Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Näkökulmat

Hoiva talouspolitiikan keskiöön

Talouspolitiikka on nykyään kaikissa vaalikeskusteluissa hyvin vallitsevana läsnä. Talouspoliittista keskustelua vieläpä monesti kehystetään hyvin yksipuolisesti niin, että velkakello tikittää taustalla. Jokainen joutuu vastaamaan kysymyksiin, mistä leikataan.

Mistä tikittävä velkakello ei kerro tai toisaalta mistä se kertoo? Velkakello ja oikeiston vaatimukset sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvista leikkauksista kertovat siitä, että naisvaltainen julkinen sektori nähdään pelkkänä taakkana. Tämä on koronapandemian jälkeen vielä entistä käsittämättömämpää, koska näiden alojen työntekijät venyivät ja venyvät edelleen töissään äärimmilleen. He eivät ole voineet jäädä etätöihin ja suojautua näin sairastumiselta itse. He tietävät, että vastaava tilanne voi tulla eteen uudelleen.

Velkakello kertoo myös siitä, että hoiva on talouspolitiikassa näkymätöntä. Näin on sekä palkkatyönä että kodeissa tehtävän palkattoman hoivan kohdalla. Velkakellokeskustelussa hoiva on siis itsestään selvää, eikä sitä arvosteta. Tämä oikeistolaisen talouspolitiikan tie alkaa olla todella loppuun käyty, kun yhä useampi sosiaali- ja terveysalan työntekijä lähtee alalta tai vähintään harkitsee sitä. Yhteiskuntamme ei tule kestämään tätä ja asiaan on puututtava.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Nyt on tehtävä hoiva näkyväksi talouspolitiikassa. Naisvaltainen julkinen sektori ei ole taakka, se on myös talouden elinehto. Ilman niin psyykkisesti kuin fyysisestikin hyvinvoivia ihmisiä ei ole uusia innovaatioita ja kilpailukykyäkään.

Meillä alkaa olla todella kiire panostaa sosiaali- ja terveyspalveluihin ja näiden alojen työntekijöihin parempina palkkoina ja työoloina. Jo nyt meillä viedään sydänsairaita lapsia Tanskaan leikkaukseen, psyykkisesti sairaat lapset nukkuvat täpötäysissä sairaaloissa lattialla ja suuri osa sosiaalityöntekijöistä kokee työuupumusta. Monissa kunnissa vasemmistoliittolaiset päättäjät ovat jääneet yksin puolustaessaan sosiaali- ja terveyspalvelujen resursseja ja työntekijöiden oikeuksia. Toivottavasti näin ei käy enää hyvinvointialueilla.

Jos haluamme puolustaa vanhuspalveluja, pidämme kiinni henkilöstömitoituksista niin kuin tämä nyt työnsä päättävä hallitus on tehnyt. Tällä kaudella on saatu myös sitovat mitoitukset koulupsykologeille ja -kuraattoreille, mikä on tärkeää lasten ja nuorten palveluiden kannalta. Ei voi uskottavasti puolustaa näitä palveluja ja samalla vastustaa mitoituksia. Henkilöstömitoitukset takaavat hyvän ja riittävän hoidon mutta ne ovat olennaisessa asemassa myös työntekijöiden hyvinvoinnin takaajana.

Meidän on myös kysyttävä, kuinka hyvin voitontavoittelu sopii yhteen kiinteästi ihmisoikeuksiin liittyvien peruspalvelujen kanssa.

Meidän on myös kysyttävä, kuinka hyvin voitontavoittelu sopii yhteen kiinteästi ihmisoikeuksiin liittyvien peruspalvelujen kanssa. Mikä vaikutus esimerkiksi lastensuojeluun on sillä, että lastensuojelulaitokset keskittyvät vauhdilla suurille hoivayhtiöille? Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelmassa vaaditaan, että lastensuojelun sijaishuollon voitontavoittelu on kiellettävä, ja siihen uppoavat resurssit on siirrettävä sijaishuollon vahvistamiseen, perhetyöhön ja muihin ennaltaehkäiseviin palveluihin. Voitontavoittelu lasten ja perheiden hädällä on siis kiellettävä, ja säästyviä resursseja on ohjattava julkisen sektorin perhepalveluihin, jotka ovat osa kokonaisvaltaista varhaista tukea. Näin ennaltaehkäistään raskasta sijaishuoltoa ja huostaanottoja.

Velkakellokeskustelu on siis haastettava ja nähtävä, että meillä on aina myös vaihtoehtoja. Onneksi nyt on myös nähtävissä enemmän velkakelloa kritisoivia puheenvuoroja, eikä vasemmistoliitto ole tässä asiassa niin yksin kuin vielä jokunen vuosi sitten. Velkaantumisen tasoa ei saada alaspäin mekaanisilla leikkauksilla julkiseen sektoriin, sillä niillä on aina vaikutuksia palveluihin, joilla voimme puuttua ongelmiin ajoissa. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa kurjistaa julkisia palveluja. Vasemmistoliitto lähtee siitä, että valtiontalouden tasapainottaminen on tehtävä oikeudenmukaisesti ja kestävästi. Tasapainottamistoimien pääpainopisteen tulee olla tuloissa sekä tuottavuuden parantamisessa.

Katja Hänninen

Kirjoittaja on vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas ja kansanedustaja Raahesta.

Kategoriat
Näkökulmat

Nuorten mielellä on väliä meille jokaiselle

Mielenterveysongelmat koskettavat jokaista suomalaista vähintään läheisten kautta. Siksi jokaista meistä tulisi myös kiinnostaa mielenterveyden tukeminen, ongelmien ennaltaehkäisy ja sairastuneiden laadukas hoito. On meidän kaikkien yhteinen asia, millä tasolla palvelut ovat ja saako jokainen tarvitsemansa tuen ja avun. Voin paljastaa, että parantamisen varaa riittää. Jo kolme vuotta sitten on oltu huolissaan “mielenterveyden aikapommista” ja viime syksynä julkaistujen uusien tutkimusten tulokset näyttävät tilanteen pahentuneen entisestään.

