Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Näkökulmat

Punainen ja vihreä – vasemmistolainen

Olen punainen, koska elämme epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Suomessa seitsemän rikkainta ihmistä omistaa enemmän kuin 1 850 000 vähävaraisimmista ihmisistä. Lisäksi nämä suuromistajat maksavat veroja vähemmän kuin nämä lähes kaksi miljoonaa köyhempää ihmistä. Rikkaiden varallisuus perustuukin siis Suomen verojärjestelmän kelvottomuuteen. Verot, jotka rikkaat jättävät maksamatta, kerryttävät heidän omaisuuttaan ja ne peritään köyhiltä. Rikkaat rikastuvat köyhien kustannuksella.

Me tiedämme, että joku voi saada Suomessa 1 000 000 euroa tai enemmän vuodessa palkkaa, ja että sadat tuhannet ihmiset joutuvat pärjäämään 20 000 euron vuosiansioilla ja monet työttömät, sairaat, opiskelijat ja eläkeläiset huomattavasti vähemmällä. Naisen euro on edelleenkin noin 90 senttiä.

Maailmaa hallitsee tällä hetkellä kapitalistinen yhteiskuntamalli, joka perustuu siihen, että pieni osa ihmisistä omistaa tuotantovälineitä ja pääomaa ja että ihmisten enemmistö ei omista juuri muuta kuin työvoimansa. Ihmisten on pakko myydä työvoimansa hankkiakseen rahaa ja saadakseen ostettua elämälle välttämättömiä tavaroita.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Tuotantovälineiden yksityisomistuksen vuoksi myös ihmisten elämälle välttämättömät hyödykkeet (tavarat ja palvelut) kuuluvat tuotantovälineiden omistajille. Me, joilla ei ole muuta myytävää kuin työvoimamme, saamme ostettua hyödykkeitä palkallamme. Tai jos emme ole työssä, voimme ostaa hyödykkeitä eläkkeillä, sairauspäivärahoilla, toimeentulotuella, työttömyyskorvauksella ja muilla sosiaalietuuksilla tai muilla tuloilla.

Koska tulot jakaantuvat epätasaisesti, ihmiset eivät voi tyydyttää tarpeitaan tasavertaisesti. Tätä epäkohtaa lievitetään jossakin määrin tulojen mukaan nousevalla, progressiivisella verotuksella. Verotuksen avulla osa kansantulosta jaetaan uudelleen. Progressiivinen tuloverotus lisää tasa-arvoa, mutta se tuottaa vain noin kahdeksan prosenttia valtion tuloista, loppu kerätään epäoikeudenmukaisilla kulutusveroilla, jotka ovat yhtä suuria kaikille. Progressiivinen verotus siirtää rahaa rikkailta valtiolle, hyvinvointialueille ja kunnille, jotka antavat köyhille sosiaalitukia ja tuottavat erilaisia palveluita, joihin huonotuloisimmillakin on varaa. Kulutusverotus, jota maksamme kaikista ostamistamme tuotteista, taas siirtää rahaa köyhiltä rikkaille.

Kapitalistisessa yhteiskunnassa ihmisten likimainenkaan tasa-arvo ei ole mahdollista, ja siksi yksityisomistukseen perustuvan tuotannon osuutta ihmisten tarpeiden tyydyttämisessä on vähennettävä. Ongelmat näkyvät selvimmin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa. Niiden yksityistämisen vuoksi palvelujen laatu, saatavuus ja turvallisuus ovat vaarantuneet. Palvelujen liian laaja yksityistäminen on johtanut myös henkilökuntapulaan ja työuupumukseen julkisissa palveluissa. Sosiaali- ja terveyspalvelut on otettava suurelta osin takaisin yhteiskunnan hoidettaviksi. Terveys ja hoiva eivät saa olla kansainvälisten suuryritysten voitonteon kohteina.

Jos kapitalismia ei saada kuriin, ihmiskunnalla ei ole tulevaisuutta.

Kapitalistinen talousjärjestelmä ja siihen sisältyvä jatkuvan kasvun pakko on syynä myös koko ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaavaan ilmastonmuutokseen ja luontokatoon. Jos kapitalismia ei saada kuriin, ihmiskunnalla ei ole tulevaisuutta.

