Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Uutiset

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Maksuttomat koulutusmateriaalit Pohjois-Pohjanmaalle

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä toisen asteen koulutusmateriaalien kallis hinta on omiaan lisäämään ihmisten syrjäyttämistä jo ennen täysi-ikäisyyden saavuttamista.

– Pelastakaa Lapset ry:n mukaan noin neljännes lukio- tai ammatillisen koulutuksen keskeyttäneistä kertoo syyksi rahan puutteen, muistuttaa piirijärjestön puheenjohtaja Veli Paasimaa.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto kehottaa materiaalien maksuttomuutta selvittävää opetusministeri Sanni Grahn-Laasosta ottamaan nuoren väestörakenteen Pohjois-Pohjanmaan kokeilumaakunnaksi, jossa uudistus voitaisiin viedä lävitse ensimmäisenä.

– Varsinkin Oulun seudun väestörakenne on erittäin nuori jopa koko Euroopan mittakaavassa. Lukion suorittamisen kustannukset kohoavat jopa yli 2 600 euroon ja tietyissä ammatillisissa tutkinnoissa tuotakin korkeammiksi.

Noin neljännes lukio- tai ammatillisen koulutuksen keskeyttäneistä kertoo syyksi rahan puutteen.

– Koulupudokkaat syrjäytyvät usein kaikista helpoimmin. Taloudelliset ja inhimilliset kustannukset kohoavat tuolloin erittäin korkeaksi. Pohjois-Pohjanmaalla myös nuorisotyöttömyys on hyvin kipeä ongelma, johon on puututtava kaikella tapaa. Myös vähävaraisille nuorille on aina taattava mahdollisuus opiskella ja päästä kiinni työelämään. Maksuttomat oppimateriaalit maksavat itsensä varmasti takaisin pidemmällä aikavälillä, Paasimaa korostaa.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto muistuttaa siitä, että oppikirjojen ohella kustannuksia toisen asteen koulutuksessa tulee opetuksessa tätä nykyä erittäin usein edellytettävän kannettavan tietokoneen hankinnasta.

– Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoiden on hankittava usein omalla kustannuksellaan työkaluja, joita tarvitaan harjoiteltaessa käytännön taitoja.

Kategoriat
Uutiset

Tuore laskelma: Sipilän hallitus kasvattaa tuloeroja

Eduskunnan tietopalvelun tuoreen laskelman mukaan hallituksen verojen ja etuuksien leikkaukset kasvattavat tuloeroja – eniten kärsivät kaikista pienituloisimmat.

Vasemmistoliiton eduskunnan tietopalvelusta tilaama laskelma osoittaa, että Juha Sipilän hallitus kasvattaa tuloeroja Suomessa. Vuosien 2015–2018 päätösten vaikutusta kuvaava simulointi osoittaa neljän alimman tulokymmenyksen käytettävissä olevien tulojen vähentyvän kun vastaavasti kuuden ylimmän tulokymmenyksen tulot kasvavat.

Laskelma näyttää mustaa valkoisella, että hallituksen politiikka satuttaa eniten pienituloisia, joiden ostovoima heikkenee.

Hallitus on perustellut etuusleikkauksia säästöillä, mutta on samalla leikannut tuloveroja yhteensä 1,5 miljardilla eurolla.

– Laskelma näyttää mustaa valkoisella, että hallituksen politiikka satuttaa eniten pienituloisia, joiden ostovoima heikkenee. On törkeää verhoilla päätökset koko kansan politiikaksi, kun ne eivät sitä ole, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toteaa.

Laskelman mukaan hallituksen politiikka oli vuosien 2015 ja 2016 välillä lievästi tuloeroja supistavaa, mutta tämän jälkeen tuloerot ovat jo kasvaneet vuotta 2015 suuremmiksi ja jatkavat kasvuaan ensi vuonna.

Laskelmassa käytettiin vuoden 2015 henkilöstötason aineistoja, joihin sovellettiin vuosien 2015-2018 lainsäädäntöjen mukaisia vero- ja etuusperusteita.

– Toisin kuin valtiovarainministeri Petteri Orpo väittää, Suomessa on ollut jakovaraa. Hallitus on kuitenkin valinnut käyttää sen lähinnä suurituloisten veroaleen ja eriarvoisuuden lisäämiseen, Andersson toteaa.

Sen lisäksi, että hallitus kasvattaa politiikallaan tuloeroja ja eriarvoisuutta, se pienentää omia tulojaan jatkuvilla veroleikkauksilla. Vuoden 2018 budjettiriihessä hallitus päätti pienentää tulojaan 270 miljoonalla eurolla. Yhteensä Sipilän hallitus on vähentänyt tuloverotusta jo 1,5 miljardilla eurolla.