Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Näkökulmat

Tehokkuus on osa ongelmaa

Osallistuin helmikuun alussa Antti ja Tiina Herlinin säätiön sekä ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalitionin ilmastopolitiikkaa käsittelevään tilaisuuteen. Illallisella keskustelin muutaman merkittävän elinkeinoelämän vaikuttajan kanssa paitsi ilmastopolitiikasta myös terveyspalveluita.

Ilokseni ja yllätyksekseni olimme hyvinkin samoilla linjoilla. Painotimme kaikki toimivan julkisen terveydenhuollon merkitystä ja toisaalta päivittelimme vuosien varrella tehtyjä virheitä.

Uuden julkisjohtamisen opit (new public management) ovat jo kauan aikaa sitten pesiytyneet Suomen julkista sektoria koskeviin puhetapoihin ja toisaalta julkisyhteisöjen tekemiin hankintoihin. Palveluiden yksityistäminen ja kilpailutus on nähty itsetarkoituksellisena vaikka se ei edistäisi organisaation tavoitteita ja toimintoja tai olisi kokonaistaloudellisesti edullisinta. Retoriikka on pitkään keskittynyt tehokkuuden maksimointiin, eli uusien asioiden tekemiseen samalla rahasummalla. Tämä on yksinkertaisesti huonoa johtamista ja epätarkoituksenmukaista.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Julkisen sektorin tehostamispuhe on paradoksaalisesti johtanut säästöihin ja ratkaisuihin, joita ei koskaan hyväksyttäisi yksityisellä sektorilla. Vuosien “turhasta byrokratiasta” karsimisen jälkeen olemme tilanteessa, jossa monet lääkärit eivät enää halua työskennellä terveyskeskuksissa siksi, että ne on käytännössä kuristettu hengiltä karsimalla kaikki “ylimääräinen” tukihenkilöstö. Lääkärit kertovat usein heidän työaikansa kuluvan paperi- ja hallintotyöhön, oman työpisteen siivoamiseen tai kaikenlaiseen muuhun kuin tärkeimpään, eli potilastyöhön. Vastaava kehityskulku on nähtävissä koulutusaloilla. Varhaiskasvatusjohtajien seminaarissa, johon osallistuin, moni kyseli sihteerien perään. Kun kaikki työaika menee hallinnolliseen työhön eivät päiväkotien johtajat ehdi johtamaan kasvatuksellista ja pedagogista työtä. Oletan, että myöskään hyvin harva yksityinen yritys hyväksyisi henkilöstönsä kulumista it-katastrofien kuten Apotin kanssa painimiseen.

Kun päivystys on keskitetty ja terveyskeskusten aukioloaikoja on karsittu samalla kun työvoimapula peruspalveluissa on krooninen, yhä useampi hoidattaa vaivojaan päivystyksessä. Tässä mielessä ikuinen tehostamispuhe on johtanut jo merkittäviin rakenteellisiin ongelmiin. Esimerkiksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on arvioitu, että noin 40 prosenttia toimenpiteistä, jotka hoidetaan päivystyksessä voisi hoitaa perusterveydenhuollossa. Paineen kasvettua näin suureksi päivystyksessä se uhkaa pahimmillaan oikein vakavien ja akuuttien vaivojen hoitamista.

Oikeistosta kuullaan taas uusia tehostamispuheita ja kokoomus ajattelee voivansa leikata miljardin turhasta byrokratiasta ja siten lisäävänsä tehokkuutta. Tosiasiassa tämä syventää pahan kierrettä.

Aivan hetken kuluttua käydään Suomessa eduskuntavaalit. Suurimpia puheenaiheita ovat ja tulevat olemaan valtiontalous ja yleinen talouskehitys. Oikeistosta kuullaan taas uusia tehostamispuheita ja kokoomus ajattelee voivansa leikata miljardin turhasta byrokratiasta ja siten lisäävänsä tehokkuutta. Tosiasiassa tämä syventää pahan kierrettä.