Lasten ja nuorten yksinäisyys on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa, erityisesti tyttöjen keskuudessa. Yhä useampi kärsii kohtalaisista tai vaikeista ahdistusoireista, tytöistä jo joka kolmas. Asiantuntijat uskovat taustalla vaikuttavan muun muassa suorituskeskeisen yhteiskunnan vaatimukset. Pitäisi tietää jo hirveän varhain, mitä haluaa tehdä isona. Varsinkin, jos haaveissa on kouluttautua korkealle. Nuoren kehitykselle tärkeälle haahuilulle ja hengailulle jää vähemmän tilaa, kun päivät täyttyvät opiskelun paineista. Nuoret ovat myös hyvin perillä maailmanpolitiikasta ja esimerkiksi ilmastonmuutos ja koronapandemia ahdistaa monia. Miten pitkään jatkuneet poikkeusajat, elämän epävarmuus ja etäopiskelu tulevat vaikuttamaan pidemmällä aikavälillä? Sitä on vaikea ennustaa.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Kainuun soten Mukana elämässä -hanke selvitti viime syksynä kainuulaisten nuorten mielenterveyden tilannetta sekä nuorten omia toiveita ja ajatuksia mielenterveyden vahvistamiseksi. Kyselyyn vastanneista noin 15 prosentilla on ollut lähiaikoina itsetuhoisia ajatuksia. Jokaisessa koululuokassa istuu siis kolme oppilasta, joka on ajatellut itsensä satuttamista. Heistä yli puolet ei ole kertonut ajatuksistaan kenellekään.

Ei auta enää odotella, katsoa tilanteen kehittymistä ja toivoa parasta vaan tarvitaan konkreettisia toimia.

Nuorten oma näkemys mielenterveyden tukemiseen on yksinkertainen. Apua toivotaan saavan helposti ja nopeasti, läheltä arkea omalta koululta kuraattorilta, miekkarilta tai psykologilta. Nuoret kaipaavat kahdenkeskistä kohtaamista kasvokkain. Myös kodin ja koulun yhteistyötä, vanhempien mukaan ottamista, pidetään hyvänä asiana. Kun apua on saatavilla varhaisessa vaiheessa, ongelmiin on helpompi puuttua.  

Meidän on viimein aika löytää tahtotila laittaa panostuksia mielenterveyteen. Ei auta enää odotella, katsoa tilanteen kehittymistä ja toivoa parasta vaan tarvitaan konkreettisia toimia. Tähän on hyvä mahdollisuus nyt sote-uudistuksen yhteydessä. Painopiste tulee siirtää korjaavista palveluista ennaltaehkäisyyn. Lisäämällä kapasiteettia varhaisen tuen palveluissa kouluilla, perhetyössä ja terveyskeskuksissa, voidaan vähentää kustannuksia erikoissairaanhoidosta ja lastensuojelusta. Ja tärkeimpänä tukea nuoria silloin, kun he apua tarvitsevat. 

Saara Karjalainen 

Kirjoittaja on sairaanhoitaja ja vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Kajaanista.

Kategoriat
Näkökulmat

Arvovalintoja

Politiikassa on perimiltään kysymys arvoista. Niistä syntyvät näkemyserot päätöksenteossa.

Kokoomus haluaa korjata valtion velkaantumisen leikkaamalla rajusti menoja ja alentamalla kaikkien tuloveroja. Perussuomalaiset vaativat 2–4 prosentin juustohöyläystä kaikkiin valtion menoihin. He eivät kerro, mitä tämä ohjelma merkitsee kansalaisille.

Arvovalinta on, hyväksymmekö kokoomuksen ja perussuomalaisten esittämiä peruspalveluiden miljardileikkauksia. Lisäksi kokoomus jakaisi varat veronalennuksina suurituloisille.

Ajattelen toisin. Pidän oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa etusijalla. Julkista taloutta on tasapainotettava kriisien jälkeen. Sen ei pidä tapahtua leikkaamalla kansalaisten peruspalveluista, lapsilta, nuorilta tai vanhuksilta.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Leikkauskohteita löytyy esimerkiksi suuryrityksille maksettavista ympäristölle haitallisista tuista, mutta erityistä huomiota on kiinnitettävä valtiontalouden tuloihin. Suurten tulojen verotukseen ja verovälttelyn ehkäisemiseen on löydettävä ratkaisut.  

Ajatus kaikkia koskevasta sosiaaliturvasta lähtee siitä, että kuka tahansa meistä saattaa jossakin elämänsä vaiheessa olla tuensaaja. Tämän vuoksi turvaverkko myös rahoitetaan yhteisesti, keräämällä rahat verotuksella.

Kaikkialla asiat eivät ole näin. Monet maat tukeutuvat kalliisiin yksityiskouluihin ja köyhäinhoitojärjestelmään, kuten syntymämaani Kosovo. Eriarvoisuus ja tuloerot kasvavat. Tätäkö haluavat ne, jotka vaativat miljardileikkauksia julkisiin menoihin?

Jokaisella on oikeus luottaa siihen, että apua ja tukea saa, kun omat voimat eivät enää riitä.

Perimmäisestä arvosta on kyse myös silloin, kun ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Halla-aho kertoo, että vihollisen epäinhimillistäminen ja sodan karnevaalina pitäminen on välttämätöntä, ettei meille itselle tulisi tunnontuskia tappamisesta.

Sodan kauheuksista tietoisena pidän tätä ajattelua kylmäävänä. On vaarallista epäinhimillistää toinen ihminen, vaikka vihollinenkin ja riistää hänen ihmisoikeutensa. Tällöin paitsi ylläpidetään viholliskuvia, myös raaistetaan omaa käyttäytymistä. Ihmisoikeuksia ja ihmiselämän arvokkuutta on kunnioitettava vaikeinakin aikoina.

Jokaisella on oikeus luottaa siihen, että apua ja tukea saa, kun omat voimat eivät enää riitä. Meidän jokaisen on voitava luottaa tulevaan!

