Pää kylmänä

Pariisissa viime viikolla tapahtuneet terrori-iskut ovat järkyttäneet syvästi ihmisiä eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa. Tekojen takana oleva Isis voittaa, jos länsimaissa annetaan kostonhimolle valta ja annetaan raivon sokaista silmät. Toisen äärilaidan koston nimissä itse oikeuttamansa omat, maahanmuuttajiin ja paikallisiin muslimeihin kohdistuvat teot ovat juuri sitä, mitä Isis haluaakin. Väkivaltainen koston kierre palvelisi Isisin tavoitteita, siksi on pidettävä pää kylmänä. Lue lisää

Hyvät ja huonot uutiset

Näinä synkkinä aikoina hyvä uutinen loistaa kuin kynttilän liekki kaamoksen pimeydessä. Hyväksi uutiseksi voi luonnehtia Kaivosteollisuus ry:n ilmoituksen ottaa käyttöön kanadalainen vastuullisuusjärjestelmä TSM.

Järjestelmän nimi tulee alkuperäisnimestä Towards Sustainable Mining, eli kohti kestävää kaivostoimintaa. Järjestelmän avulla kaivostoimijat kehittävät toimintansa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta ja sitä kautta lisäävät toiminnan hyväksyttävyyttä. Suomen olosuhteisiin järjestelmää on täydennetty vesienhallintaa ja kaivoksen sulkemista koskevilla arviointiperusteilla. Lue lisää

Jarrua metsähallituslain uudistamiseen

Metsähallituslakia ollaan uudistamassa kiireellä. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät aiotaan eriyttää omaan yksikköönsä ja liiketoiminta yhtiöittää. Lakimuutoksen takana kerrotaan olevan Euroopan unionin vaatima kilpailuneutraliteetti ja huhtikuussa voimaan tuleva hankintadirektiivi, vaikka oikeasti aivan niin ei olekaan, sillä EU:n vaatimukset voidaan täyttää esitettyä keveämmin keinoin. Hallitus huseeraa omalle tyylilleen uskollisesti vauhdikkaasti ja seurauksia pidemmälle pohtimatta. Lue lisää

Empatiavaje kasvaa

Viime aikoina on yhä useammalta suunnalta kuulunut huolestuneita puheenvuoroja empatiavajeen tai empatiakuilun kasvusta Suomessa. Empatiavaje tarkoittaa myötätunnon puutetta. Keskusteluissa empatiavajeella ei tarkoiteta vain kenen tahansa yhden yksilön ominaisuutta, vaan huomion kohteena on myös päätöksentekijöiden empatiakyvyttömyys. Lue lisää

Eläkeläisten vuoro

Kolmisen viikkoa sitten palkansaajajärjestöt järjestivät laajan, eri puolille Suomea laajentuneen mielenosoituksen sopimusoikeuden ja järjestäytymisvapauden puolesta, hallituksen esittämiä pakkotoimia vastaan. Pääministerin vaatimukset ja palkansaajajärjestöjen vastaantulo eivät vielä ole kohdanneet ratkaisuksi asti. Aiemmin varhaiskasvattajat kokoontuivat toreille kertomaan hallitukselle, että tarhan tädillä on vain kaksi kättä. Tällä viikolla vuorossa ovat eläkeläiset. Lue lisää

Meillä on varaa

Suomella on varaa ottaa vastaan turvapaikanhakijoita ja ryhtyä kotouttamaan pakolaisstatuksen saavia. Turvapaikkaa paremman elintason toivossa hakeva, joka tulee turvalliseksi katsotusta maasta, on aiheellista palauttaa lähtömaahansa. Oikeasti hädänalaisille on löydyttävä tilaa ja apua.

On uskomatonta ja surullista huomata, kuinka helposti ja laajalle väärät tiedot tai uskomukset ja pelot leviävät ihmisten keskuudessa. Lue lisää

Perjantai on tärkeä päivä

Vaikka vain muutos on pysyvää, on suomalainen yhteiskunta juuri nyt melkoisessa myllerryksessä. Perjantaina kokoonnutaan puolustamaan työmarkkinajärjestöjen vapaata oikeutta sopia työ- ja virkaehtosopimuksia ja vastustamaan hallituksen yksipuolisia päätöksiä heikentää palkansaajien työehtoja.