Kaikilla on oltava oikeus tehdä työnsä hyvin ja suunnitelmalliseen työskentelytapaan. Siksi harkitsen nostaa vaalikeskusteluissa esiin vaatimuksen riittävästä määrästä sihteereitä ja avustajia julkiselle sektorille. Lääkärien, sairaanhoitajien, varhaiskasvatusopettajien, lastenhoitajien ja muiden on saatava keskittyä työhön, johon heidät on koulutettu.

Kirjoittaja on opetusministeri ja vasemmistoliiton puheenjohtaja.

Kategoriat
Näkökulmat

Hoiva talouspolitiikan keskiöön

Talouspolitiikka on nykyään kaikissa vaalikeskusteluissa hyvin vallitsevana läsnä. Talouspoliittista keskustelua vieläpä monesti kehystetään hyvin yksipuolisesti niin, että velkakello tikittää taustalla. Jokainen joutuu vastaamaan kysymyksiin, mistä leikataan.

Mistä tikittävä velkakello ei kerro tai toisaalta mistä se kertoo? Velkakello ja oikeiston vaatimukset sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvista leikkauksista kertovat siitä, että naisvaltainen julkinen sektori nähdään pelkkänä taakkana. Tämä on koronapandemian jälkeen vielä entistä käsittämättömämpää, koska näiden alojen työntekijät venyivät ja venyvät edelleen töissään äärimmilleen. He eivät ole voineet jäädä etätöihin ja suojautua näin sairastumiselta itse. He tietävät, että vastaava tilanne voi tulla eteen uudelleen.

Velkakello kertoo myös siitä, että hoiva on talouspolitiikassa näkymätöntä. Näin on sekä palkkatyönä että kodeissa tehtävän palkattoman hoivan kohdalla. Velkakellokeskustelussa hoiva on siis itsestään selvää, eikä sitä arvosteta. Tämä oikeistolaisen talouspolitiikan tie alkaa olla todella loppuun käyty, kun yhä useampi sosiaali- ja terveysalan työntekijä lähtee alalta tai vähintään harkitsee sitä. Yhteiskuntamme ei tule kestämään tätä ja asiaan on puututtava.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Nyt on tehtävä hoiva näkyväksi talouspolitiikassa. Naisvaltainen julkinen sektori ei ole taakka, se on myös talouden elinehto. Ilman niin psyykkisesti kuin fyysisestikin hyvinvoivia ihmisiä ei ole uusia innovaatioita ja kilpailukykyäkään.

Meillä alkaa olla todella kiire panostaa sosiaali- ja terveyspalveluihin ja näiden alojen työntekijöihin parempina palkkoina ja työoloina. Jo nyt meillä viedään sydänsairaita lapsia Tanskaan leikkaukseen, psyykkisesti sairaat lapset nukkuvat täpötäysissä sairaaloissa lattialla ja suuri osa sosiaalityöntekijöistä kokee työuupumusta. Monissa kunnissa vasemmistoliittolaiset päättäjät ovat jääneet yksin puolustaessaan sosiaali- ja terveyspalvelujen resursseja ja työntekijöiden oikeuksia. Toivottavasti näin ei käy enää hyvinvointialueilla.

Jos haluamme puolustaa vanhuspalveluja, pidämme kiinni henkilöstömitoituksista niin kuin tämä nyt työnsä päättävä hallitus on tehnyt. Tällä kaudella on saatu myös sitovat mitoitukset koulupsykologeille ja -kuraattoreille, mikä on tärkeää lasten ja nuorten palveluiden kannalta. Ei voi uskottavasti puolustaa näitä palveluja ja samalla vastustaa mitoituksia. Henkilöstömitoitukset takaavat hyvän ja riittävän hoidon mutta ne ovat olennaisessa asemassa myös työntekijöiden hyvinvoinnin takaajana.

Meidän on myös kysyttävä, kuinka hyvin voitontavoittelu sopii yhteen kiinteästi ihmisoikeuksiin liittyvien peruspalvelujen kanssa.