Albana Mustafi

Kirjoittaja on vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas, kauneusalan yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu Kemistä.

Kategoriat
Näkökulmat

Tämän päivän työikäinen on huomisen eläkeläinen

Mitä ja keitä ovat köyhät eläkeläiset? He edustavat sitä kolmasosaa eläkeläisistä, joiden keskimääräinen eläke on alle 1250 euroa kuukaudessa. Tähän sakkiin kuuluvat pelkkää kansaneläkettä saavat, joiden eläketulo on alle 800 euroa.

Yksi nyt vaaleissa valittavan eduskunnan tärkeistä tehtävistä tulisi mielestäni olla oikeudenmukaisen eläkeuudistuksen toteuttaminen. Uudistukseen kuuluvalla pienten eläkkeiden painottamisella voidaan eläkeläisköyhyys poistaa ja estää eläkeläisköyhyyden kasvu tulevaisuudessa.
Tavoitteena tulee olla vähintään 1 000 euron eläke kaikille kansaneläkkeen tasokorotuksella ja kansaneläkkeen sekä työeläkkeen yhteensovittamisen lieventämisellä.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Eläkeläisköyhyyden poistamiseksi eivät edellä mainitut toimenpiteet yksin riitä. On käynnistettävä laaja ohjelma, jonka yhteydessä tarkastellaan eläkkeiden lisäksi ikääntymiseen liittyviä menoja, muun muassa asumiskuluja, terveyskuluja, asiakasmaksuja, unohtamatta lääke- ja sairauskulujen maksukattoja. Haja-asutusalueella asuvat eläkeläiset tarvitsevat mahdollisuuden edulliseen kulkemiseen. Kyytiä tarvitaan lääkäriin, asioille tai harrastuksiin. Ilman omaa autoa ei perukoissa tulla toimeen ja autoilu olisi tehtävä kaukana taajamista asuville eläkeläisille verotuksellisin keinoin edullisemmaksi.

On käynnistettävä laaja ohjelma, jonka yhteydessä tarkastellaan eläkkeiden lisäksi ikääntymiseen liittyviä menoja.

Eläkeläisten toimeentuloa ja samalla kansantaloutta voidaan vahvistaa sekä työvoimapulaa helpottaa eläkeläisten työssä käymistä tukemalla verotuksellisin keinoin. Myös työkyvyttömyyden takia eläkkeellä olevien työssäkäynti pitää olla mahdollista.

Tärkeää on myös vapaan kansalaistoiminnan mahdollistaminen turvaamalla järjestöjen julkiset avustukset ja riippumattomuus.

Tämän päivän työikäinen on huomisen eläkeläinen. Huolestuttavaa on se, että entistä useammalla työssäkäyvällä on katkonainen työura tai ei työuraa ollenkaan. Vanhan sananlaskun mukaan edestään löytää sen, minkä taakseen jättää. Vaan jos sinne taakse ei ole jäänyt mitään, ei edestäkään löydy työkyvyttömyyden yllättäessä. Työeläkettä ei kerry tai jos kertyy, sitä kertyy liian vähän. Siksi eläkeläisköyhyyden estämiseen on kiinnitettävä huomiota.

Juha Kortelainen

Kirjoittaja on eläkeläinen, vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas, Kainuun maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Hyrynsalmelta.

Kategoriat
Näkökulmat

Leikkausten sijasta tarvitaan ennaltaehkäiseviä kehitystoimia 

Kokoomus leikkaa asumistuesta, sosiaali- ja työttömyysturvasta. Selkeä arvovalinta, missä tilannekuva? Syyskuussa 2022 Kelan laskelmissa hintojen nousu nosti Suomessa köyhyysastetta yhteensä 2,5 prosenttia. Nousu tarkoittaa n. 62 000 kotitaloutta lisää köyhyydessä. 

Köyhyys kasvaa erityisesti yksinhuoltajaperheissä. Näistä perheistä hintojen nousun jälkeen 22 prosenttia on köyhyysrajan alapuolella. Hintojen nousu pudotti köyhyyteen n. 16 000 lapsiperhettä. Toiseksi eniten hintojen nousu köyhdyttää yksin asuvia. Nämä muodostavat valtaosan köyhistä kotitalouksista. Samaisissa kotitalouksissa myös asumistuella ja muulla sosiaaliturvalla on iso merkitys. 

Ei huoleta kokoomusta, jossa on halu syventää köyhyydessä elävien ahdinkoa ajassa, jossa näköpiirissä ei ole hintojen tasoittumista. 

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Sosiaaliturvaa pitää uudistaa, asumistukeakin siltä pohjalta, että työn tekeminen kannattaa aina. Mutta tuen saajissa on myös heitä, jotka eivät työmarkkinoille terveytensä ja työkykynsä puolesta pysty. 

Eriarvoisuuden ja köyhyyden vahvistamisen sijaan meillä on teemoja, joiden ympärillä kannattaa aktivoitua. Tekemätön työ, katoava mielenterveys ja heikosti hoidetut julkiset hankinnat ovat muutamia esimerkkejä. Näistä jo pian viisi vuotta sitten Suomelle antoi huutia OECD, joka arvioi, että näissä kokonaisuuksissa muhii yli 15 miljardin rahapotti. 

Raha, joka olisi palveluidemme ja maamme kokonaiskestävyyden vahvistamisen nimissä vapautettavissa muuhun käyttöön, jos tekemisen malli muuttuisi. Eli olemassa olevan rahan voisi käyttää fiksummin ja vähentää tarvetta velanottoon. 

OECD viestii kuuroille korville. Jotain on pahasti pielessä, jos suuri osa suomalaisista kärsii mielenterveyden ongelmista. Terapiatakuuta esitetään kaiken ratkaisuksi – terapiaakin tarvitaan, mutta vain puuttuminen mielenterveytemme murenemisen juurisyihin muuttaa tilanteen jatkossa. Ennaltaehkäisy on avainsana.

Jotain on pahasti pielessä, jos suuri osa suomalaisista kärsii mielenterveyden ongelmista.

