Ei bisnestä terveydellä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislaki – tuttavallisemmin sote-uudistus – pitäisi saada valmiiksi talven aikana. Uudistusta epäillään kuitenkin eduskunnassakin, kukin omista syistään.

Sote-uudistus tehdään ennen kaikkea valtion säästötavoitteiden vuoksi. Sosiaali- ja terveyspalveluista pitäisi säästää 2 miljardia euroa, mikä on vain puoli miljardia vähemmän kuin suunnitellun Pohjois-Suomen sote-alueen koko budjetti. Säästäminen onnistuu lopulta vain palvelujen karsimisella niitä keskittämällä. Hallituksen rakennepoliittinen ohjelmahan leikkaa jo vanhusten laitoshoidosta 300 miljoonaa euroa ja vaikeuttaa myös muuta vanhusten ympärivuorokautista hoitoa. Lue lisää

Metropolihallinto maakuntaliiton tontilla

Metropolihallinnon vaalien järjestämistapaa selvittävän, puoluesihteereistä koostuvan työryhmän tehtäväksiantona on metropolivaltuuston vaalien järjestämisen tapa pohjautuen joko yhden vaalipiirin tai useamman vaalipiirin malliin (ml. vaalipiirijako), metropolivaltuuston koko, alueellisen edustavuuden toteutuminen metropolivaltuustossa, sekä puoluepoliittisen edustavuuden toteutuminen metropolivaltuustossa. Lue lisää

Elinvoimaa ja kilpailukykyä

Neljän vuoden takainen kuntajakoselvitys ja kuluvan hallituskauden uudistukset jäädyttivät Meri-Lapin seudullisen yhteistyön kehittämisen kahvipöytäkeskustelujen tasolle.
Valtionosuusuudistuksen leikatessa kuntien tulopohjaa, rahattomien rupatteluun yritetään saada uutta puhtia tänä syksynä kuntajakoselvityksen myötä. Rintamalinjat kuitenkin ovat jo muodostuneet ja keskustelua värittää näkemys siitä, mitä vielä voitaisiin tehdä yhdessä, jotta alueen kuntaliitoksilta vältyttäisiin ja itsenäisten kuntien päätösvalta säilyisi ainakin seuraavan valtuustokauden ajan. Kärkeen on nostettu ”odotellaan ensin sote” ja ”taklataan itse koulutuksen haasteet”. Lue lisää

Yllätyksiä

Odotamme usein asioiden menevän vanhan kaavan mukaan, ja sitten sattuma tai vaikkapa ihmisten piiloteltu intressi saakin ne heittämään häränpyllyä.
Kymmenet tutkijat rämpivät vuosia rämeillä ja nevoilla, tekivät karttaharjoituksia ja neuvottelivat maakauppoja, jotta eteläisen Suomen yksityisomistuksessa olevia luontotyypiltään arvokkaimpia soita, niiden harvinaisia kasveja eläimiä saataisiin pelastettua jälkipolville. Lue lisää

Kaukana jossakin

Kun olin lukiossa, Utsjoki oli vielä köyhempi kuin nykyään. Valtio vaati säästötoimenpiteitä ehtona avustuksille. Yhtenä vaihtoehtona esitettiin opettajien lomautuksia, jotka eivät kuitenkaan lopulta toteutuneet. Viimeistään silloin minulle valkeni, että minua koskevat päätökset tekee joku muu, jossakin muualla. Lue lisää

Mihin jäi Oulun ihme?

Oulun seutu tarvitsee uutta puhtia ja yritystoimintaa. Pitkään jatkunut yritystoiminnan alasajo ei saa jatkua. On pidettävä kiinni Oulun hyvästä maineesta uuden teknologian ja innovaatioiden hautomona. Tähän tarvitaan yritysten lisäksi kaupungin, yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ELY-keskuksen yhteistyötä. Lue lisää

Ratkaiseeko eläkesopu kestävyysvajeen?

Tässä on nyt ollut pari viikkoa aikaa pureksia työmarkkinaosapuolien eläkesopua. Eläkesovun mukaan eläkeiän alaikä nousee nykyisestä 63 vuodesta asteittain 65 vuoteen. Se ei kuitenkaan ole koko totuus, sillä ennakoitu elinikä vaikuttaa henkilökohtaiseen eläkeikään vuoden 2025 jälkeen. Esimerkiksi minun eläkeikäni on uudistuksen myötä 67 vuotta ja 7 kuukautta. Tosin odottaa sopii, että ennen omia eläkepäiviäni ehditään tehdä vielä monta eläkeuudistusta. Lue lisää

Peukaloruuvi

Pohjoinen alue, jonka ihmiset puhuvat hassun kuuloista murretta. Pohjoinen alue, joka on luonnonvaroiltaan rikas, mutta jonka tuotot kasaantuvat etelän pääkaupunkiin. Pohjoinen alue, jonka suurinta luottamusta nauttivat poliittiset voimat kannattavat laajoja julkisia hyvinvointipalveluita, mutta joka mainitun etelän pääkaupungin lainsäätäjien toimesta menettää viimeisetkin hyvinvoinnin rippeet pala palalta.
Kuulostaako tutulta? Lue lisää