Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Äänestä aluevaaleissa – älä jätä päätösvaltaa oikeistolle

Äidit, isät, mummot, papat ja muut ikäihmiset rakensivat meille kodit, koulut ja hyvinvoinnin. Nyt on meidän vuoromme kantaa vastuuta ja varmistaa, että nyt heille taataan turvallinen ja arvokas vanhuus. Se tarkoittaa kotiin tuotavia palveluja tai turvallista ja laadukasta hoitoa hoivakodissa. Tästäkin päätetään soteuudistuksen ensimmäisissä aluevaaleissa tammikuussa. Riittääkö rahaa vanhustenhoitoon tai löytyykö hoitopaikka läheltä omaisia? Miten käy omaishoidontuen, tehdäänkö siitä budjetista riippuvainen, vai maksetaanko sitä tarpeiden mukaan? Tästäkin päätetään soten hyvinvointialuilla. Sotepalveluihin kuuluu vanhustenhoidon lisäksi koko elämänkaari neuvolapalveluista lähtien.

Valtaosa palveluista tulee pysymään potilaille ja asiakkaille ennallaan ja niitä saa samasta paikasta, mutta myös uusia palveluja on tulossa kunnissa sijaitseviin sotekeskuksiin (entinen terveyskeskus), sillä esimerkiksi työkyvyn arviointeja tehdään jatkossa niissä. Ne ovat tärkeitä niin työttömille kuin heille, joilla ei ole kunnollista työterveyshuoltoa ja työkunto alkaa heikentyä.

Oikea-aikainen hoito on avainkysymys. Nyt joudutaan liikaa jonottamaan ja osittain siksi, että kunnissa halutaan säästää erikoissairaanhoidon kuluissa. Uudessa sotessa sekä peruspalvelut että erikoispalvelut ovat samassa organisaatiossa, joten on järkevää lähettää henkilö oikea-aikaiseen hoitoon.

Iso muutos tulee olemaan se, että siirrytään kuntien rahoituksesta valtion rahoitukseen. Se tarkoittaa sitä, että jatkossa myös eduskuntavaa­lien tuloksella on yhä isompi merkitys siihen, riittävätkö rahat sosiaali- ja terveyspalveluihin tai haluaako mahdollinen porvarihallitus ulkoistaa esimerkiksi sairaaloiden palveluja, kuten Sipilän hallitus jo viime kaudella esitti. Myös nyt aluevaaleissa on kyse siitä, miten palvelut järjestetään. Jos oikeistolle annetaan valta, alkaa talouden madonluvut ja palveluiden keskittäminen isommille paikkakunnille.

Monen mielessä on sata kysymystä, mistä kaikesta soten aluevaltuusto päättää, kun juuri on äänestetty kuntavaaleista. Tilannetta ei yhtään helpota se, että käsiteviidakossa on vaikea tietää, mitä soteuudistuksessa olevat sotekeskus, hyvinvointialue, yhdyspinnat tai integraatio tarkoittavat. Huolimatta siitä, että kyse on jokaista ihmistä koskevasta historiallisesta uudistuksesta, media on yllättävän vähän kirjoittanut asioista. Lisäksi uudistukseen sotketaan asioita, kuten maakuntavero, josta aluevaltuusto ei päätä, eikä se toteudu tämän hallituksen aikana. Saatetaanpa nähdä sekin, että soten aluevaalien tulokseen yritetään vaikuttaa viime kevään kuntavaalien ennakkoäänestyksen aikaan nostetuilla aamupalakohuilla. Älä anna oikeistolaisten päättää sotepalveluistasi, anna äänesi vasemmistolle.

Kirjoittaja on Pohjois-Pohjanmaan sotevalmistelun suppean
seurantaryhmän varapuheenjohtaja ja Oulun kaupunginvaltuutettu (vas).

Kolumni on julkaistu Kansan Tahdon numerossa 8/2021.