Työurat loppuvat ennen aikojaan sairastumiseen tai työuraa ei ole. Suomellako on varaa jättää esim. 25 000 nuorta työelämästä siksi, että he tarvitsisivat tukea ja räätälöityjä töitä erilaisten neuropsykologisten oireiden vuoksi? 

Laiskuus lisääntyy politiikassakin uusien asioiden ja avauksien näkökulmasta. Aina valitaan samat vanhat virret. Virsikirja uudistettiin ja politiikassakin voimme katsoa asioita isommassa kuvassa ja esittää uudistuksia, jotka tuovat miljardimuutokset talouteemme. Sen sijaan, että aina kaivetaan juustohöylät esille. Juustohöyläämällä kun tuhotaan vääjäämättä koko hyvinvointivaltion kivijalka. 

Merja Kyllönen 

Kirjoittaja on eduskuntavaaliehdokas ja kansanedustaja Suomussalmelta.

Kategoriat
Näkökulmat

Kulttuuri tuottaa hyvinvointia ja henkistä pääomaa

Vain kolme vuotta sitten, kun koronavirus levisi koko maailmaan, yhteiskuntamme suljettiin: yleisötapahtumat kiellettiin, kokoontumisia rajoitettiin, koulut siirtyivät etäyhteyksien päähän ja kaikki kulttuurilaitokset menivät kiinni. Työt loppuivat tuhansilta, jopa kymmeniltä tuhansilta kulttuurintekijöiltä kuin seinään.

Koronasuluista on toivottavasti vihdoin päästy ja elämme keskellä kiihkeintä eduskuntavaalien loppurutistusta. Kuvittelin, että kulttuurista, sen merkityksestä ja kulttuurintekijöiden oikeudesta työhönsä olisi kasvanut yksi näiden eduskuntavaalien teemoista. Mutta ei. On puhuttu taloudesta ja paisuteltu, kuinka Suomen talous on ennennäkemättömän suuressa kriisissä. Kulttuuri nousi kuitenkin keskusteluun, kun eräs oikean laidan poliitikko väitti, että ”Kulttuuri on sellainen luksuspalvelu, johon tällä hetkellä valitettavasti Suomessa menee liikaa rahaa.” Tuo väitehän on monella tapaa absurdi. Suomen valtio tukee kulttuuria vuosittain noin 1,2 miljardilla eurolla. Kuitenkin kulttuuriala tuotti vuonna 2020 13 miljardia euroa, josta julkinen sektori kerää suoria vero- ja maksutuloja jopa yhteensä 3,3 miljardia. Kulttuuriala työllistää 123 000 ihmistä.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Puhe talousluvuista ja kulttuurialan tuottavuudesta on kuitenkin täysin toisarvoista. Todellinen arvo on kulttuurissa itsessään. Kulttuuri on kaikki se elämä ja kaikki ne tunteet, joita koemme. Kulttuuri elää ja hengittää meissä kaikissa suomalaisissa. Vain me suomalaiset voimme tehdä ja kehittää suomalaista taidetta ja kulttuuria. Ja ne tekijät, kaikki 123 000 ihmistä, jotka tuottavat ammatikseen elämyksiä, tunteita ja viihdettä miljoonille ihmisille, he ovat palkkansa ja myös poliitikkojen tuen ansainneet. Nimittäin tuo valtion myöntämä rahoitus on suurimmalta osin tukea palkkaukseen. Esimerkiksi esittävän taiteen valtionosuudet ovat sidonnaisia henkilötyövuosiin. Tukea myönnetään ammattilaisten palkkaukseen, jotta kulttuurin kokemisen hinta ei kuluttajalle nousisi liian korkeaksi. Tukea myönnetään, että lapset pääsevät taiteen perusopetuksen piiriin esimerkiksi musiikkiopistoissa ympäri maan, tai että voimme nauttia myös kulttuuripalveluista, joilla ei ole edellytyksiä olla taloudellisesti kannattavaa. Näitä ovat mm. lastenkulttuuri tai hoivakodeissa ja syrjäseuduilla tuotettava kulttuuri.

Ja ne tekijät, kaikki 123 000 ihmistä, jotka tuottavat ammatikseen elämyksiä, tunteita ja viihdettä miljoonille ihmisille, he ovat palkkansa ja myös poliitikkojen tuen ansainneet.

Tämä kaikki on tärkeää koko kansakuntamme hyvinvoinnin ja lastemme henkisen kehittymisen kannalta. Me tarvitsemme kulttuuria kaikilla sen harrastamisen tasoilla ja jos lopetamme ammattimaisesti tuotetun ja toteutetun taiteen ja kulttuurin tukemisen, heikennämme suuresti myös mahdollisuuksia niiden harrastamiseen.

Vasemmistoliitto haluaakin, että kulttuurin ja taiteen tukemisen rahoitus nostetaan sitovasti yhteen prosenttiin valtion budjetista. Myös julkisten rakennushankkeiden yhteydessä tätä niin sanottua prosenttiperiaatetta tulee ryhtyä noudattamaan. Kulttuurin ja taiteen tulee olla kaikkien saavutettavissa iästä, sukupuolesta tai asuinpaikasta riippumatta. Myös taiteen tekijöiden oikeudesta ammattinsa harjoittamiseen ja toimeentuloon tulee turvata ja heidän sosiaaliturvaansa parantaa.

Kulttuuri kuuluu kaikille, ei vain harvoille!

”Kulttuuri on viime kädessä taloutta tärkeämpää, koska talous on välineellistä mutta kulttuuri itseisarvoista.” – Sixten Korkman

Mikko Koivulehto

Kirjoittaja on vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas ja kaupunginvaltuutettu Kemistä.

Kategoriat
Näkökulmat

Punainen ja vihreä – vasemmistolainen

Olen punainen, koska elämme epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Suomessa seitsemän rikkainta ihmistä omistaa enemmän kuin 1 850 000 vähävaraisimmista ihmisistä. Lisäksi nämä suuromistajat maksavat veroja vähemmän kuin nämä lähes kaksi miljoonaa köyhempää ihmistä. Rikkaiden varallisuus perustuukin siis Suomen verojärjestelmän kelvottomuuteen. Verot, jotka rikkaat jättävät maksamatta, kerryttävät heidän omaisuuttaan ja ne peritään köyhiltä. Rikkaat rikastuvat köyhien kustannuksella.

