Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Uutiset

Vasemmiston vaihtoehtobudjetti lopettaisi kurjistamisen

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mielestä talouskasvun käynnistyttyä on Suomessa nyt siirryttävä torjumaan eriarvoistumista ja toteuttamaan ympäristön kannalta välttämätöntä yhteiskunnan rakennemuutosta. Andersson esitteli Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjettia keskiviikkona eduskunnassa.

– Meidän vaihtoehtomme laittaa yhdenvertaisuuden eriarvoisuuden edelle, tavallisten ihmisten hyvinvoinnin suurituloisten veronkevennysten edelle ja kestävän rakennemuutoksen lyhytnäköisen fossiilikapitalismin edelle, Andersson sanoi puheessaan.

Vasemmistoliitto peruisi pääministeri Juha Sipilän hallituksen leikkaukset ja esittää 1,2 miljardin euron yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopakettia eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Vasemmiston vaihtoehdossa takuu- ja kansaneläkkeitä korotetaan 50 eurolla ja opintorahaan tehdään 90 euron tasokorotus. Työttömyyskorvauksia ja asumistukea kasvatetaan ja työvoimapalveluihin ja palkkatukeen satsataan. Vanhuspalveluita, lääkekorvauksia ja sairausmatkakorvauksia parannetaan, ja terveyskeskusmaksut poistetaan koko Suomesta.

Puolue myös satsaisi satoja miljoonia euroja koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Vasemmiston ilmastobudjetti rakentuu 400 miljoonan panostuksista muun muassa joukkoliikenteeseen, raideinvestointeihin, pyöräilyn edistämiseen ja energiaremontteihin. Myös ympäristölle haitallisia tukia karsitaan.

Vasemmistoliitto peruisi pääministeri Juha Sipilän hallituksen leikkaukset ja esittää 1,2 miljardin euron yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopakettia eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Rahoitus satsauksiin löydetään oikeudenmukaisista veroratkaisuista sekä kilpailukykysopimuksen perumisesta. Vasemmistoliitto esittää listaamattomien yrityksen osinkoverotuksen kiristämistä, tuloveroleikkausten perumista, yli 100 000 euroa tienaavien verotuksen kiristämistä sekä yhteisöveron nostoa 22 prosenttiin.

– Kun kikyn tulonsiirrot työntekijöiltä ja valtiolta työnantajille perutaan, paranee valtion rahoitusasema yhteensä 650 miljoonalla – vielä senkin jälkeen kun lomarahat on palautettu. Tämä osoittaa, kuinka äärimmäisen kallis ja vastuuton sopimus on, Andersson sanoi.

Tulojen ja menojen suhde vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa on sama kuin hallituksella. Tämä osoittaa, että hallituksella on ollut taloudellista liikkumavaraa, mutta se on päätetty käyttää suurituloisia suosiviin verokevennyksiin sekä kiky-sopimukseen.

– Hallituksen päätös kasvattaa alijäämää huonosti kohdennetulla veroelvytyksellä juuri nyt kun talouskasvu on alkanut, on taas yksi osoitus huonosta finanssipolitiikasta. Kun taantuma oli syvimmillään kiristettiin rajusti, ja kun talouskasvu lähtee vauhtiin, linjaa höllennetään. Tämä ei ole työllisyyden näkökulmasta perusteltu linja, Andersson moitti.