemana oli ääriliikkeiden radikalisoituminen ja väkivaltaistuminen. 300 vierasta 30 eri maasta – poliiseja, Euroopan kaupunkien johtajia, asiantuntijoita, kansalaisjärjestöjä sekä poliitikkoja – kokoontui jakamaan tietoa, hyviä toimintamalleja sekä kokemuksia. Konferenssin teema oli valitettavan ajankohtainen, pidettiinhän se Pariisin pommi-iskujen jälkimainingeissa tiukkojen turvatoimien saattelemana. Lue lisää

Sama palkka samasta työstä

Yksi tasa-arvoisen työelämän keskeisiä periaatteita on se, että samasta työstä maksetaan saman suuruinen korvaus riippumatta siitä, kuka sen työn tekee. Kokeneille työntekijöille voidaan maksaa sen lisäksi ylimääräistä kokemuslisää, mutta viime aikoina ajatus siitä, että kokemattomille työntekijöille maksettaisiin muita merkittävästi huonompaa palkkaa on taas saanut huolestuttavan paljon kannatusta. Ajatus ei toki ole uusi, se nostetaan esiin säännöllisen epäsäännöllisesti ratkaisuna työelämän ongelmiin. Yleensä sillä pyritään ratkaisemaan työttömyyttä unohtaen samalla, että emme tarvitse enää yhtään enempää työtätekeviä köyhiä. Lue lisää

Eväät omissa käsissä

Työntäyteinen syyskausi Euroopan parlamentissa alkaa lähentyä loppuaan. Viimeinen täysistunto heijasteli vuoden isoja teemoja: ratkaisuja odottavat pakolaiskysymys, euron tulevaisuus, Englannin vaatimukset EU:n sisäisestä muutoksesta, Pariisin ilmastokokous sekä turvallisuuspoliittinen tilanne.

Kotimaassa huolestuttavat työttömyys ja pienituloisten kasvava ahdinko, sekä synkkyyteen vaipunut ilmapiiri.

Oma paloni politiikkaan syntyy halusta löytää rakentavia ratkaisuja ympäröiviin ongelmiin. Välillä on turhauttavaa, kun yhteisiä päätöksiä ei saada aikaan millään. Yhteistyö ja kaikkien osapuolten sitouttaminen muutoksiin on vaikeaa, mutta onnistuminen on paljon varmempaa, kun päätöksiä ei yritetä sanella ylhäältä. Lue lisää

Hosumalla tehtyjä korotuksia ja leikkauksia

Tiistaina eduskunnassa käytiin keskustelua vasemmistoliiton ja vihreiden välikysymyksestä, joka koski valtiovarainministeriön johtaman lainvalmistelun avoimuutta ja asianmukaisuutta sekä oikean tiedon välittämistä eduskunnalle.

Välikysymyksessä on kysymys paljon suuremmasta asiasta kuin ministeri Stubbin ministeriaitiosta antamasta virheellisestä tiedosta. Kyseessä on Sipilän hallituksen laajempi ongelma. Lainvalmistelun on pohjauduttava tietoon ja lakien vaikutukset esimerkiksi erilaisiin ihmisryhmiin on selvitettävä huolellisesti. Tähän asti hallitus on joutunut vetämään jo monia esityksiään takaisin, kun valmisteluvaiheessa vaikutusarviointeja ei ole otettu vakavasti.

Hallitus päätti marraskuussa korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä. Korotukset ovat merkittäviä, sillä palvelumaksujen enimmäismäärät nousevat noin 30 prosenttia. Lue lisää

Uudistumisen aika

Pohjois-Suomen vähäväkisten äänenkannattaja Kansan Tahto syntyi 110 vuotta sitten tilanteessa, jossa vapaan kansalaistoiminnan esteet alkoivat murtua Suomessa. Vuoden 1905 suurlakko johti ensimmäisen venäläistämiskauden päättymiseen. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus toteutui ja Suomeen perustettiin kansanedustuslaitos.

Pohjois-Suomessa metsätyöläiset kävivät tuolloin ensimmäisiä suuria työtaisteluja. Kansan Tahto asettui pohjoisen metsätyöväen ja pienviljelijöiden ohella tukemaan kaupunkien työläisten elinolosuhteiden kehittämistä. Työväen asemaa koskettavat teemat ovat olleet kantavia lehdessä tähän päivään saakka. Nykyisen hallituksen toimet osoittavat, että työväki tarvitsee edelleen puolustajansa. Lue lisää

Ylivelkaantuneiden armeija

370 000 suomalaista. 8,5 prosenttia aikuisväestöstä. 16 prosenttia 25-34-vuotiaista miehistä. Niin paljon Suomessa on ylivelkaantuneita. Se on enemmän kuin Suomen armeijan sodanajan vahvuus. Maksuhäiriöisten ihmisten määrä on nyt ennätyskorkealla.

Ylivelkaantuneiden armeijaan ajaudutaan monenlaisista syistä. Ylivelkaantuminen ja maksuhäiriömerkinnät liittyvät yhteenkietoutuneisiin elämänhallinnan ja talouden ongelmiin. Pelaaminen ja päihteiden käyttö lisäävät talouden hallinnan menettämisen riskiä. Suuria riskitekijöitä ovat myös parisuhde-erot, sairausjaksot ja lomautukset. Ylipäänsä tilanteet, joissa tulovirta katkeaa eikä ihmisillä ole säästöpuskuria. Lue lisää

Puoluekokouksessa on paikka uudistua

Vasemmistoliiton Oulussa järjestettävä puoluekokous on noin puolen vuoden päästä. Paavo Arhinmäen ilmoitettua, että hän jättää puolueen puheenjohtajan tehtävän on spekulaatio uudesta johtajasta käynyt kuumana. Vaikka uuden puheenjohtajan valinta onkin iso ja tärkeä kysymys, niin toivon, ettei se peitä alleen keskustelua muista puolueen uudistamiseen liittyvistä kysymyksistä. Näen, että puolueen rakenteiden uudistaminen on tulevaisuuden kannalta vähintäänkin yhtä tärkeää kuin puheenjohtajan henkilö.