Me tiedämme, että joku voi saada Suomessa 1 000 000 euroa tai enemmän vuodessa palkkaa, ja että sadat tuhannet ihmiset joutuvat pärjäämään 20 000 euron vuosiansioilla ja monet työttömät, sairaat, opiskelijat ja eläkeläiset huomattavasti vähemmällä. Naisen euro on edelleenkin noin 90 senttiä.

Maailmaa hallitsee tällä hetkellä kapitalistinen yhteiskuntamalli, joka perustuu siihen, että pieni osa ihmisistä omistaa tuotantovälineitä ja pääomaa ja että ihmisten enemmistö ei omista juuri muuta kuin työvoimansa. Ihmisten on pakko myydä työvoimansa hankkiakseen rahaa ja saadakseen ostettua elämälle välttämättömiä tavaroita.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Tuotantovälineiden yksityisomistuksen vuoksi myös ihmisten elämälle välttämättömät hyödykkeet (tavarat ja palvelut) kuuluvat tuotantovälineiden omistajille. Me, joilla ei ole muuta myytävää kuin työvoimamme, saamme ostettua hyödykkeitä palkallamme. Tai jos emme ole työssä, voimme ostaa hyödykkeitä eläkkeillä, sairauspäivärahoilla, toimeentulotuella, työttömyyskorvauksella ja muilla sosiaalietuuksilla tai muilla tuloilla.

Koska tulot jakaantuvat epätasaisesti, ihmiset eivät voi tyydyttää tarpeitaan tasavertaisesti. Tätä epäkohtaa lievitetään jossakin määrin tulojen mukaan nousevalla, progressiivisella verotuksella. Verotuksen avulla osa kansantulosta jaetaan uudelleen. Progressiivinen tuloverotus lisää tasa-arvoa, mutta se tuottaa vain noin kahdeksan prosenttia valtion tuloista, loppu kerätään epäoikeudenmukaisilla kulutusveroilla, jotka ovat yhtä suuria kaikille. Progressiivinen verotus siirtää rahaa rikkailta valtiolle, hyvinvointialueille ja kunnille, jotka antavat köyhille sosiaalitukia ja tuottavat erilaisia palveluita, joihin huonotuloisimmillakin on varaa. Kulutusverotus, jota maksamme kaikista ostamistamme tuotteista, taas siirtää rahaa köyhiltä rikkaille.

Kapitalistisessa yhteiskunnassa ihmisten likimainenkaan tasa-arvo ei ole mahdollista, ja siksi yksityisomistukseen perustuvan tuotannon osuutta ihmisten tarpeiden tyydyttämisessä on vähennettävä. Ongelmat näkyvät selvimmin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa. Niiden yksityistämisen vuoksi palvelujen laatu, saatavuus ja turvallisuus ovat vaarantuneet. Palvelujen liian laaja yksityistäminen on johtanut myös henkilökuntapulaan ja työuupumukseen julkisissa palveluissa. Sosiaali- ja terveyspalvelut on otettava suurelta osin takaisin yhteiskunnan hoidettaviksi. Terveys ja hoiva eivät saa olla kansainvälisten suuryritysten voitonteon kohteina.

Jos kapitalismia ei saada kuriin, ihmiskunnalla ei ole tulevaisuutta.

Kapitalistinen talousjärjestelmä ja siihen sisältyvä jatkuvan kasvun pakko on syynä myös koko ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaavaan ilmastonmuutokseen ja luontokatoon. Jos kapitalismia ei saada kuriin, ihmiskunnalla ei ole tulevaisuutta.

Olen vihreä, koska olen ihminen ja ihmisenä olen eläin (apina) ja siten osa luontoa. Saan voimaa luonnosta ja erityisesti puista. Rakastan puita. Jos joku ihminen ei usko olevansa osa luontoa ja täysin riippuvainen luonnon ekosysteemipalveluiden tuotteista, kehotan häntä lopettamaan hengittämisen puoleksi tunniksi. Sen jälkeen henkilö on todennäköisesti kuollut, mikä osoittaa, että hengittäminen on välttämätöntä. Miksi hengittäminen on välttämätöntä? Koska ihminen on täysin riippuvainen ilmakehän sisältämästä hapesta, jonka tuottavat ja ovat tuottaneet elävät olennot, enimmäkseen kasviplanktonit.

Jos tukehtumisen uhkakaan ei vielä saa henkilöä vakuuttuneeksi riippuvaisuudestaan luonnosta, kehotan häntä kokeilemaan syömättä olemista esimerkiksi kuukauden ajan. Kaikki mitä syömme, on luonnon tuottamaa.

Luonnonsuojelu on elämän suojelua. Ilman luontoa ei ole työtä eikä toimeentuloa.

Punaisuus ja vihreys ovat vasemmistolaisuutta.

Vesa Puuronen

Kirjoittaja on professori, kansanedustajaehdokas sekä kaupungin- ja aluevaltuutettu Rovaniemeltä.

Kategoriat
Näkökulmat

Reilun siirtymän aluepolitiikka on ”hot”

Harvaanasutusta seudusta, jota Pohjois-Suomi on, täytyy pitää huolta. Globaali kehitys ja huoltovarmuustilanne on osaltaan nostanut pohjoisen ulottuvuuden uudelle tasolle. Kansallisesti on kova vääntö menossa siitä, miten rahat jaetaan maakuntien kesken, lisäksi on EU:n koheesiopolitiikka, joka ei toteudu pohjoisessa niin kuin pitäisi. EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää kehityseroja alueiden välillä ja luoda hyvinvoinnin edellytyksiä muita heikommassa asemassa oleville ihmisille. Politiikalla tavoitellaan nykyistä parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa Euroopassa.

