Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Hosumalla tehtyjä korotuksia ja leikkauksia

Tiistaina eduskunnassa käytiin keskustelua vasemmistoliiton ja vihreiden välikysymyksestä, joka koski valtiovarainministeriön johtaman lainvalmistelun avoimuutta ja asianmukaisuutta sekä oikean tiedon välittämistä eduskunnalle.

Välikysymyksessä on kysymys paljon suuremmasta asiasta kuin ministeri Stubbin ministeriaitiosta antamasta virheellisestä tiedosta. Kyseessä on Sipilän hallituksen laajempi ongelma. Lainvalmistelun on pohjauduttava tietoon ja lakien vaikutukset esimerkiksi erilaisiin ihmisryhmiin on selvitettävä huolellisesti. Tähän asti hallitus on joutunut vetämään jo monia esityksiään takaisin, kun valmisteluvaiheessa vaikutusarviointeja ei ole otettu vakavasti.

Hallitus päätti marraskuussa korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä. Korotukset ovat merkittäviä, sillä palvelumaksujen enimmäismäärät nousevat noin 30 prosenttia.

Mielenkiintoista on, että hallituksen omassa taustamuistiossa todetaan, että korkeimpien asiakasmaksujen kielteiset vaikutukset korostuvat pienituloisilla ja paljon palveluita käyttävillä henkilöillä, joilla maksukatto ei kuitenkaan vielä täyty. Muistiossa tunnustetaan sekin, että pienituloisempien palvelujen käyttäjien kohdalla korotus saattaisi lisätä tarvetta turvautua toimeentulotukeen. Taustatyötä on siis tehty, mutta mikä sen vaikutus päätökseen on? Ei mikään. Korotukset toteutetaan silti.

Kun hallitusohjelma kesän alussa ilmestyi, oli selvää, että kärsijöiksi joutuvat ennen kaikkea työttömät, eläkeläiset ja lapsiperheet. Hallituksen politiikan punaisena lankana näyttää olevan, että leikkaukset kohdistuvat kohtuuttomasti näihin ihmisryhmiin. Tämä näkyy myös sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen korotuksessa, koska sen lisäksi myös lääke- ja matkakorvaukset heikentyvät.

Kunnat voivat päättää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perimisestä ja niiden suuruudesta enimmäismaksujen rajoissa. Monessa kunnassa mietitäänkin nyt, lähdetäänkö maksuja korottamaan. Ympäri Suomen on kuulunut viestejä siitä, että kuntapäättäjät kritisoivat hallituksen linjaa. Kuntapäättäjät ovat syystäkin huolissaan, sillä maksujen korottaminen tarkoittaa sitä, että ihmiset hakeutuvat hoitoon entistä sairaampina ja sosiaali- ja terveydenhuollon kulut kasvavat.

Hallituksen antama aikataulu tuo päätöksentekoon omat haasteensa, koska korotukset tulevat toteutuessaan voimaan heti vuodenvaihteen jälkeen.

Hallituksen pakkolakipaketti on vielä tulossa eduskuntaan. Jo nyt hallitus on saanut läpi niin kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen kuin vuorotteluvapaan ehtojen kiristämisen. Valitettavasti näidenkään lakimuutosten osalta ei ole tehty kattavia vaikutusarviointeja mikä lisää jälleen epäilyjä lainvalmistelun puutteellisuudesta. Olen myös huolissani siitä, ettei hallituksen säästölakeja ole tuotu julkiseen keskusteluun, vaan useat lait viedään kiireellä ja huonosti valmisteltuina läpi eduskunnassa.

Hallituksen linja tuntuu olevan, että ensin hutkitaan ja sitten vasta tutkitaan. Ei ihme, että kansalaisten luottamus poliittisiin päättäjiin ja päätöksiin on horjunut.

Työ eduskunnassa jatkuu, mutta nyt on aika rauhoittua joulun viettoon. Toivonkin kaikille rauhallista ja rentouttavaa joulun aikaa. Unohdetaan hetkeksi kiire ja annetaan aikaa rakkaillemme.