Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Uutiset

Mustajärvi: Salailu vaivaa puolustuspolitiikkaa

Puolustusministeri Niinistö näkee tiedonkulun parantuneen eduskunnassa

 

Vasemmiston kansanedustaja Markus Mustajärvi näkee puolustuspolitiikassa pidempiaikaisen salaamisen kulttuurin, jolla halutaan estää kansalaiskeskustelua.

Viimeisin esimerkki on Suomen, Yhdysvaltojen ja Ruotsin yhteinen aiejulistus, jonka julkilausuttuna tavoitteena on täydentää ja koota yhteen aikaisemmin sovittuja asioita. Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan julistuksen tärkein anti on harjoitusyhteistyön tiivistäminen.

Aiejulistus tuotiin eduskunnalle vain tiedoksi ja se käsiteltiin ulkoasiain- ja puolustusvaliokunnissa salaisena, joten kansanedustajat eivät voineet puhua siitä julkisesti käsittelyn aikana. Mustajärvi sanoo, ettei saanut puolustusvaliokunnassa asiantuntijoilta vastausta kysyessään, miksi asia pitäisi salata.

”Jostain syystä asiat halutaan hoitaa niin, ettei päästetä kansanedustajia sotkeutumaan omiin asioihinsa.”

– Aina pitäisi olla lakiin perustuva syy, kun julistetaan salaiseksi. Jostain syystä asiat halutaan hoitaa niin, ettei päästetä kansanedustajia sotkeutumaan omiin asioihinsa.

Salailun ohella maassa vallitsee Mustajärven mielestä pelotteluilmapiiri. Turvallisuusorganisaatioita on käytetty luomaan osin perusteettomia uhkakuvia, jotta turvallisuuskoneisto saisi kaiken, mitä pyytää.

Kansanedustaja luettelee esimerkkejä liioittelusta: Venäjän sotaharjoituksiin Valko-Venäjällä liitetyt uhat, pelottelu Venäjän aikeilla vaikuttaa Suomen presidentinvaaleihin vaikka salamurhilla, kohujutut Alakurtin sotilaskylästä sekä ”hybridi-hypetys”.

 

Ministeri: tiedonkulku on parantunut

Kun salailuväitteet esittää puolustusministeri Niinistölle ilman lähdemainintaa, hän ei osaa sanoa, mihin ne perustuvat. Hän sanoo, että tieto on kulkenut tällä kaudella paremmin kuin edellisellä, jolloin hän toimi puolustusvaliokunnan puheenjohtajana.

– Puolustusministeriö toimii julkisuuslain mukaisesti. Informoimme eduskuntaa säännöllisesti.

Ministerinä hän sanoo tuovansa rehellisesti esiin tosiasioita.

Niinistön mukaan uhkien liioittelullekaan ei ole tarvetta eikä se kuulu suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin. Ministerinä hän sanoo tuovansa rehellisesti esiin tosiasioita.

– Mielestäni Krimin valtauksen jälkeinen turvallisuusympäristön muutos puhuu puolestaan.

 

Lisää aiheesta Kansan Tahdon kesälehdessä.

Kategoriat
Uutiset

Järjestöt vastustavat nuorisojärjestöjen tukien sitomista puolueisiin

Järjestöt vastustavat kulttuuriministeri Sampo Terhon (sin) esitystä sitoa poliittisten nuorisojärjestöjen valtionavustukset puolueiden ”valtakunnalliseen vaikuttavuuteen”.

Käytännössä avustuskriteerinä olisi jatkossa muun muassa nuorisojärjestön lähipuolueen eduskuntaryhmän koko. Nuorisojärjestöjen lisäksi kriteerejä sovellettaisiin opiskelija- ja lapsijärjestöihin kuten Vasemmisto-opiskelijoihin ja Pinskuihin.

Joukko lapsi-, nuoriso-ja opiskelijajärjestöjä aikoo antaa asetusluonnoksesta lausunnon, jossa vastustetaan Terhon esitystä.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan kertoo, että joukko lapsi-, nuoriso-ja opiskelijajärjestöjä aikoo antaa asetusluonnoksesta lausunnot, joissa vastustetaan Terhon esitystä.

Zidan sanoo, ettei puolueiden kannatus vastaa nuorisojärjestöjen kannatusta ja olisi outoa, jos vanhempien ikäpolvien äänestyskäyttäytyminen määrittäisi nuorten saamia avustuksia. Hänestä on selvää, että esitys olisi edullinen tammikuussa rekisteröidylle Sinisille Nuorille, jolla ei ole juurikaan toimintaa. Järjestö syntyi sen jälkeen, kun Perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi kahtia ja Terhon johtama Sininen tulevaisuus perustettiin.

Valtioneuvoston asettama arviointi- ja avustustoimikunnan jäsen Tatu Ahponen toteaa, että avustuskriteereissä on kehitettävää. Selvästi nousu- tai laskusuunnassa oleva toiminnan pitäisi näkyä yksittäisen järjestön rahoituksessa entistä selvemmin. Terhon esitystä Ahponen pitää erittäin ongelmallisena.

– Poliittisella nuorisojärjestöllä voi olla vaikka kuinka hyvää toimintaa ja puolueella huonoa, ja toisinpäin. Puolueen valtakunnallinen vaikuttavuus ei heijastu suoraan nuorisojärjestön toimintaan.

Nuorisotoiminnalla ei ole ollut mitään tekemistä tällä kaudella eduskuntaryhmien koossa tapahtuneiden muutosten kanssa.

Ahponen huomauttaa myös, ettei nuorisotoiminnalla ole ollut mitään tekemistä tällä kaudella eduskuntaryhmien koossa tapahtuneiden muutosten kanssa.

Arviointi- ja avustustoimikunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin nuorisoalan järjestöjen avustusasioissa. Ahponen istuu toimikunnassa Vasemmistonuorten esityksestä ja on aiemmin toiminut järjestön hallituksessa.

Entinen kulttuuriministeri, kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas) pitää kyseenalaisena veikkausvoittovarojen jakamista nuorisojärjestöille, jos kriteeriksi nostetaan puolueen eduskuntapaikat. Nuorisojärjestöjen tuet maksetaan tällä hetkellä veikkausvoittovaroista, joita ei voi käyttää puoluetukeen.

Arhinmäki kirjoittaa Facebook-sivullaan, että nuorisojärjestöjen ja puolueiden suhteet ovat hyvin erilaisia. Hänen mielestään olisi esimerkiksi ollut kohtuutonta, jos keskustan vuonna 2011 kärsimä eduskuntavaalitappio olisi johtanut ”hyvää työtä tekevän” Keskustanuorten avustuksen merkittävään leikkaamiseen.