Pohjoisessa on suoritettava vahvaa edunvalvontaa alueellisen koheesiopolitiikan puolesta. Vihreä siirtymä tulee, se on varmaa. Kysynkin, toteutuuko se alueellisesti reiluna? Ei toteudu, jos emme tee työtä sen eteen ja siihen meillä on oltava vahvoja edunvalvojia. Koheesiopolitiikan päätöksistä riippuu paljon. Vihreään siirtymään on luvassa pohjoiseen miljardi-investoinnit. Meidän on mahdollistettava rahoitus ja päätökset kasvua, työllisyyttä ja osaamista varten.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Energialoikka kohti 2035 tarvittavaa 22 GWh:n tuotantokapasiteettia on tärkein kysymys. Nykyisestä noin 12 GWh:n tuotantokapasiteetista on pitkä matka 22 GWh:n stabiiliin tuotantokapasiteettiin uusiutuvien energioiden tuotantovaihtelu huomioiden. On panostettava vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, kuten vety-, ammoniakki-, synteettiset- ja biokaasu. Energiavirran vanavedessä tulevat logistiset ja infran kysymykset. Pohjoisen saavutettavuutta on parannettava investointien toteutumiseksi. Kolmantena kriittisenä asiana tulevat koulutus ja työvoima.

Emme voi olla odottamassa lyötyjä palloja ulkopelivuorossa, vaan on tehtävä aloitteita ja avauksia, jotta Suomen ja pohjoisen edunvalvonta pelaa.

Seuraavalla hallituskaudella on luotava parempi tiekartta ja parannettava juoksua reilun siirtymän edunvalvonnan osalta. Tulevien hallitusohjelmien kirjaukset ja tehdyt päätökset ovat suuressa merkityksessä siinä, mitä tulevaisuudessa pohjoisessa tehdään ja miten EU:n päätökset syntyvät. Emme voi olla odottamassa lyötyjä palloja ulkopelivuorossa, vaan on tehtävä aloitteita ja avauksia, jotta Suomen ja pohjoisen edunvalvonta pelaa. Itä- ja Pohjois-Suomessa on EU:ssa aivan erilaiset haasteet kuin muilla, tuodaan ne rohkeasti pöytään, ja ruvetaan töihin.

Jouni Jussinniemi

Kirjoittaja on vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton valtuuston varapuheenjohtaja ja eduskuntavaaliehdokas Pyhäjärveltä.

Kategoriat
Näkökulmat

Mikä yhteiskunnassa sairastuttaa?

Yksi vaaliteemoistani on ollut nuorten asiat ja jaksaminen, johon liittyy erityisesti mielenterveyspuoli. Nyt kun olen kiertänyt monta viikkoa viikoittain eri paikkakunnilla jututtamassa ihmisiä vaaliteltoilla, niin aihe näyttää olevan todellakin ajankohtainen. Sen verran moni asian ottaa esille ja myös yksityisviesteillä asian tiimoilta on lähestytty. Yhtään kaunistelematta meillä on käsissämme mielenterveyskriisi, joka vaikuttaa nuoriin isosti. Tarvitaan siis konkreettisia keinoja asian parantamiseksi. Hyvien mielenterveyspalveluiden tulisi olla jokaisen oikeus. Laadukkaat, saavutettavat ennaltaehkäisevät palvelut ovat avainasemassa, sekä jo syntyneiden ongelmien hoitoon keskittyvät palvelut.

Kaikki lähtee siitä, että perusterveydenhuolto on pidettävä kunnossa. Perusterveydenhuollon osaamista ja moniammatillisuutta on lisättävä, koska se on tärkeimpiä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Riittävä rahoitus on siis taattava. Suuri ongelma lasten ja nuorten psykiatrisissa palveluissa erikoissairaanhoidon näkökulmasta on se, että lieväoireiset kuormittavat erikoissairaanhoitoa, vaikka oikea-aikaisilla ja riittävillä palveluilla heidät voisi hoitaa jo perusterveydenhuollossa. Perusterveydenhuollosta puuttuvat hoitopolut, riittävät resurssit, rakenteet ja koordinaatio lasten auttamiseksi. Ei saa olla myöskään niin, että vain osalla on varaa esim. kuntoutuspsykoterapiaan. Siihen saa Kelan tuen, mutta on silti monelle liian kallis. Taloudelliset syyt johtavat siihen, että käyntejä joudutaan harventamaan tai ei hakeuduta ollenkaan hoitoon. Mielestäni kuntoutuspsykoterapia pitäisi olla maksutonta pienituloisille.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Mielenterveyspalveluiden keskeinen yhdenvertaisuusongelma on, että palveluita saa varmimmin tällä hetkellä rahalla. Avun saanti on siis aivan liikaa sidoksissa taloudelliseen tilanteeseen ja myös alueelliset erot eli hoidon saatavuus on liikaa kiinni asuinpaikasta. Mikäli nuori sairastuu esim. masennukseen niin sellainen vaikuttaa koko perheeseen ja arjen pyörittäminen käy haasteelliseksi. Huoli on suuri lapsesta. Tällöin koko lähipiiri voi tarvita tukea. Ajoissa aloitetulla tuella voidaan ennaltaehkäistä läheisten uupumista. Perustason mielenterveyspalvelut ovat olleet valtaosissa kuntia ja kuntayhtymiä aliresursoituina. Lisäksi ongelma on myös perustason palveluiden pirstaloituminen kouluterveydenhuoltoon, oppilashuoltoon, perhekeskuksiin ja sosiaalihuoltoon, erityisesti lastensuojeluun eikä näiden välillä usein kommunikaatio toimi tarpeeksi hyvin. Nyt kun sote pyörähtää käyntiin, niin on kiinnitettävä erityistä huomiota kuntien- ja hyvinvointialueiden yhteistyöhön rajapintojen tunnistamiseksi, ettei yksikään lapsi tai nuori jäisi palvelujen väliinputoajaksi.

Merkittävä ongelma mielenterveyskeskusteluissa on se, että jumitetaan pelkkään terapian saatavuudesta puhumiseen.