Meidän on myös kysyttävä, kuinka hyvin voitontavoittelu sopii yhteen kiinteästi ihmisoikeuksiin liittyvien peruspalvelujen kanssa. Mikä vaikutus esimerkiksi lastensuojeluun on sillä, että lastensuojelulaitokset keskittyvät vauhdilla suurille hoivayhtiöille? Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelmassa vaaditaan, että lastensuojelun sijaishuollon voitontavoittelu on kiellettävä, ja siihen uppoavat resurssit on siirrettävä sijaishuollon vahvistamiseen, perhetyöhön ja muihin ennaltaehkäiseviin palveluihin. Voitontavoittelu lasten ja perheiden hädällä on siis kiellettävä, ja säästyviä resursseja on ohjattava julkisen sektorin perhepalveluihin, jotka ovat osa kokonaisvaltaista varhaista tukea. Näin ennaltaehkäistään raskasta sijaishuoltoa ja huostaanottoja.

Velkakellokeskustelu on siis haastettava ja nähtävä, että meillä on aina myös vaihtoehtoja. Onneksi nyt on myös nähtävissä enemmän velkakelloa kritisoivia puheenvuoroja, eikä vasemmistoliitto ole tässä asiassa niin yksin kuin vielä jokunen vuosi sitten. Velkaantumisen tasoa ei saada alaspäin mekaanisilla leikkauksilla julkiseen sektoriin, sillä niillä on aina vaikutuksia palveluihin, joilla voimme puuttua ongelmiin ajoissa. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa kurjistaa julkisia palveluja. Vasemmistoliitto lähtee siitä, että valtiontalouden tasapainottaminen on tehtävä oikeudenmukaisesti ja kestävästi. Tasapainottamistoimien pääpainopisteen tulee olla tuloissa sekä tuottavuuden parantamisessa.

Katja Hänninen

Kirjoittaja on vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas ja kansanedustaja Raahesta.

Kategoriat
Näkökulmat

Nuorten mielellä on väliä meille jokaiselle

Mielenterveysongelmat koskettavat jokaista suomalaista vähintään läheisten kautta. Siksi jokaista meistä tulisi myös kiinnostaa mielenterveyden tukeminen, ongelmien ennaltaehkäisy ja sairastuneiden laadukas hoito. On meidän kaikkien yhteinen asia, millä tasolla palvelut ovat ja saako jokainen tarvitsemansa tuen ja avun. Voin paljastaa, että parantamisen varaa riittää. Jo kolme vuotta sitten on oltu huolissaan “mielenterveyden aikapommista” ja viime syksynä julkaistujen uusien tutkimusten tulokset näyttävät tilanteen pahentuneen entisestään.

Lasten ja nuorten yksinäisyys on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa, erityisesti tyttöjen keskuudessa. Yhä useampi kärsii kohtalaisista tai vaikeista ahdistusoireista, tytöistä jo joka kolmas. Asiantuntijat uskovat taustalla vaikuttavan muun muassa suorituskeskeisen yhteiskunnan vaatimukset. Pitäisi tietää jo hirveän varhain, mitä haluaa tehdä isona. Varsinkin, jos haaveissa on kouluttautua korkealle. Nuoren kehitykselle tärkeälle haahuilulle ja hengailulle jää vähemmän tilaa, kun päivät täyttyvät opiskelun paineista. Nuoret ovat myös hyvin perillä maailmanpolitiikasta ja esimerkiksi ilmastonmuutos ja koronapandemia ahdistaa monia. Miten pitkään jatkuneet poikkeusajat, elämän epävarmuus ja etäopiskelu tulevat vaikuttamaan pidemmällä aikavälillä? Sitä on vaikea ennustaa.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Kainuun soten Mukana elämässä -hanke selvitti viime syksynä kainuulaisten nuorten mielenterveyden tilannetta sekä nuorten omia toiveita ja ajatuksia mielenterveyden vahvistamiseksi. Kyselyyn vastanneista noin 15 prosentilla on ollut lähiaikoina itsetuhoisia ajatuksia. Jokaisessa koululuokassa istuu siis kolme oppilasta, joka on ajatellut itsensä satuttamista. Heistä yli puolet ei ole kertonut ajatuksistaan kenellekään.

