Vanhuudesta ja vähän muustakin

Marcus Tullius Cicero oli merkittävä valtiomies Roomassa pyöreästi sata vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Luin tässä jokin tovi sitten hänen Vanhuudesta-nimisen teoksensa. Siinä hän kirjoittaa hyvin kauniisti vanhenemisesta ja sen myötä seuraavista elämän muutoksista, sekä siitä vääjäämättömästä. Tietoisena yleistyvästä aikalaiskäsityksestä kuoleman lopullisuudesta hän pitäytyi uskossaan sielunsa vaellukseen ajatellen, että mikäli kuolema todella on niin lopullinen, kuin sanotaan, ei väärässä oleminen häntä haudassa enää harmita. Lue lisää

Massatyöttömyys ja valtionomaisuuden tuhlaus

Valtio ilmoitti viime viikolla myyvänsä miljardin euron edestä TeliaSoneran osakkeita ja aikovansa käyttää saadut rahat lainojen maksuun. Taloussanomat-lehdessä (11.2.) osakestrategi Jukka Oksaharju ruoti valtion päätöstä kovin sanoin:

”TeliaSonera maksaa tällä hetkellä lähes kuuden prosentin osinkotuottoa ja on linjannut maksavansa vähintään sen myös vuoden kuluttua. Valtio saa lainaa karvan verran päälle nollan prosentin korolla. Mitä järkeä on silloin myydä kuuden prosentin osinkotuottopaperia?”

Mitään järkeä valtionomaisuuden hoidossa ei olekaan. Lue lisää

Ay-liikekö roskakoriin

Johtavat talousasiantuntijat vääntävät teorioita siitä, kuinka Suomen taloutta pitäisi hoitaa, jotta työttömyys vähenee ja ihmisten elintaso paranee. Joskus sieltä norsunluutornista olisi hyvä astua ulos tavallisten ihmisten reaalimaailmaan. Niin älyvapaita varsinkin työttömien kannalta nämä ideat toisinaan ovat. Lue lisää

Virkamiesvallasta kansanvaltaan

Koiviston II hallitus (1979–1982) valmisteli väliportaan hallinnon uudistusta. Varapääministeri Eino Uusitalon (Kesk.) johtama neljän ministerin ministeriryhmä koostui SKDL:n, SDP:n, RKP:n ja Keskustan ministereistä. Meidän edustajamme työryhmässä oli työministeri Jouko Kajanoja.

Työryhmä sai lähes valmiiksi maakuntahallintomallin. Kaikki työryhmän jäsenet olivat innoissaan. Esityksen pohjana oli se, että vaaleilla valitut maakuntavaltuustot olisivat nousseet päätöksenteon keskiöön, se olisi yhdistänyt silloiset maakuntaliitot ja seutukaavaliitot. Esimerkiksi erikoissairaanhoito olisi siirtynyt sen tehtäväksi. Lue lisää

Suomi tarvitsee energiakäännöksen

Kymmenhenkinen professoriryhmä julkaisi vajaa vuosi sitten raportin, jossa arvostellaan kotimaisen energiapolitiikan linjauksia. Energia-alan ykköstutkijoiden muodostaman ryhmän mukaan Suomessa harjoitettava energia- ja ilmastopolitiikka ei palvele täysimääräisesti kansakunnan etua. Tutkijat vaativat panostuksia kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja älykkäisiin järjestelmiin. Lue lisää

Toivoa talouteen

Kevään kuumimmat keskustelut vaalikentillä käydään työllisyydestä ja taloudesta. Kansalaiset ovat kuluneen vaalikauden aikana oppineet kriisitietoisiksi ja he vaativat kestävyysvajeen paikkaamiseksi toimenpiteitä. Yhdelle kelpaa kuntakentän saneeraus, toiselle normien purku. Keskustelussa vilahtelevat veropolitiikka ja elvytys. Puolueet luovat omia leikkauslistojaan, joilla valtion velkaantumisastetta saadaan taittumaan ja yksittäiset ehdokkaat intoutuvat julistamaan omia säästökohteitaan. Lue lisää

Hyvinvointia lisäämään

Tiedättekö, mitä eroa on onnistuneella ja epäonnistuneella talouspolitiikalla? Ainakin se, ettäonnistuneesta kukaan ei puhu mitään, mutta epäonnistuneesta eivät vain puhu kaikki, vaan myöskärsivät kaikki. Ensi kevään vaalit ovat talousvaalit, joissa päätetään, jatketaanko oikeistolaistakurjistamispolitiikkaa,vai lähdetäänkö taloutta viemään uuteen nousuun vasemmistolaisellaelvytyspolitiikalla. Yksinkertaisuudessaan elvytyspolitiikan idea on siinä, että tekemällä julkisiainvestointeja tarjotaan ihmisille töitä, mikä lisää ostovoimaa, mikä taas lisää kysyntää, tarjontaa jatalouden kasvua. Lue lisää

Stoppi Talvivaaran purkuputkelle

Talvivaaran suunnitelma jätevesien purkuputkesta Nuasjärveen on järjenvastainen. Vesistöjen saastuttaminen ei ole kenenkään etu. Tämä pitäisi saada jo taottua hanketta ajavien tajuntaan.

Tähän mennessä on tullut selväksi, ettei Talvivaara-yhtiö pysty noudattamaan ympäristölupansa ehtoja. Yhtiö on hakenut jatkuvasti poikkeuksia ympäristöluvan päästörajoituksiin. Tästä huolimatta ympäristöluvan ehdot ovat tulleet toistuvasti vastaan. Lue lisää

Suuri huoli

Mielenterveysongelmat ovat yhä tänäkin päivänä osittain vaiettu ja vähätelty asia. Vähättelyyn ja vaikenemiseen ei tilastojen valossa ole varaa. Lähes jokaisen meistä tuttava- ja perhepiirissä on mielenterveydenongelmia ja masennusta, ja monella on aiheesta myös omakohtaista kokemusta. Mielenterveysongelmat ovat yleinen varhaiseläköitymisen syy. Lue lisää