Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Uutiset

TUL järjestää Kajaanissa liikuntapäivän

Jormuan Tarmokkaat Urheilijat, TUL:n Kainuun piiri sekä useat piirin jäsenseurat järjestävät yhteistyössä liikuntapäivän Kajaanissa Vimpelinlaakson Urheilukeskuksessa lauantaina 2.9.2017 kello 12 alkaen.

Koko perheelle suunnatussa liikuntapäivässä osallistujilla on mahdollisuus tutustua muun muassa nyrkkeilyyn, jousiammuntaan, jalkapalloon, frisbeegolfiin ja pituushyppyyn.

Tapahtumassa on lisäksi tarjolla pienimmille pomppulinna, keppihevoskilpailut ja halisko-liikuntarata.

Liikuntapäivä on Työväen Urheiluliiton Liikkeelle!-kuntokampanjan päätapahtuma Pohjois-Suomessa. Samalla se aloittaa kuntokuukauden.

Liikuntapäivän yhteydessä järjestetään yleisurheilun avoimet TUL:n aluemestaruuskilpailut. Sen lajeina ovat kuulantyöntö, lyhyen matkan juoksu (40, 60 tai 100 metriä iästä riippuen) sekä 800 metrin juoksu.

Tapahtumassa on mahdollisuus lahjoittaa Hope ry:n Kajaanin paikallistoimijoiden kautta itselle ylimääräiset liikuntavälineet niitä tarvitseville lapsiperheille.

Kategoriat
Uutiset

”Hailuodon pengertiepäätös on laiton”

Hallituksen budjettiesitykseensä sisällyttämä kiinteä liikenneyhteys Hailuodon ja mantereen välillä on laiton hanke, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri.

– Hailuodon pengertien mahdollistava merialueen kaava ei ole lainvoimainen, sillä siitä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Myöskään tiesuunnitteluprosessin olennainen osa, yleissuunnitelma, ei ole lainvoimainen, koska Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä on valitettu, luonnonsuojelupiiri sanoo tiedotteessaan.

Luonnonsuojelupiirin mukaan pengertietä koskeva merialueen osayleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen. Yhdistys vetoaa lain yhdeksänteen pykälään, jonka mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

– Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Kiinteän tieyhteyden vaikutuksia on keskitytty arvioimaan pengertien lähialueella ja Hailuodon itärannalla. Itse Hailuoto, johon liikenneyhteyden vaikutukset ovat epäilemättä suuret, on pääosin jätetty tarkastelujen ulkopuolelle.

Itse Hailuoto, johon liikenneyhteyden vaikutukset ovat epäilemättä suuret, on pääosin jätetty tarkastelujen ulkopuolelle.

Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri muistuttaa, että budjettiriihessä tehty päätös kiinteästä yhteydestä on perusteiltaan puhtaasti taloudellinen.

– Ympäristö sivuutetaan jälleen, vaikka pengertien rakentamisella olisi laajoja haitallisia vaikutuksia Hailuodon ja sitä ympäröivän merialueen luontoon, mutta myös Hailuodon paikallispalveluihin, mikä lyhytnäköisessä toiminnassa on jäänyt ympäristön lailla merkityksettömäksi.

 

Outo järjestys

Myös vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen suhtautuu kriittisesti pengertiehankkeen edistämiseen. Hän sanoo olevansa huolissaan saaristolaiskulttuurin säilymisestä Hailuodossa.

– Jos pengertie rakennetaan, on huolehdittava siitä, ettei Hailuodon valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö heikkene rakennuspaineiden takia sekä siitä, etteivät pengertierakenteet vahingoita luontoarvoja. Itse olisin pitänyt Hailuodon kevyenliikenteen väylän rakentamista tärkeämpänä, Sarkkinen sanoo.

– On outoa tehdä päätös hankkeesta ennen kuin kaavalla on lainvoima.

Hailuodon pengertie toteutetaan elinkaarimallilla. Hanke käynnistyy 2018.

Kategoriat
Näkökulmat

Varjotalous syö verotulojamme

Erilaisista aivopieruistaan tunnetuksi tullut Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder twiittaili tällä viikolla olevansa huolissaan hyvin palkattujen ihmisten verotuksesta. Fjäderin mukaan 4 000 euroa kuussa tienaavan ihmisen tonnin palkankorotuksesta jää käteen vain viisi sataa lisää kuussa ja tämä on kannustinongelma.