Ei auta enää odotella, katsoa tilanteen kehittymistä ja toivoa parasta vaan tarvitaan konkreettisia toimia.

Nuorten oma näkemys mielenterveyden tukemiseen on yksinkertainen. Apua toivotaan saavan helposti ja nopeasti, läheltä arkea omalta koululta kuraattorilta, miekkarilta tai psykologilta. Nuoret kaipaavat kahdenkeskistä kohtaamista kasvokkain. Myös kodin ja koulun yhteistyötä, vanhempien mukaan ottamista, pidetään hyvänä asiana. Kun apua on saatavilla varhaisessa vaiheessa, ongelmiin on helpompi puuttua.  

Meidän on viimein aika löytää tahtotila laittaa panostuksia mielenterveyteen. Ei auta enää odotella, katsoa tilanteen kehittymistä ja toivoa parasta vaan tarvitaan konkreettisia toimia. Tähän on hyvä mahdollisuus nyt sote-uudistuksen yhteydessä. Painopiste tulee siirtää korjaavista palveluista ennaltaehkäisyyn. Lisäämällä kapasiteettia varhaisen tuen palveluissa kouluilla, perhetyössä ja terveyskeskuksissa, voidaan vähentää kustannuksia erikoissairaanhoidosta ja lastensuojelusta. Ja tärkeimpänä tukea nuoria silloin, kun he apua tarvitsevat. 

Saara Karjalainen 

Kirjoittaja on sairaanhoitaja ja vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Kajaanista.

Kategoriat
Näkökulmat

Arvovalintoja

Politiikassa on perimiltään kysymys arvoista. Niistä syntyvät näkemyserot päätöksenteossa.

Kokoomus haluaa korjata valtion velkaantumisen leikkaamalla rajusti menoja ja alentamalla kaikkien tuloveroja. Perussuomalaiset vaativat 2–4 prosentin juustohöyläystä kaikkiin valtion menoihin. He eivät kerro, mitä tämä ohjelma merkitsee kansalaisille.

Arvovalinta on, hyväksymmekö kokoomuksen ja perussuomalaisten esittämiä peruspalveluiden miljardileikkauksia. Lisäksi kokoomus jakaisi varat veronalennuksina suurituloisille.

Ajattelen toisin. Pidän oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa etusijalla. Julkista taloutta on tasapainotettava kriisien jälkeen. Sen ei pidä tapahtua leikkaamalla kansalaisten peruspalveluista, lapsilta, nuorilta tai vanhuksilta.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Leikkauskohteita löytyy esimerkiksi suuryrityksille maksettavista ympäristölle haitallisista tuista, mutta erityistä huomiota on kiinnitettävä valtiontalouden tuloihin. Suurten tulojen verotukseen ja verovälttelyn ehkäisemiseen on löydettävä ratkaisut.  

Ajatus kaikkia koskevasta sosiaaliturvasta lähtee siitä, että kuka tahansa meistä saattaa jossakin elämänsä vaiheessa olla tuensaaja. Tämän vuoksi turvaverkko myös rahoitetaan yhteisesti, keräämällä rahat verotuksella.

Kaikkialla asiat eivät ole näin. Monet maat tukeutuvat kalliisiin yksityiskouluihin ja köyhäinhoitojärjestelmään, kuten syntymämaani Kosovo. Eriarvoisuus ja tuloerot kasvavat. Tätäkö haluavat ne, jotka vaativat miljardileikkauksia julkisiin menoihin?

Jokaisella on oikeus luottaa siihen, että apua ja tukea saa, kun omat voimat eivät enää riitä.

Perimmäisestä arvosta on kyse myös silloin, kun ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Halla-aho kertoo, että vihollisen epäinhimillistäminen ja sodan karnevaalina pitäminen on välttämätöntä, ettei meille itselle tulisi tunnontuskia tappamisesta.

Sodan kauheuksista tietoisena pidän tätä ajattelua kylmäävänä. On vaarallista epäinhimillistää toinen ihminen, vaikka vihollinenkin ja riistää hänen ihmisoikeutensa. Tällöin paitsi ylläpidetään viholliskuvia, myös raaistetaan omaa käyttäytymistä. Ihmisoikeuksia ja ihmiselämän arvokkuutta on kunnioitettava vaikeinakin aikoina.

