Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Uutiset

YLL kouluttaa lehtikirjoittamisesta Oulussa

Yleinen Lehtimiesliitto järjestää avoimen koulutuksen lehtikirjoittamisesta Oulussa. Koulutuksessa perehdytään erilaisiin juttutyyppeihin uutisesta henkilöhaastatteluun sekä juttujen kuvittamiseen. Koulutuksen tarkoituksena on antaa valmiuksia vasemmistolehtien avustamiseen omalla paikkakunnalla. Kouluttajana toimii toimittaja ja YLL:n puheenjohtaja Niko Peltokangas.

Koulutus järjestetään 18.11. klo 11–16 Kansan Tahdon tiloissa (Kauppurienkatu 8). Ilmoittadu Tero Kaikolle: tero.kaikko (at) kansantahto.fi.

YLL korvaa tarvittaessa matkakuluja. Lisätietoja koulutuksen sisällöistä ja järjestelyistä antaa Niko Peltokangas: 045 128 8121, niko (at) peltokangas.fi.

Kategoriat
Näkökulmat

Avohakkuut ja ilmastonmuutos

Kuvittele, että olet palomies. Saavuttuasi palopaikalle sinua kohtaa hirvittävä näky. Oma kotisi on palanut. Siinä missä joskus oli häikäisevä kartano, on enää vain hehkuva hiillos ja kivijalka. Myös naapuruston kaikki muut talot ovat palaneet. Ne ovat vielä karmeammassa kunnossa, eikä niistä ole edes kivijalkaa jäljellä.

Esimiehesi on vienyt lähiön asukkaat kauemmas ja kertoo, kuinka jokainen talo voidaan vielä pelastaa ja kuinka he voivat palata takaisin entistä ehompiin koteihinsa. Puheesta syntyy sellainen vaikutelma, että ollaan selvitty pintavaurioilla.

Kuvittele nyt, että maapallo on tuo lähiö, maailman maat ovat noita taloja ja ilmastonmuutos on tuo tulipalo. Koska sitä se on.

Suuressa ilmastohuijauksessa ei ole kyse siitä, etteikö ilmastonmuutos ole totta. Suuressa ilmastohuijauksessa on kyse siitä, ettei ilmastonmuutosta voi enää pysäyttää. Silti meitä vakuutellaan sammuttamaan jo palaneita taloja. Tekemään tekoja, jotka olisi pitänyt tehdä jo kaksikymmentä vuotta sitten. Se päivä, jolloin kaikki toivo kuoli, on jo mennyt.

Koska Suomi ei voi vaikuttaa muiden maiden päästöihin, eikä Suomen päästöillä yksin ole mitään merkitystä globaalisti, on syytä olettaa, ettei myöskään ainoastaan Suomen tekemisillä saavuteta mitään päästötavoitteita. Lisäksi maiden välinen yhteistyö on ollut viimeiset 30 vuotta tehotonta. On täysin pöljää olettaa, että siitä olisi nyt tullut tehokasta. Tämän vuoksi meidän ei pitäisi enää sammuttaa palanutta taloa. Meidän pitäisi katsoa mitä kivijalasta on jäljellä ja rakentaa siihen päälle uusi.

Tässä vaiheessa pitäisi käyttää jo sellaisia resursseja, jotka uusiutuvat ja joita meillä on luontaisesti. Esimerkiksi avohakkuiden määrää tulisi voimakkaasti kasvattaa, jotta kotimaisen puuteollisuuden määrä kasvaisi, sekä puusta valmistettavat innovaatiot lisääntyisivät. Typerintä mitä voimme nyt tehdä on kahlita itsemme puuhun ja tuomita tulevat sukupolvet kuolemaan.

Meidän pitäisi katsoa mitä kivijalasta on jäljellä ja rakentaa siihen päälle uusi.

Mikäli siirtyisimme avohakkuista poimintahakkuisiin, on metsien uudistuminen liian hidasta. Sirkkataimia varjostavat suuremmat puut hidastavat taimien kasvua, koska ne kilpailevat näiden kanssa valosta ja ravinteista.

Puusta voidaan valmistaa täysin hajoavia pakkausmateriaaleja, taloja ja energiaa. Käyttämällä enemmän puuta käytämme vähemmän muovia ja fossiilisia polttoaineita. Mutta ilmastonmuutoksen luomassa helvetissä ei ole enää tällaisia mahdollisuuksia luoda infrastruktuuria ja innovaatioita.

Pitää myös muistaa, että avohakkuilla syntyvien aukkojen tarkoitus ei ole koskaan jäädä aukoiksi, vaan ne pitää jo ihan lainkin mukaan uudistaa. Ja aukkoihin istutetut taimet kasvavat nopeammin kuin luontaisesti maahan syntyvät sirkkataimet. Menetelmä on siis tehokas luonnon uudistumisenkin kannalta. Mikäli jatkuva kasvatus syrjäyttäisi avohakkuut, tarkoittaisi tämä pahimmillaan sitä, että uudistamisvelvoitteen poistuessa poimintahakkuilla syntyvät pienaukot eivät enää uudistuisi. Jatkuvassa kasvatuksessa siis syntyy täysin vastaavanlaisia pieniä aukkoja kuin avohakkuulla. Niillä ei vain ole uudistamisvelvoitetta.