Palkansaajakeskusjärjestöjen organisoiman poliittisen mielenilmauksen päätapahtuma on Helsingissä Rautatientorilla, mutta mielenosoituksia järjestetään myös muualla, esimerkiksi Oulussa kokoonnutaan Rotuaarille. Lue lisää

Konkretiaa odotellessa

Hallitus pääministeri Juha Sipilän johdolla on jälleen asetellut askelmerkkejä päätöksentekonsa avuksi. Urheilua vähemmän seuraavalle askelmerkistä tulee mieleen korkeushyppy, jossa televisioselostusten perusteella askelmerkeillä on usein ratkaiseva merkitys suorituksen onnistumisen kannalta. Jos askelmerkki on esimerkiksi liian kaukana, ei ponnistus osu kohdalleen ja hyppy epäonnistuu.

Hallituksen ensimmäiset askeleet on otettu, kun kärkihankkeisiin varattua miljardin euron summa on jaettu viidelle painopistealueelle, jotka ovat työllisyys ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä toimintatavat. Lue lisää

Työttömyystilanne on synkkä

Alkuviikosta tulleiden tuoreimpien työttömyystilastojen mukaan Oulussa työvoimasta työttömänä on noin joka viides. Joka viides. Se on paljon.

Valtakunnan tasolla Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen lukema työttömyysasteelle heinäkuussa oli 8,4 prosenttia, kun se vuosi sitten oli tasan 7 prosenttia. Työttömyysasteen trendi lähestyy kymmentä prosenttia. Sekin on paljon. Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuussa 14,5 prosenttia. Lue lisää

Ollaanko taas samassa veneessä?

Yhteiskuntasopimuksella porvarihallitus ajaa Suomen kilpailukyvyn parantamista. Kilpailukyvyn nimissä voidaan ryhtyä toimiin, joissa vain mielikuvitus on rajana. Periaatteessa kaikkien tulisi yhdessä joustaa valtion kokonaisedun eteen. Jotta Suomi pysyisi pinnalla.

Konsensukselle, yhteisymmärryksessä sopimiselle, suomalainen yhteiskunta on varsin pitkään rakentunutkin. Konsensuksen hedelmiä on nautittu tupoissa ja valtuustoissa lähinnä sellaisina aikoina, kun käyrät ovat osoittaneet yläviistoon.

Nyt koko yhteiskuntasopimus-ruljanssi rullaa samalla virkamiesmäisellä asiainhoitotavalla ja retoriikalla, johon Suomessa on jo totuttu: avainsanoja ovat ”pakko” ja ”ei vaihtoehtoja”. Lue lisää

Immosen kupla kasvaa otsasta

Tätä kirjoittaessa ei ole kulunut viikkoakaan siitä, kun oululainen perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen lietsoi avoimesti sotaa monikulttuurisuutta vastaan sosiaalisessa mediassa. Tosin englanniksi. Siitä seurasi kohu, ja isoissa kaupungeissa on järjestetty laajoja mielenosoituksia monikulttuurisuuden puolesta.

Tapaus Immonen ei ole ensimmäinen laatuaan. Samaa puheenpartta ovat viljelleet viimeisen sadan vuoden aikana monet äärioikeiston äänitorvet, kuten Norjan joukkomurhaaja Breivik, siitä saksalaisesta puhumattakaan. Immonen kirjoitti muun muassa näin: ”Tämä inhottava kupla, jossa vihollisemme elävät, tulee pian rikkoutumaan miljoonaksi pieneksi palaksi.” Ja: ”Nämä ovat ne päivät, jotka ikuisesti jättävät jäljen kansakuntamme tulevaisuuteen. Minulla on vahva usko kanssataistelijoihin. Me tulemme taistelemaan loppuun saakka kotimaamme ja yhden aidon suomalaisen kansakunnan puolesta. Voitto tulee olemaan meidän.”
Ei voida enää puhua natsismin kanssa flirttailusta. Kyseessä on ehta yhdyntä. Lue lisää

Riskit on arvioitava

Kuluva kylmä ja sateinen kesä ei välttämättä ole suoranainen osoitus ilmastonmuutoksen aiheuttamista äärevien sääilmiöiden yleistymisestä, sillä vaihtelevuus on tyypillistä näiden leveysasteiden säälle. Ilmastonmuutos kuitenkin on tätä päivää.

Kansainvälinen tutkijaryhmä listaa tuoreessa ilmastonmuutoksen riskiarviossaan lukuisan joukon ilmastonmuutoksen synnyttämiä uhkakuvia. Raportin tekijät painottavat riskien vakavuutta jopa kansalliselle turvallisuudelle ja niiden parempaa huomioon ottamista eri maiden kansallisessa päätöksenteossa. Lue lisää