STTK tavoittelee euromääräisiä palkankorotuksia

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arveli järjestönsä edustajiston kokouksessa Helsingissä torstaina, että yhteiskuntasopimus olisi toteutuessaan antanut palkansaajille napakamman mahdollisuuden vaikuttaa asioihin.

– Nyt voimme vain esittää hallitukselle, että se ottaisi työmarkkinajärjestöjen asiantuntemuksen huomioon erityisesti työelämään ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Toivottavasti järjestöjä kuullaan aidosti niissäkin asioissa, joita ei ratkota työ- ja virkaehtosopimuspöydissä, Palola esitti. Lue lisää

Vasemmistonuorten liittokokous kuuluu ja näkyy Rovaniemellä

Äänestämistilannetta pohjoisten piirien edustajat pääsivät harjoittelemaan etukäteen liittokokouskoulutuksessa Oulun Järjestötalolla. (Kuva: Matias Partanen)

Äänestämistilannetta pohjoisten piirien edustajat pääsivät harjoittelemaan etukäteen liittokokouskoulutuksessa Oulun Järjestötalolla.
(Kuva: Matias Partanen)

Puheenjohtajistoon ehdolla vahva pohjoinen edustus

Vasemmistonuorten liittokokous järjestetään viikonloppuna Rovaniemellä. Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistonuorista edustajia 200-henkiseen liittokokousedustajien joukkoon lähtee 16, Lapin Vasemmistonuorista 11. Pohjoisista piireistä edustajajoukkoon mahtuu sekä liittokokouskonkareita että ensikertalaisia.

Kokouksen käytännön asioita ja järjestelyjä käytiin läpi viime perjantaina pääsihteeri Mai Kivelän ja projektityöntekijä Laura Pohjolan johdolla koulutuksessa Oulun Järjestötalolla. Lue lisää

Vasemmistoliitolta säästöpäätökset – Kansan Tahtokin kohteena

Keskiviikkona kokoontunut vasemmistoliiton puoluehallitus on tehnyt yt-neuvottelujen päättymisen jälkeen päätökset puolueen talouden tasapainottamiseksi.

Tasapainottamisen syynä on kevään eduskuntavaaleissa puolueen kärsimä vaalitappio.

Puoluehallitus päätti lopettaa Kansan Tahdolle, Satakunnan Työlle ja Ny Tidille maksettavat lehdistötuet kokonaisuudessaan vuodesta 2016 alkaen. Myös Kansan Uutisille maksettavaa lehdistötukea pienennetään.

Muita säästötoimenpiteitä ovat mm. jäsenlehden ilmestymiskertojen vähentäminen ja puoluevaltuuston syyskokouksen muuttaminen yksipäiväiseksi. Puoluekokousten kustannuksia samoin kuin tulevia vaalibudjetteja pienennettiin. Lisäksi vähennetään matkakuluja ja muita juoksevia menoja. Lue lisää

Rakennusala löi viisaat kypärät yhteen

Järjestöt ja urakoitsijat pohtivat turvallisuutta yhdessä

Rakennusalan tapaturmataajuus on laskenut tasaisesti, mutta alalla vallitsee edelleen jako hyvin ja huonosti työturvallisuutta hoitaviin yrityksiin.

Rakennusteollisuuden RT:n mukaan turvallisuuden tosissaan ottaneet yritykset yltävät jo lähes tapaturmattomaan toimintaan, mutta häntäpäässä turvallisuus ei ole juuri kohentunut.