Kaikissa muissa pohjoisen vyöhykkeen maissa avohakkuita tehdään (Kanadassa, Ruotsissa ja Venäjällä). Ennen avohakkuiden demonisointia olisikin tarpeellista miettiä, miksi niitä ei ole yritetty kieltää missään muualla kuin Suomessa. On turha piiloutua sen väittämän taakse, että esimerkiksi nykyisellä kansalaisaloitteella oltaisiin kieltämässä avohakkuut ainoastaan valtion mailla. Valtio on maamme suurin metsänomistaja ja jo pelkästään pohjoisessa tämä kielto tarkoittaisi massatyöttömyyttä. Kansallisesti aloite tarkoittaisi tuontipuun määrän lisääntymistä. Tuontipuuta tuodaan jo nyt Venäjältä seitsemännumeroinen (miljoona) mottimäärä.

Pitää myös muistaa, että avohakkuilla syntyvien aukkojen tarkoitus ei ole koskaan jäädä aukoiksi, vaan ne pitää jo ihan lainkin mukaan uudistaa.

Vaikka talo on palanut kivijalkaa myöten, on siihen yhteisvoimin mahdollista rakentaa asuinkelpoinen rakennus. Sen jälleenrakentamisessa myös naapureiden apu on tarpeen.

Haasteen ei enää pitäisi olla kuinka estämme postapokalyptisen dystopian syntymisen. Haaste on siinä, kuinka elämme tuossa postapokalyptisessa dystopiassa. Se ei pyöri ilman puuta.

Kategoriat
Uutiset

Vasemmiston ilmasto-ohjelman ensimmäinen askel: puolen miljardin yritystuet pois

Vasemmistoliitto julkaisee tänään perjantaina ilmasto-ohjelmansa, jonka tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen muuttaminen negatiivisiksi 2030-luvun alussa. Päästöt ovat miinuksella, kun hiilinielut eli maaperä ja metsät sitovat enemmän hiiltä kuin sitä pääsee päästöinä ilmakehään.

Ensimmäisenä puolue luopuisi ilmastolla haitallisista yritystuista, puheenjohtaja Li Andersson toteaa tiedotteessa.

– On skandaali, että Suomi vielä tänäkin päivänä tukee ilmastolle haitallista toimintaa verotuksella ja suorin tuin. Ensimmäisenä askeleena tilanteen korjaamiseksi ehdotamme ympäristölle haitallisten tukien karsimista noin puolen miljardin edestä. Yritystukiremontti jäi tältä hallitukselta tekemättä. Seuraavan hallituksen on se tehtävä.

”Metsänomistajat ja maanviljelijät voivat olla ilmastosankareita.”

Hiilinielujen vahvistamiseksi Vasemmistoliitto ehdottaa metsänomistajille kannustinjärjestelmää, joka houkuttelisi lykkäämään hakkuita ja pidentämään hiilen sitomisaikaa. Vasemmiston kansanedustajan, eduskunnan ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Silvia Modigin mukaan metsänomistajat ja maanviljelijät voivat olla ”ilmastosankareita”.

– Ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi on tärkeää saada Suomeen vanhempaa metsää, joten tarvitaan taloudellinen tuuppaus sille, että metsänomistaja myy puut myöhemmin, esimerkiksi vasta 100- tai 120-vuotiaina, Modig tiedottaa.

 

Oikeudenmukaisesti kustannuksia tasaten

Jo verouudistuksensa yhteydessä Vasemmisto korosti, ettei ympäristöystävällisiä uudistuksia tule toteuttaa pienituloisten kustannuksella. Ilmasto-ohjelmassa taloudellisen eriarvoisuuden todetaan kytkeytyvän suoraan ympäristörasitukseen siten, että rikkaimpien ympäristöjalanjälki on moninkertainen köyhiin verrattuna.

Vastuuta kuluttamisen ja elämäntavan muutoksista ei voi sälyttää yksittäisten kansalaisten harteille, ohjelmassa todetaan, vaan tarvitaan järjestelmätason päätöksiä, kieltoja ja kannusteita. Oikeudenmukaisessa ilmastopolitiikassa pienituloisille koituvia kustannuksia tasapainotetaan muulla politiikalla ja tulonsiirroilla.

Ilmasto-ohjelmassa Vasemmisto esittelee keinojaan päästöjen vähentämiseen liikenteessä, sähkön ja lämmön tuotannossa, ruoassa, asumisessa ja teollisuudessa. Ohjelmaan on koottu myös EU:ssa ja laajemmin kansainvälisesti tarvittavia toimia sekä fossiilisista energialähteistä luopumisen aikataulu.

Hiilinielujen osalta keskitytään metsien lisäksi myös soihin ja peltoihin. Vasemmistoliitto ehdottaa esimerkiksi, että ympäristövaikutusten yhteydessä jatkossa arvioitaisiin hankkeiden vaikutukset hiilinieluihin.