Jokaisella on oikeus luottaa siihen, että apua ja tukea saa, kun omat voimat eivät enää riitä. Meidän jokaisen on voitava luottaa tulevaan!

Albana Mustafi

Kirjoittaja on vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas, kauneusalan yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu Kemistä.

Kategoriat
Näkökulmat

Tämän päivän työikäinen on huomisen eläkeläinen

Mitä ja keitä ovat köyhät eläkeläiset? He edustavat sitä kolmasosaa eläkeläisistä, joiden keskimääräinen eläke on alle 1250 euroa kuukaudessa. Tähän sakkiin kuuluvat pelkkää kansaneläkettä saavat, joiden eläketulo on alle 800 euroa.

Yksi nyt vaaleissa valittavan eduskunnan tärkeistä tehtävistä tulisi mielestäni olla oikeudenmukaisen eläkeuudistuksen toteuttaminen. Uudistukseen kuuluvalla pienten eläkkeiden painottamisella voidaan eläkeläisköyhyys poistaa ja estää eläkeläisköyhyyden kasvu tulevaisuudessa.
Tavoitteena tulee olla vähintään 1 000 euron eläke kaikille kansaneläkkeen tasokorotuksella ja kansaneläkkeen sekä työeläkkeen yhteensovittamisen lieventämisellä.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Eläkeläisköyhyyden poistamiseksi eivät edellä mainitut toimenpiteet yksin riitä. On käynnistettävä laaja ohjelma, jonka yhteydessä tarkastellaan eläkkeiden lisäksi ikääntymiseen liittyviä menoja, muun muassa asumiskuluja, terveyskuluja, asiakasmaksuja, unohtamatta lääke- ja sairauskulujen maksukattoja. Haja-asutusalueella asuvat eläkeläiset tarvitsevat mahdollisuuden edulliseen kulkemiseen. Kyytiä tarvitaan lääkäriin, asioille tai harrastuksiin. Ilman omaa autoa ei perukoissa tulla toimeen ja autoilu olisi tehtävä kaukana taajamista asuville eläkeläisille verotuksellisin keinoin edullisemmaksi.

On käynnistettävä laaja ohjelma, jonka yhteydessä tarkastellaan eläkkeiden lisäksi ikääntymiseen liittyviä menoja.

Eläkeläisten toimeentuloa ja samalla kansantaloutta voidaan vahvistaa sekä työvoimapulaa helpottaa eläkeläisten työssä käymistä tukemalla verotuksellisin keinoin. Myös työkyvyttömyyden takia eläkkeellä olevien työssäkäynti pitää olla mahdollista.

Tärkeää on myös vapaan kansalaistoiminnan mahdollistaminen turvaamalla järjestöjen julkiset avustukset ja riippumattomuus.

Tämän päivän työikäinen on huomisen eläkeläinen. Huolestuttavaa on se, että entistä useammalla työssäkäyvällä on katkonainen työura tai ei työuraa ollenkaan. Vanhan sananlaskun mukaan edestään löytää sen, minkä taakseen jättää. Vaan jos sinne taakse ei ole jäänyt mitään, ei edestäkään löydy työkyvyttömyyden yllättäessä. Työeläkettä ei kerry tai jos kertyy, sitä kertyy liian vähän. Siksi eläkeläisköyhyyden estämiseen on kiinnitettävä huomiota.

Juha Kortelainen

Kirjoittaja on eläkeläinen, vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas, Kainuun maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Hyrynsalmelta.

Kategoriat
Näkökulmat

Leikkausten sijasta tarvitaan ennaltaehkäiseviä kehitystoimia 

Kokoomus leikkaa asumistuesta, sosiaali- ja työttömyysturvasta. Selkeä arvovalinta, missä tilannekuva? Syyskuussa 2022 Kelan laskelmissa hintojen nousu nosti Suomessa köyhyysastetta yhteensä 2,5 prosenttia. Nousu tarkoittaa n. 62 000 kotitaloutta lisää köyhyydessä. 