RT:n jäsenyritysten tapaturmataajuus on tällä hetkellä noin 20, eli miljoonaa työtuntia kohden tapahtuu 20 vähintään päivän työkyvyttömyyteen johtavaa työtapaturmaa. Koko alan keskimääräinen tapaturmataajuus on kolminkertainen. Lue lisää

Näkövammaispalvelut heikkenevät

Sokevan Käsitöistä on aiemmin irtisanottu viisi työntekijää. Nyt Näkövammaisten Keskusliitto irtisanoo 26. (Kuva: Matias Partanen)

Näkövammaisten keskusliiton irtisanomiset vaikuttavat myös Pohjois-Pohjanmaalla

Näkövammaisten Keskusliitto päätyi yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi irtisanomaan 26 työntekijää ja osa-aikaistamaan kymmenen. Sokevan Käsityöstä on aiemmin irtisanottu viisi työntekijää. Kaikkiaan Näkövammaisten Keskusliitto työllistää noin 200 työntekijää.

YT-neuvottelut olivat seurausta Raha-automaattiyhdistyksen päätöksestä vähentää liitolle myönnettäviä avustuksia yli kolmella miljoonalla eurolla. Näkövammaisten Keskusliitto sai vielä vuonna 2014 avustuksia RAY:ltä noin 6,9 miljoonaa euroa.

Järjestötoiminnan lisäksi liiton elinkeinotoiminta, joka pitää sisällään muun muassa kuntoutus-, opaskoira- ja kirjapainotoimintaa, on ollut heikosti kannattavaa tai alijäämäistä.

Lue lisää

Vasemmistonuoret: Leikkaushallitus vaatii punavihreän vastavoiman

Vasemmistonuoret on tyytyväinen siihen, että Vasemmistoliitto ei hyväksy valtiovarainministeriön esittämää miljardien leikkaustarvetta eikä siksi ole mukana keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen hallitusneuvotteluissa.

Työpaikkojen luominen ja tuloerojen pienentäminen ei onnistu hallituksessa, jonka pääministeri on haikaillut esimerkiksi työajan palkatonta pidentämistä ja julkisten palvelujen merkittävää heikentämistä.

– On käsittämätöntä, että nyt edes puhutaan leikkauksista, kun taloustieteen valtavirta suosittelee Suomelle työllistäviä ja elvyttäviä investointeja, Vasemmistonuorten toinen varapuheenjohtaja Anni Ahlakorpi toteaa. Lue lisää

Eläkeläiset ry: Pienituloisten toimeentulosta huolehdittava vaikeinakin aikoina

Eläkeläiset ry:n uusi puheenjohtaja Martti Korhonen sai tuoreeltaan valintansa jälkeen onnittelut edelliseltä puheenjohtajalta Kalevi Kivistöltä. Edustajakokous valitsi Kivistön järjestön uuden valtuuston puheenjohtajaksi. (Kuva: Tuomas Talvila / Eläkeläiset ry)

 

Eläkeläiset ry:n edustajakokous varoittaa tulevaa hallitusta ylimitoitetuista leikkauksista.

– On varottava kriisitunnelmissa kiireellä valmisteltuja ja pelkkiä menoleikkauksia tavoittelevia rakenneratkaisuja ja lähdettävä määrätietoisesti toteuttamaan talouden elvytystä, parannettava työllisyyttä ja sitä kautta vahvistettava hyvinvointivaltion perustaa. Raskailla menoleikkauksilla on taipumus osua kipeimmin vähävaraisimpiin ja suojattomimpiin kansalaisiin, Eläkeläiset ry:n edustajakokous toteaa kannanotossaan. Lue lisää

Yhteiskuntasopimus oli totinen yritys

”Hyvä harjoitus, liian tiukka aikataulu”

Yritys yhteiskuntasopimukseksi oli palkansaajajärjestöjen mukaan hyvä pelinavaus hallitusneuvottelija Juha Sipilältä (kesk.).

Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto pitää harjoitusta osin onnistuneena.

– Työmarkkinaosapuolet ovat neuvotelleet pitkään monista esille tulleista kysymyksistä. Tämä oli hyvä saada myös Sipilän tietoon. Samalla hän oppi, että työmarkkina-asiat ovat hyvin monimutkaisia.