Leikkisästi voisi todeta Fjäderin ulostulon aiheuttavan mittavia paineita kevään palkkaneuvotteluihin. Jos 500 euron korotus kuukausipalkkaan ei kannusta Akava-pampun mielestä riittävästi, niin ongelmia on luvassa tulevissa neuvotteluissa.

Veropolitiikasta keskusteltaessa puhutaan hyvin harvoin siitä, mitä verorahoilla saadaan ja miten kertymää voisi kasvattaa. Myös vaatimukset verotuksen oikeudenmukaisuudesta jäävät usein paitsioon.

Sipilän hallituksen veropolitiikka on suosinut suurituloisia ja työnantajia. Palkkojen osalta on edetty jo vuosia nollakorotuslinjalla. Samalla ansiotuloverotusta on tällä hallituskaudella leikattu pitkälti toista miljardia, mutta palveluja tarvitsevat ihmiset joutuvat kuitenkin samalla kärsimään niihin tehdyistä mittavista leikkauksista. Pienituloisten osalta mennään pakkasen puolella. Nollakorotuslinja yhdistettynä veroaleen on käytännössä siis tulonsiirto pieni- ja keskituloisilta työnantajien taskuun.

Hallituksessa ei ole juurikaan pohdittu sitä, miten verokertymä saataisiin nousuun. Tässä avainasemassa on suhtautuminen verovälttelyyn, josta on puhuttu laajasti myös tämän hallituskauden aikana. Viime vuonna julkisuuteen nousseet Panaman paperit paljastivat yksityiskohtaisia tietoja yli 200 000 yrityksestä ja niiden veroparatiiseihin sijoittamista varoista.

Verosuunnittelun tai -välttelyn sijasta lienee parempi puhua varjotaloudesta. Termi on määritelty Anna Kontulan ja Taneli Hämäläisen vuonna 2014 ilmestyneessä tutkimusraportissa Varjotalous – Suomenkin asia.

Teoksen mukaan “Varjotaloudella tarkoitetaan sellaisia toimintoja ja omistussuhteita, joiden tarkoituksena on verojen ja veroluonteisten maksujen välttely tavalla, joka ei ole verolainsäädännön hengen tai kirjaimen mukaista. Näin varjotalouteen kuuluu varsinaisen veronkierron lisäksi myös sellainen verolainsäädännön heikkouksien tunnistaminen ja hyödyntäminen, joka ei ole laitonta, mutta hyväksikäyttää lainsäädäntöön jääneitä porsaanreikiä ja järjestelyvaraa.”

Veropaon tilkitseminen olisi Suomen etu, mutta hallituksessa tätä ei haluta ymmärtää.

Finnwatch julkaisi viime vuonna tutkimuksen, jonka mukaan varjotalouden aiheuttamat verotappiot Suomelle ovat vuosittain varovaisesti arvioiden noin 430–1 400 miljoonaa euroa. Summa on hyvä suhteuttaa vuosittaiseen 4,5 miljardin yhteisöverotuottokertymään, josta se on 10-31 prosenttia.

Harmaan talouden torjunta oli aikoinaan Kataisen hallituksen kärkihankkeita. Torjuntaohjelmalle järjestettiin resursseja ja panostus maksoi itsensä takaisin. Sipilän hallituksen talousarvioissa näitä määrärahoja ei ole enää näkynyt. Suunta on ollut päinvastainen ja varjotalouteen kuuluvasta verojen välttelystä on tehty helpompaa.

Kiistelty omistuksen avoimuutta vähentävä hallintarekisterilaki hyväksyttiin viime keväänä, vaikka lakia kannatti vain noin kymmenen prosenttia siitä lausunnon antaneista viranomaisista. Muistutuksena on hyvä kaivaa viranomaislista vielä kerran esille. Rekisteriä vastustivat muun muassa Keskusrikospoliisi, Valtakunnanvoudinvirasto, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö, Poliisihallitus, Helsingin poliisilaitos, Verohallinto, Valtiovarainministeriön vero-osasto, Finanssivalvonta ja Oikeusministeriö. Kaikkia tahoja voidaan hyvin perustein kutsua veroasioiden ammattilaisiksi.

Varjotalous syö varoja julkisilta palveluilta. Se vaikuttaa niin koulutukseen kuin terveydenhuoltoon. Samalla pienempien yritysten kilpailukyky heikkenee. Näin Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotena on traagista, että Sipilän poppoota ei kiinnosta puuttua tähän vakavaan ongelmaan. Perälauta vuotaa pahasti. Veropaon tilkitseminen olisi Suomen etu, mutta hallituksessa tätä ei haluta ymmärtää.