Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Uutiset

Kainuun Vasemmisto: Äänioikeus taattava kaikille

Kainuun Vasemmisto vaatii pikaisia toimia äänestysmahdollisuuden turvaamiseksi kaikille vaaleissa äänioikeutetuille.

Äänestäjän tulee aina esittää selvitys henkilöllisyydestään. Tähän tarkoitukseen sopivat esimerkiksi kuvallinen henkilökortti, ajokortti, passi ja kuvallinen KELA-kortti.

Lisäksi poliisi voi myöntää väliaikaisen maksuttoman henkilökortin äänestämistä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. Äänestäjän on kuitenkin aina hankittava itse passikuvat korttia varten.

Tänä vuonna on kahdet, mahdollisesti jopa kolmet vaalit ja Suomessa on tuhansia erityisesti vanhempia ihmisiä, joilla ei ole mitään kuvallista henkilöllisyystodistusta kun kuvallisia KELA-kortteja ei enää myönnetä. Poliisin myöntämä kertatodistus maksaa kuvien takia kymmeniä euroja ja se pitäisi hankkia useita kertoja.

Kunnalliset luottamushenkilöt on suurelta osin rajattu pois vaalilautakunnista ja korvattu nuorilla opiskelijoilla, joten yhä harvempi iäkäs äänestäjä tunnistetaan ja monet joudutaan käännyttämään pois äänestyspaikoilta.

Kainuun Vasemmiston mukaan äänioikeus on niin tärkeä ja kallis asia, että sen käyttämiseen pitää olla mahdollisuus kaikilla varallisuudesta riippumatta ja siksi tulisi selvittää kuvallisen henkilökortin järjestäminen jokaiselle suomalaiselle.

-Henkilökortille on tarvetta muutenkin kuin vaaleissa, piirihallitus totesi.