Merkittävä ongelma mielenterveyskeskusteluissa on se, että jumitetaan pelkkään terapian saatavuudesta puhumiseen. Mikäli halutaan aidosti lisätä ihmisten hyvinvointia, pitäisi miettiä, että miksi ihmiset sairastuvat ja mikä se tässä yhteiskunnassa sairastuttaa. Me emme voi pistää yhteiskunnan rakenteellisten ongelmien, kuten nuorille asetettujen kohtuuttomien odotusten, riittämättömän toimeentulon, rasismin tai työelämän ongelmien ratkaisemista yksilöiden tai terapeuttien harteille. Nykyään työ- ja opiskeluelämä painottavat yhä enemmän itseohjautuvuutta, itsenäisyyttä ja tehokkuutta. Nuoret joutuvat kasvamaan liian ohuella tuella liian varhain, mahdollisuuksia itsensä etsimiseen on heikennetty ja pitkäaikaisen stressin kanssa kamppaillaan aivan liian kauan yksin eikä apua uskalleta hakea tai korjausta epäkohtiin.

Mielenterveyspolitiikassa pitää pureutua ja puuttua mielenterveyspalveluiden parantamisen lisäksi yhteiskunnan epäkohtiin, jotka sairastuttavat ihmisiä psyykkisesti. Esimerkkinä perustulon vaatiminen tai työajan lyhentäminen voi olla mielenterveyspolitiikkaa siinä missä terapian saatavuuden parantaminenkin. Ennaltaehkäiseviä palveluita kunnissa ja hyvinvointialueilla voisi vahvistaa. Liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluilla on tässä oleellinen merkitys erityisesti pienituloisten lasten ja nuorten näkökulmasta. Olenkin seuraillut erittäin huolestuneena, kun kaksi suurinta oppositiopuoluetta ajaa kirjaimellisesti miljardien leikkauksia mutteivät kerro kohteita. Tuollaisia summia ei saada heikentämättä juurikin niitä tarpeellisia peruspalveluita. Nuorissa on meidän tulevaisuus, joten tätä asiaa ei pidä laiminlyödä.

Matti Luonuansuu

Kirjoittaja on Vasemmiston eduskuntavaaliehdokas ja kunnanvaltuutettu Alavieskasta.

Kategoriat
Näkökulmat

Leikkaukset vaarantavat mielenterveytemme

Korkeat elintarvikkeiden hinnat, kohonneet lämmityskustannukset ja korkeat korot ovat ajamassa eläkeläiset, pienituloiset, pienyrittäjät, työttömät ja opiskelijat köyhyyteen. Lapsiperheköyhyys on jo kasvussa.

Valtiovarainministeriön jokin aika sitten esittelemässä listassa on leikkauskohteita, jotka lisäisivät eriarvoisuutta ja syventäisivät köyhyyttä: lapsilisän yksinhuoltaja- ja sisarkorotuksista luopuminen, perhevapaakorvauksista luopuminen ja työttömyysturvan lapsikorotusten poistaminen. Säästölukujen takana on oikeita ihmisiä, joiden elämä voi suistua raiteiltaan, jos vähäistä toimeentuloa kavennetaan entisestään.

Köyhyys on yksi selkeä riskitekijä mielenterveysongelmien synnyssä. OECD:n raportin mukaan mielenterveyden häiriöt maksavat Suomessa vuosittain noin yksitoista miljardia euroa. Summa koostuu työmarkkinoiden ja terveyspalveluiden kustannuksista sekä sosiaaliturvasta. 53,2 prosenttia suomalaisten työeläkkeistä on mielenterveysperusteisia. Näiden tietojen valossa on helppo ymmärtää, että leikkaukset pahentaisivat tilannetta ennestään. Mutta jos investoisimme, se voisi maksaa itsensä jopa takaisin.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Mielenterveyspalveluihin panostaminen auttaisi mielenterveyden ongelmista kärsiviä kuntoutumaan työelämään ja tämä taas kohentaisi valtion taloutta. Psykiatrisen hoidon jonoja on saatava purettua ja on pyrittävä ennaltaehkäisevään työhön niin, että saadaan ongelmat ratkottua jo aikaisessa vaiheessa tai ehkäistyä ongelmien syntyminen hyvissä ajoin. Psykoterapeuttikoulutus on säädettävä maksuttomaksi, jotta opintoihin voivat hakeutua kaikki varallisuudesta riippumatta. Usein päihde- ja mielenterveysongelmat kulkevat käsi kädessä, joten päihdepalveluita on kehitettävä ja sovitettava paremmin yhteen mielenterveyspalveluiden kanssa. Suurin tekijä mielenterveyden haasteiden vähentämisessä olisi mielestäni kuitenkin asenneympäristön muuttuminen suvaitsevaisemmaksi ja ymmärtäväisemmäksi. Ikävä kyllä se tuntuu tällä hetkellä valitettavan kaukaiselta, kun seuraa erinäisiä kirjoittelupalstoja, sekä tiettyjen puolueiden köyhien kyykyttämisen linjaa.

Koulutus tuo turvaa köyhyydeltä. Päivätyössäni koulussa näen, mitä opetuksen arki on. Oppilaiden ja opiskelijoiden yksilöllinen kohtaaminen isoissa, moninaisissa ryhmissä on opetushenkilöstölle haaste. Konkreettinen ja aito oppimisen tuen tarjoaminen on heikkojen resurssien takia monessa koulussa haaveen tasolla. Tuen saamattomuus voi ajaa nuoren syrjäytymiseen ja mielenterveyden haasteisiin. Onneksi suuntaa on kuitenkin viime vuosina saatu jo käännettyä parempaan koulutuksen rahoituksen osalta. Nykyisen hallituksen hyvää työtä koulutuksen kunnianpalautuksen tekemiseksi on jatkettava, eikä opiskelijoiden etuuksiin pidä tehdä leikkauksia. Koulujen opiskeluhuoltoa on vahvistettava laajasti mielenterveyspalveluiden osalta.

