Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Näkökulmat

Uskonnon olemuksesta

Perustuslaissa lukee: “11 §. Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.” Uskontoelämän asioita linjataan tarkemmin myös vuonna 2003 uusitussa uskonnonvapauslaissa.

Kategoriat
Näkökulmat

Energiassa Suomelle mahdollisuus

Professori Peter Lund kirjoitti hiljattain, että 70-luvulle jämähtänyt energiapolitiikkamme kaipaa ravistelua. Lund haastoi myös meitä poliitikkoja muutoksen tekijöiksi. Ravistelua tosiaan kaivataan. Suomi vaikuttaa jämähtäneen öljykriisin jälkeiseen aikaan, eikä tällä menolla hyvä heilu.