Köyhyys kasvaa erityisesti yksinhuoltajaperheissä. Näistä perheistä hintojen nousun jälkeen 22 prosenttia on köyhyysrajan alapuolella. Hintojen nousu pudotti köyhyyteen n. 16 000 lapsiperhettä. Toiseksi eniten hintojen nousu köyhdyttää yksin asuvia. Nämä muodostavat valtaosan köyhistä kotitalouksista. Samaisissa kotitalouksissa myös asumistuella ja muulla sosiaaliturvalla on iso merkitys. 

Ei huoleta kokoomusta, jossa on halu syventää köyhyydessä elävien ahdinkoa ajassa, jossa näköpiirissä ei ole hintojen tasoittumista. 

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Sosiaaliturvaa pitää uudistaa, asumistukeakin siltä pohjalta, että työn tekeminen kannattaa aina. Mutta tuen saajissa on myös heitä, jotka eivät työmarkkinoille terveytensä ja työkykynsä puolesta pysty. 

Eriarvoisuuden ja köyhyyden vahvistamisen sijaan meillä on teemoja, joiden ympärillä kannattaa aktivoitua. Tekemätön työ, katoava mielenterveys ja heikosti hoidetut julkiset hankinnat ovat muutamia esimerkkejä. Näistä jo pian viisi vuotta sitten Suomelle antoi huutia OECD, joka arvioi, että näissä kokonaisuuksissa muhii yli 15 miljardin rahapotti. 

Raha, joka olisi palveluidemme ja maamme kokonaiskestävyyden vahvistamisen nimissä vapautettavissa muuhun käyttöön, jos tekemisen malli muuttuisi. Eli olemassa olevan rahan voisi käyttää fiksummin ja vähentää tarvetta velanottoon. 

OECD viestii kuuroille korville. Jotain on pahasti pielessä, jos suuri osa suomalaisista kärsii mielenterveyden ongelmista. Terapiatakuuta esitetään kaiken ratkaisuksi – terapiaakin tarvitaan, mutta vain puuttuminen mielenterveytemme murenemisen juurisyihin muuttaa tilanteen jatkossa. Ennaltaehkäisy on avainsana.

Jotain on pahasti pielessä, jos suuri osa suomalaisista kärsii mielenterveyden ongelmista.

Työurat loppuvat ennen aikojaan sairastumiseen tai työuraa ei ole. Suomellako on varaa jättää esim. 25 000 nuorta työelämästä siksi, että he tarvitsisivat tukea ja räätälöityjä töitä erilaisten neuropsykologisten oireiden vuoksi? 

Laiskuus lisääntyy politiikassakin uusien asioiden ja avauksien näkökulmasta. Aina valitaan samat vanhat virret. Virsikirja uudistettiin ja politiikassakin voimme katsoa asioita isommassa kuvassa ja esittää uudistuksia, jotka tuovat miljardimuutokset talouteemme. Sen sijaan, että aina kaivetaan juustohöylät esille. Juustohöyläämällä kun tuhotaan vääjäämättä koko hyvinvointivaltion kivijalka. 

Merja Kyllönen 

Kirjoittaja on eduskuntavaaliehdokas ja kansanedustaja Suomussalmelta.

Kategoriat
Näkökulmat

Kulttuuri tuottaa hyvinvointia ja henkistä pääomaa

Vain kolme vuotta sitten, kun koronavirus levisi koko maailmaan, yhteiskuntamme suljettiin: yleisötapahtumat kiellettiin, kokoontumisia rajoitettiin, koulut siirtyivät etäyhteyksien päähän ja kaikki kulttuurilaitokset menivät kiinni. Työt loppuivat tuhansilta, jopa kymmeniltä tuhansilta kulttuurintekijöiltä kuin seinään.

