Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Lukijoilta

Rohkeutta muutoksiin

Kainuu ja Kajaani ovat jaksaneet yllättää rohkealla ja vaikuttavalla muutosmyönteisyydellä ja kehittämishalukkuudella jo vuosia valtakunnallisellakin mittakaavalla. Olen saanut olla seuraamassa muun muassa maakuntakuntayhtymän syntyä ja sen pohjalta rakennettua sote kuntayhtymää, Kajaanin ammattikorkeakoulun menestystarinaa, Kaupunginteatterin tunteiden paloa sen näyttämöillä ja Kainuun Etu Oy:n voittoisaa kulkua Euroopan tasolla.

Huolimatta Kainuuta kuvailevasta ”Mitä se hyvejää” -asenteesta, kainuulaiset näyttävätkin olevan aktiivisia kuntiensa kehittäjiä, muutoksia pelkäämättömiä ja tulevaisuuteen kurottelevia. Paremmaksi tämän vielä tekee päättäjien selkeä halu tuoda kuntalaiset mukaan tuleviin muutoksiin ja ymmärrys, että rakennamme Kainuuta ja Kajaania jokainen omalla osallisuudellamme ja omassa ympäristössämme, omalla äänellämme.

Kategoriat
Lukijoilta

Enemmän huolenpitoa, vähemmän kilpailua

Muistan hyvin lapsuudestani ja varhaisnuoruudestani 50- ja 60-lukujen vaihteessa Helsingin Toukola-nimisessä työläiskaupunginosassa vallinneen ilmapiirin, jolle monen muun ominaisuuden lisäksi oli tyypillistä keskinäinen huolenpito ja vastuunkantaminen myös lähellä asuvista.

Me lapset koimme sen niin, että meidän koulupäivän jälkeisiä tekemisiämme seurattiin, meitä jututettiin ja erityisesti meidän ravinnon tarpeestamme pidettiin huolta. Useimpien vanhemmat olivat ansiotyössä. Ne, jotka eivät olleet, huolehtivat muidenkin lapsista. Tyypillinen kysymys oli, onko kotona kaapissa ruokaa. Jos ei ollut, niin leipää ja maitoa löytyi naapuristakin.

Kategoriat
Näkökulmat

Investointeja ihmisiin

Rakkaasta kotikaupungistani Oulusta löytyy paljon asioita, jotka toimivat hyvin. Meillä on ainakin toistaiseksi kansainvälisessä vertailussa korkealle sijoittuva yliopisto ja menestyvää teknologiateollisuutta. Kaupunki kasvaa kovaa vauhtia. Oulussa rakennetaan ja investoidaan taloustaantuman vaikutuksista huolimatta.

Investoinnit ihmisten hyvinvointiin ovat jääneet Oulussa kuitenkin puolitiehen. Oulussa ei ole pystytty ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät kasvavaan eriarvoistumiseen kaupungissa. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömiä on kaupungissamme huomattavasti enemmän kuin muissa Suomen suurissa kaupungeissa. Oulussa on myös paljon toimeentulotuen varassa eläviä nuoria.