Puolueen uudistamisessa tärkeimpinä päämäärinä näen toiminnan mielekkyyden ja jäsenien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen. Ajatukseni myötäilevät pitkälti (mutta eivät täysin) Vamos-verkoston puoluekokousaloitteita, joihin voi tutustua osoitteessa https://vamosverkosto.wordpress.com/ Lue lisää

Kuka halusi neuvottelut karille

Kesken talvisodan 23. tammikuuta 1940 Suomen Yleisradiossa luettiin merkittävä uutinen. Siinä Suomen Työnantajien Keskusliitto tunnusti ammattiliitot ja keskusjärjestö SAK:n neuvotteluosapuoliksi työmarkkina-asioissa ja että osapuolet sopivat jatkossa pyrkivänsä yhteisymmärrykseen neuvotteluteitse.

Tuo Tammikuun Kihlauksena historiaan kirjattu sopimus loi Suomeen yhteishenkeä, pelisäännöt ja sopimuskulttuurin jolla koko hyvinvointivaltio on rakennettu. Lue lisää

Uudet tuulet

Herätimme Rovaniemellä ruususen unestaan puolueosaston, nimeltään Rovaniemen punavihreät. Ajatus tästä oli hautunut jo pitkään. Taustalla kummitteli paikallisen toiminnan jämähtäneisyys ja laajemmalti ajan henki, joka huusi vastalääkettä ihmiskunnan barbaarisuuteen taantumiselle. Toki perinteikkään kunnallisjärjestömme riveissä olimme itse kukin parhaamme yrittäneet, mutta jotain määrittelemätöntä puuttui, sillä uusia jäseniä ja aktiiveja ei vain kuulunut.

Osaston idea ei ollut korvata tai syrjäyttää mitään vanhaa, vaan tuoda sen rinnalle uutta. Oletus oli, että kunnallisjärjestön toimintaa kuormittavat sääntömääräiset ja kunnalliseen byrokratiaan liittyvät asiat eivät innosta aktivoitumaan, mutta yhtä kaikki kysyntää olisi vapaamuotoisemmille tilaisuuksille, joissa keskustellaan, koulutetaan, visioidaan ja vietetään aikaa yhdessä. Näin jokainen voi valita itselleen sopivan tavan osallistua toimintaan. Lue lisää

Luonnon kanssa ei neuvotella

Joulukuun ensimmäisellä viikolla maailman johtavat poliitikot kokoontuvat – kaikesta huolimatta – Pariisiin päättämään maailman tulevaisuudesta. Ranska ilmoitti uhmaavansa Daesh-terroristeja ja järjestävänsä COP21-ilmastokokouksen aikataulun mukaisesti. Hyvä niin, vaikka onkin sääli, että maa päätti samalla kieltää kahden suuren ilmastomielenosoituksen järjestämisen kaupungissa.

Ilmastotoimijat kuitenkin tapaavat ja verkostoituvat Pariisissa. On välttämätöntä, että viimeisen sanan ilmastoneuvotteluissa sanoo kansalaisyhteiskunta, eivätkä suuryritykset tai lobbarit.

Pariisin ilmastokokous on ratkaisevan tärkeä. Mikäli sitovaa sopimusta ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi ei synny, aika loppuu väistämättä kesken.
Sitovan sopimuksen lisäksi tarvitaan suunnitelma ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi jo tapahtuvien muutosten vuoksi ja maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi.
Lue lisää

Piirin johtoon tuoretta voimaa?

Lapin vasemmistopiirissä nähtiin ”vallanvaihdos”, kun pitkäaikainen puheenjohtaja Pertti Keränen jätti pestin ja seuraajaksi valittiin Kati Tervo Kemistä. Lämpimät onnittelut ja menestystä!

Meillä Pohjois-Pohjanmaalla piirikokous on vasta joulukuun puolivälissä. Piirin vasemmistoväen pitäisi kuitenkin nyt kiivaasti miettiä, että miten saamme kokouksessa valittua mahdollisimman osaavan, sitoutuneen ja aktiivisen toveriporukan piirihallitukseen. Ensi vuonna nimittäin on paljon tekemistä ja alueen henkilöstöresurssit on vaalitappion myötä supistettu minimiin ja oma lehtikin on suuren muutoksen edessä. Lue lisää

Sote-ratkaisu on iso kysymysmerkki

Hallitus oli hajoamispisteessä ja pääsi lopulta sopuun sotesta. Sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat uudistusta, mutta vielä viikko päätöksen jälkeen emme oikein tiedä, mitä hallitus oikeastaan päättikään. Kaikki isot kysymykset ovat vielä täysin auki.

Hallituksen mukaan maakuntajakoon perustuvat 18 itsehallintoaluetta järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut 15 sote-alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että kolme itsehallintoaluetta järjestää sosiaali- ja terveyspalvelunsa jonkun toisen itsehallintoalueen kanssa. Miten Pohjois-Suomen palveluiden käy ja kuinka itsehallintoalueen vaaleilla valittu valtuusto päättää sosiaali- ja terveyspalveluista yhdessä toisen itsehallintoalueen valtuuston kanssa? Lue lisää