Olen vihreä, koska olen ihminen ja ihmisenä olen eläin (apina) ja siten osa luontoa. Saan voimaa luonnosta ja erityisesti puista. Rakastan puita. Jos joku ihminen ei usko olevansa osa luontoa ja täysin riippuvainen luonnon ekosysteemipalveluiden tuotteista, kehotan häntä lopettamaan hengittämisen puoleksi tunniksi. Sen jälkeen henkilö on todennäköisesti kuollut, mikä osoittaa, että hengittäminen on välttämätöntä. Miksi hengittäminen on välttämätöntä? Koska ihminen on täysin riippuvainen ilmakehän sisältämästä hapesta, jonka tuottavat ja ovat tuottaneet elävät olennot, enimmäkseen kasviplanktonit.

Jos tukehtumisen uhkakaan ei vielä saa henkilöä vakuuttuneeksi riippuvaisuudestaan luonnosta, kehotan häntä kokeilemaan syömättä olemista esimerkiksi kuukauden ajan. Kaikki mitä syömme, on luonnon tuottamaa.

Luonnonsuojelu on elämän suojelua. Ilman luontoa ei ole työtä eikä toimeentuloa.

Punaisuus ja vihreys ovat vasemmistolaisuutta.

Vesa Puuronen

Kirjoittaja on professori, kansanedustajaehdokas sekä kaupungin- ja aluevaltuutettu Rovaniemeltä.

Kategoriat
Näkökulmat

Reilun siirtymän aluepolitiikka on ”hot”

Harvaanasutusta seudusta, jota Pohjois-Suomi on, täytyy pitää huolta. Globaali kehitys ja huoltovarmuustilanne on osaltaan nostanut pohjoisen ulottuvuuden uudelle tasolle. Kansallisesti on kova vääntö menossa siitä, miten rahat jaetaan maakuntien kesken, lisäksi on EU:n koheesiopolitiikka, joka ei toteudu pohjoisessa niin kuin pitäisi. EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää kehityseroja alueiden välillä ja luoda hyvinvoinnin edellytyksiä muita heikommassa asemassa oleville ihmisille. Politiikalla tavoitellaan nykyistä parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa Euroopassa.

Pohjoisessa on suoritettava vahvaa edunvalvontaa alueellisen koheesiopolitiikan puolesta. Vihreä siirtymä tulee, se on varmaa. Kysynkin, toteutuuko se alueellisesti reiluna? Ei toteudu, jos emme tee työtä sen eteen ja siihen meillä on oltava vahvoja edunvalvojia. Koheesiopolitiikan päätöksistä riippuu paljon. Vihreään siirtymään on luvassa pohjoiseen miljardi-investoinnit. Meidän on mahdollistettava rahoitus ja päätökset kasvua, työllisyyttä ja osaamista varten.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Energialoikka kohti 2035 tarvittavaa 22 GWh:n tuotantokapasiteettia on tärkein kysymys. Nykyisestä noin 12 GWh:n tuotantokapasiteetista on pitkä matka 22 GWh:n stabiiliin tuotantokapasiteettiin uusiutuvien energioiden tuotantovaihtelu huomioiden. On panostettava vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, kuten vety-, ammoniakki-, synteettiset- ja biokaasu. Energiavirran vanavedessä tulevat logistiset ja infran kysymykset. Pohjoisen saavutettavuutta on parannettava investointien toteutumiseksi. Kolmantena kriittisenä asiana tulevat koulutus ja työvoima.

Emme voi olla odottamassa lyötyjä palloja ulkopelivuorossa, vaan on tehtävä aloitteita ja avauksia, jotta Suomen ja pohjoisen edunvalvonta pelaa.

Seuraavalla hallituskaudella on luotava parempi tiekartta ja parannettava juoksua reilun siirtymän edunvalvonnan osalta. Tulevien hallitusohjelmien kirjaukset ja tehdyt päätökset ovat suuressa merkityksessä siinä, mitä tulevaisuudessa pohjoisessa tehdään ja miten EU:n päätökset syntyvät. Emme voi olla odottamassa lyötyjä palloja ulkopelivuorossa, vaan on tehtävä aloitteita ja avauksia, jotta Suomen ja pohjoisen edunvalvonta pelaa. Itä- ja Pohjois-Suomessa on EU:ssa aivan erilaiset haasteet kuin muilla, tuodaan ne rohkeasti pöytään, ja ruvetaan töihin.

Jouni Jussinniemi

Kirjoittaja on vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton valtuuston varapuheenjohtaja ja eduskuntavaaliehdokas Pyhäjärveltä.