Nykyisen hallituksen hyvää työtä koulutuksen kunnianpalautuksen tekemiseksi on jatkettava, eikä opiskelijoiden etuuksiin pidä tehdä leikkauksia.

Vanhusten mielenterveysongelmia lisää huoli eläkkeen riittävyydestä, mutta myös pelko siitä, saako riittävää hoitoa ja hoivaa, kun omat voimat eivät enää riitä. Omaishoitajat ovat äärimmäisen tiukoilla, eivätkä liian vähillä resursseilla toimivat hoivayksiköt ja kotihoito selviä velvoitteistaan. Siinä kärsivät sekä hoitajat että hoidettavat. On siis syytä ryhtyä toimenpiteisiin, jotta julkisten palveluiden maine hyvinä työpaikkoina saadaan palautettua lisäämällä resursseja ja parantamalla työoloja.

On meidän ja läheistemme etu, että hyvinvointivaltiossa julkiset palvelut ovat tasa-arvoisesti kaikille tarjolla. Panostukset mielenterveyteen ja koulutukseen hyödyttävät myös yhteiskuntaa vähenevien terveys-, sosiaali- ja eläkemenojen sekä paranevan työllisyyden ja kasvavien verotulojen muodossa.

Piia Kilpeläinen-Tuoma

Kirjoittaja on perheenäiti sekä kasvatustieteen ja hallintotieteiden maisteri, joka työskentelee perusopetuksen ja lukion rehtorina Pellossa. Hän on myös vasemmistoliiton kunnanvaltuutettu, aluehallituksen jäsen sekä eduskuntavaaliehdokas.

Kategoriat
Näkökulmat

Ilmasto ei odota!

Ilmastokriisi ja luontokato ovat suuria ja merkittäviä, kaikkien meidän tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä. Suomessa parhaillaan oikeistopuolueet puhuvat valtavan velkataakan jättämisestä tuleville sukupolville, mutta itse kääntäisin huomion valtion velasta ilmastokriisiin ja luontokatoon. Millaisen planeetan me haluamme jättää tuleville sukupolville? Vuosi 2022 oli Suomessa 0,9 astetta lämpimämpi kuin pitkiin aikoihin mittaushistoriassa. Maapallon keskilämpötila nousee pian 1,5 asteen rajan yli ja sillä tulee olemaan peruuttamattomia vaikutuksia. Voisi ajatella, että jos haluat lapsillesi inhimillisemmän elämän mahdollisuuden, olet luonnonsuojelun ja ilmastokriisin torjumisen puolella.

Uutisista saamme seurata eri puolilla maailmaa tapahtuvia luonnonkatastrofeja, joissa ihmisiä menehtyy, kodit ja elinkeinot katoavat hetkessä. Maataloustutkijoiden mukaan jokainen lämpöasteen nousu ilmastossa syö 10 prosenttia maailman viljasadosta, kolmen asteen lämpötilan nousu syö ravinnon tuotantoa 30 prosenttia. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että maankäyttösektori Suomessa on kääntynyt nieluista päästölähteeksi.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Vasemmistoliiton ohjelmissa on onneksi valtavasti erilaisia toimia, miten voimme omalta osalta olla pelastamassa luontoa ja ilmastoa.

Suomen tulee suojella valtion kaikki luonnontilaiset ja vanhat metsät. Nykyiset ohjelmat, Metso ja Helmi, ovat hyviä ohjelmia, mutta ongelmana on rahoituksen puute. Yksityiset metsänomistajat haluavat olla mukana suojelemassa metsiä, mutta ohjelmien rahoitus ei ole riittävä. Siksi rahoitusta tulee nostaa prosentuaalisesti vähintään puoleen prosenttiin BKT:sta.

Suomessa tulisi ennallistaa 30 prosenttia luonnosta luonnonmukaiseen tilaan. Metsien lisäksi tulee ennallistaa vesistöjä. Vesistöjen ja virtavesistöjen luonnollisia elinympäristöjä on palautettava luonnonmukaiseen tilaan. Tällä hetkellä vesistöjen huono kunto haittaa myös kalastajien elinkeinon harjoittamista. Myös kaupungeissa on otettava ennallistaminen huomioon esimerkiksi rakentamalla luontoa rakennetun ympäristön lomaan. Pohjois-Suomen osalta suojelutilanne on kohtalainen, asia koskee erityisesti Etelä-Suomen metsiä.

Maatalouden tuet tulee kohdistaa uudestaan niin, että ne kannustavat toimimaan luonnon ja ympäristön kannalta kestävästi myös ruoantuotannon osalta. Myös vesilaki sekä kaivoslaki tulee uudistaa.

Myös eläimet ja niiden oikeudet tulee ottaa huomioon määrittäen eläimet eläviksi olennoiksi, eikä rinnastaa niitä omaisuuteen tai esineeseen. Suomi näyttäytyy häpeäpilkkuna Euroopassa maana, jossa esim. turkistarhaus on sallittua. Turkistarhaus on menneisyyden toimiala, eikä sille ole enää sijaa nykymaailmassa. Onneksi nykyinen hallitus linjasi, ettei turkistarhaukselle enää myönnetä valtion avustuksia. Samaan aikaan kun ala kuihtuu ja toivon mukaan loppuu pian, on pidettävä huoli, etteivät tarhaajat jää tyhjän päälle.

Suomi näyttäytyy häpeäpilkkuna Euroopassa maana, jossa esim. turkistarhaus on sallittua.

Eläinten suojelua ja valvontaa voidaan parantaa lisäämällä lakiin eläinsuojeluasiamiehen ja eläinpoliisin virat. Lisäksi on lisättävä poliisin, rajavartiolaitoksen, tuomioistuinten ja erävalvonnan eläinsuojelun koulutusta. Eläinsuojelulakia on kehitettävä eläinten itseisarvon tunnistamisessa ja kiellettävä liikkumista estävät rakenteet, kuten porsitushäkit. Kaikki eläimille aiheutuva turha kärsimys tule kieltää, kuten haitallinen jalostustoiminta, eläinkokeet siltä osin, kuin on vaihtoehtoisia tapoja toimia. