Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Näkökulmat

Stoppi Talvivaaran purkuputkelle

Talvivaaran suunnitelma jätevesien purkuputkesta Nuasjärveen on järjenvastainen. Vesistöjen saastuttaminen ei ole kenenkään etu. Tämä pitäisi saada jo taottua hanketta ajavien tajuntaan.

Tähän mennessä on tullut selväksi, ettei Talvivaara-yhtiö pysty noudattamaan ympäristölupansa ehtoja. Yhtiö on hakenut jatkuvasti poikkeuksia ympäristöluvan päästörajoituksiin. Tästä huolimatta ympäristöluvan ehdot ovat tulleet toistuvasti vastaan.

Kategoriat
Näkökulmat

Suuri huoli

Mielenterveysongelmat ovat yhä tänäkin päivänä osittain vaiettu ja vähätelty asia. Vähättelyyn ja vaikenemiseen ei tilastojen valossa ole varaa. Lähes jokaisen meistä tuttava- ja perhepiirissä on mielenterveydenongelmia ja masennusta, ja monella on aiheesta myös omakohtaista kokemusta. Mielenterveysongelmat ovat yleinen varhaiseläköitymisen syy.