Yhteiskuntasopimus olisi Aallon mukaan ollut hankala, koska asiasisällöistä neuvotellaan yleensä työehtosopimusneuvotteluissa.

Paraikaa neuvotellaan työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkamiseksi yhdellä vuodella. Jos palkankorotuksista päästään ratkaisuun, sopimus kestää syksyyn 2016. Lue lisää

Vasemmistoliiton puoluekokous Ouluun

Vasemmistoliiton puoluehallitus päätti kokouksessaan 6.5., että ensi vuonna järjestettävä, järjestyksessään kahdeksas vasemmistoliiton puoluekokous pidetään Oulussa 10.-12.6.2016. Kokouspaikkana on Oulun kaupunginteatteri.

Puoluesihteeri Marko Varajärvi on ilmoittanut luopuvansa puoluesihteerin tehtävästä, joten hänelle valitaan kokouksessa seuraaja. Porilainen kansanedustaja Jari Myllykoski on puolestaan ilmoittanut haastavansa vasemmistoliiton istuvan puheenjohtajan Paavo Arhinmäen.

Puoluekokous on puolueen tärkein päättävä elin, jossa päätösvaltaa käyttää 300 edustajaa. He valitsevat puoluejohdon sekä puoluevaltuuston ja –hallituksen jäsenet seuraaviksi kolmeksi vuodeksi.

Palkka-ale pahentaisi työttömyyttä

Vasemmisto haluaa tukea sellaista yhteiskuntasopimusta, jossa Suomeen saadaan investointeja ja uusia työpaikkoja. Hallitusneuvotteluista vuotanutta esitystä palkattomasta yli kahden viikon lisätyöajasta vasemmistolainen poliittinen ja ammatillinen liike ei tule hyväksymään.

– Suomi on kysyntälamassa, joten työajan pidentäminen ei luo uutta työtä, vaan keskittää olemassa olevat työt yhä harvemmille. Sekä työttömyys että loppuun palamisen aiheuttama työkyvyttömyys ovat jo nyt hälyttävän korkealla, joten pitäisi pikemminkin ainakin tilapäisesti jakaa töitä nykyistä useammille, vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki toteaa. Lue lisää

Nuasjärveen suuri sulfaattikuorma

Purkuputki korvaa toimimattoman bioliuotuksen

Talvivaara saa alkaa laskea sulfaattipitoisia kaivosvesiä Nuasjärveen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto avi julkisti lupapäätöksen perjantaina. Purkuputkea on rakennettu jo viikkoja valtion varoilla ja konkurssipesän työnä.

Lupa heltisi huolimatta lähes 500 muistutuksesta. Purkuputkea eivät halunnet sen enempää Sotkamon kunta kuin Kajaanin kaupunkikaan. Myös luvan myöntänyt avi pitää Talvivaaran vesienhallintaa yhä riskialttiina. Avi sallii silti Talvivaaran laskea ulos satakertaisen sulfaattimäärän verrattuna yhtiön alkuperäiseen vuoden 2007 ympäristölupahakemukseen. Lue lisää

Kemin ja Simon suhteet valtuustojen iltakouluun

Maanantaina pidetyssä Kemin ja Simon kuntaliitosneuvottelijoiden kokouksessa siirrettiin jatkotoimista päättäminen valtuustojen iltakouluihin, jotka kokoontuvat 25. päivä toukokuuta. Kolmen kunnan liitos kariutui 13. huhtikuuta Keminmaan kielteiseen kantaan, mutta kahdenkin kauppa on niin iso asia, että se halutaan viedä valtuustojen ratkaistavaksi.

Toukokuun iltakouluissa päätetään, tehdäänko Kemin ja Simon kahdenvälisestä liitoksesta selvitys vai lopetetaanko neuvottelut. Jos valtuustot tukevat liitosajatusta, tarvitaan myös kuntajakoselvittäjiä laatimaan yhdistyssopimusta. Lue lisää