Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Arhinmäki: Ceta-sopimuksen hyväksyminen on virhe

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta päätti hyväksyä Ceta-sopimuksen, eli EU:n ja Kanadan välisen kauppa- ja investointisopimuksen. Täysistunto äänestää asiasta lähiaikoina.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki jätti valiokunnan mietintöön vastalauseen yhdessä vihreiden Pekka Haaviston kanssa.

– Mielestäni Suomen ei pitäisi hyväksyä Cetaa. Sopimuksen mahdolliset hyödyt ovat pieniä verrattuna sen riskeihin. Suurin ongelma liittyy siihen, millä tavalla Ceta kaventaa julkisen vallan alaa ja kasvattaa ulkomaisten yhtiöiden valtaa, Arhinmäki kirjoittaa blogissaan.

Ceta kaventaa julkisen vallan alaa ja kasvattaa ulkomaisten yhtiöiden valtaa.

Vasemmistoliiton mielestä Ceta-sopimusta ei pidä hyväksyä ennen kuin siinä esitetty yksityinen sijoitussuoja- ja riitojenratkaisujärjestelmä korvataan menettelyllä, joka nojaa yritysten toimintamaiden kansallisiin oikeusjärjestelmiin. Kahden oikeusvaltion välillä ei pidä luoda yrityksille kansallisen oikeusjärjestelmän ohituskaistaa. Ulkomaisten sijoittajien oikeudet ja velvollisuudet on myös tasapainotettava.

– Kansainvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää ja globaalit ilmiöt vaativat kansalliset rajat ylittäviä ratkaisuja ja pelisääntöjä. Ceta-sopimukseen sisältyi kuitenkin niin suuria riskejä ja epävarmuutta, etten pidä sen hyväksymistä nyt järkevänä, Arhinmäki kirjoittaa.