Koronasuluista on toivottavasti vihdoin päästy ja elämme keskellä kiihkeintä eduskuntavaalien loppurutistusta. Kuvittelin, että kulttuurista, sen merkityksestä ja kulttuurintekijöiden oikeudesta työhönsä olisi kasvanut yksi näiden eduskuntavaalien teemoista. Mutta ei. On puhuttu taloudesta ja paisuteltu, kuinka Suomen talous on ennennäkemättömän suuressa kriisissä. Kulttuuri nousi kuitenkin keskusteluun, kun eräs oikean laidan poliitikko väitti, että ”Kulttuuri on sellainen luksuspalvelu, johon tällä hetkellä valitettavasti Suomessa menee liikaa rahaa.” Tuo väitehän on monella tapaa absurdi. Suomen valtio tukee kulttuuria vuosittain noin 1,2 miljardilla eurolla. Kuitenkin kulttuuriala tuotti vuonna 2020 13 miljardia euroa, josta julkinen sektori kerää suoria vero- ja maksutuloja jopa yhteensä 3,3 miljardia. Kulttuuriala työllistää 123 000 ihmistä.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Puhe talousluvuista ja kulttuurialan tuottavuudesta on kuitenkin täysin toisarvoista. Todellinen arvo on kulttuurissa itsessään. Kulttuuri on kaikki se elämä ja kaikki ne tunteet, joita koemme. Kulttuuri elää ja hengittää meissä kaikissa suomalaisissa. Vain me suomalaiset voimme tehdä ja kehittää suomalaista taidetta ja kulttuuria. Ja ne tekijät, kaikki 123 000 ihmistä, jotka tuottavat ammatikseen elämyksiä, tunteita ja viihdettä miljoonille ihmisille, he ovat palkkansa ja myös poliitikkojen tuen ansainneet. Nimittäin tuo valtion myöntämä rahoitus on suurimmalta osin tukea palkkaukseen. Esimerkiksi esittävän taiteen valtionosuudet ovat sidonnaisia henkilötyövuosiin. Tukea myönnetään ammattilaisten palkkaukseen, jotta kulttuurin kokemisen hinta ei kuluttajalle nousisi liian korkeaksi. Tukea myönnetään, että lapset pääsevät taiteen perusopetuksen piiriin esimerkiksi musiikkiopistoissa ympäri maan, tai että voimme nauttia myös kulttuuripalveluista, joilla ei ole edellytyksiä olla taloudellisesti kannattavaa. Näitä ovat mm. lastenkulttuuri tai hoivakodeissa ja syrjäseuduilla tuotettava kulttuuri.

Ja ne tekijät, kaikki 123 000 ihmistä, jotka tuottavat ammatikseen elämyksiä, tunteita ja viihdettä miljoonille ihmisille, he ovat palkkansa ja myös poliitikkojen tuen ansainneet.

Tämä kaikki on tärkeää koko kansakuntamme hyvinvoinnin ja lastemme henkisen kehittymisen kannalta. Me tarvitsemme kulttuuria kaikilla sen harrastamisen tasoilla ja jos lopetamme ammattimaisesti tuotetun ja toteutetun taiteen ja kulttuurin tukemisen, heikennämme suuresti myös mahdollisuuksia niiden harrastamiseen.

Vasemmistoliitto haluaakin, että kulttuurin ja taiteen tukemisen rahoitus nostetaan sitovasti yhteen prosenttiin valtion budjetista. Myös julkisten rakennushankkeiden yhteydessä tätä niin sanottua prosenttiperiaatetta tulee ryhtyä noudattamaan. Kulttuurin ja taiteen tulee olla kaikkien saavutettavissa iästä, sukupuolesta tai asuinpaikasta riippumatta. Myös taiteen tekijöiden oikeudesta ammattinsa harjoittamiseen ja toimeentuloon tulee turvata ja heidän sosiaaliturvaansa parantaa.

Kulttuuri kuuluu kaikille, ei vain harvoille!

”Kulttuuri on viime kädessä taloutta tärkeämpää, koska talous on välineellistä mutta kulttuuri itseisarvoista.” – Sixten Korkman

Mikko Koivulehto

Kirjoittaja on vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas ja kaupunginvaltuutettu Kemistä.