Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

19:stä on hyväksytty vain yksi – näin nykyinen eduskunta on kohdellut kansalaisaloitteita

Monen kansalaisaloitteen tekijät odottavat vielä eduskunnan päätöstä aloitteelleen ennen kuin eduskunta jää vaalitauolle maaliskuussa. Viime viikolla kolme aloitetta nytkähti hieman eteenpäin.

Eniten huomiota sai kansalaisaloite, joka vaatii maksuttomia opiskelutarvikkeita toiseen asteen ammatillisiin ja lukio-opintoihin. Se ei saanut tarpeeksi kansanedustajia puolelleen, vaan sivistysvaliokunta päätti esittää aloitteen hylkäämistä. Lopullisen päätöksen tekee eduskunnan täysistunto.

Arvostelua herätti aloitteen hylkääminen muotoseikan vuoksi. Aloitteessa esitettiin, että eduskunta laatisi selvityksen maksullisuuden poistamisesta ja tekisi tarvittavat lakiuudistukset. Eduskunta ei kuitenkaan tee selvityksiä ja lakiesityksiä, vaan ne ovat valtioneuvoston eli hallituksen tehtäviä.

Valiokunnan tyrmäys ei ole vielä viimeinen naula kansalaisaloitteen arkkuun.

Muotoseikka vaikuttaa tekosyyltä, ja opposition kansanedustajat tekivätkin valiokunnan mietintöön vastalauseensa, jonka mukaan eduskunta edellyttäisi hallitusta selvitysten ja lakiuudistusten tekoon. Hallituspuolueiden ja perussuomalaisten edustajat pysyivät kuitenkin omassa esityksessään, joka edellyttää hallitusta vain seuraamaan kustannusten kehitystä.

Valiokunnan tyrmäys ei ole vielä viimeinen naula kansalaisaloitteen arkkuun. Tasa-arvoista avioliittolakia ajanut aloite sai viime kaudella lakivaliokunnalta hylkäysesityksen, mutta eduskunnan täysistunnossa enemmistö äänesti sen puolesta.

Tämän viikon mietinnöt kielteisiä

Maksuttoman opiskelun aloite ei ole poikkeus kansalaisaloitteiden joukossa. Eduskuntaan on toimitettu tällä vaalikaudella 19 kansalaisaloitetta, joista vain yksi on lopulta hyväksytty.

Poikkeuksena nihkeään linjaansa eduskunta hyväksyi selvällä enemmistöllä kansalaisaloitteen esittämän äitiyslain. Tämän vuoden huhtikuussa voimaantuleva laki turvaa naisparin lapselle kaksi vanhempaa syntymästä lähtien.

Kaikkiaan 13 aloitetta on saanut sitä käsitelleeltä valiokunnalta kielteisen mietinnön eli esityksen, että eduskunta hylkäisi aloitteen. Kolme näistä mietinnöistä syntyi tällä viikolla, ja aloitteet tulevat vielä eduskunnan täysistunnon käsittelyyn. Maksuttoman opiskelun lisäksi hylkäysesitys annettiin vammaispalvelujen kilpailuttamista vastustavasta kansalaisaloitteesta sekä aktiivimallin kumoamista vaativasta aloitteesta.

Aloitteen hylkääminen ei aina tarkoita sitä, että kyseisella asialle ei haluta tehdä mitään. Vammaisaloitteesta tiistaina annetussa hylkäävässä mietinnössä on kolme lausumaa, jotka toteutuessaan ajavat aloitteen asiaa eteenpäin.

Talousvaliokunta esittää nimittäin eduskunnalle, että se edellyttää valtioneuvoston nimittämään asiantuntijaryhmän valmistelemaan tarvittavat säädösmuutokset vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaamiseksi heitä koskevassa päätöksenteossa. Lausumissa edellytetään myös, että vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus huomioidaan muussa lainsäädännössä.

Kaksi aloitetta jäi valiokuntiin

Kolme muuta yhä käsittelyssä olevaa kansalaisaloitetta on yhdistetty eduskunnassa johonkin hallituksen esitykseen. Näitä ovat lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten koventaminen sekä kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden poistaminen. Kolmas aloite koskee Vaasan keskussairaalan ympärivuorokautista päivystystä ja sen käsittely on yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen.

Kahden aloitteen tie on tyssännyt valiokuntakäsittelyyn.

Kahden aloitteen tie on tyssännyt valiokuntakäsittelyyn eikä niitä ole tuotu lainkaan eduskunnan täysistuntoon päätettäväksi. Valtiovarainvaliokunta päätti lopettaa perintö- ja lahjaveron poistoa ajaneen aloitteen käsittelyn. Perustuslakivaliokunta totesi puolestaan, ettei kansanäänestys euroalueeseen kuulumisesta ole sellainen lainsäädäntöasia, jota voi kansalaisaloitteella vaatia.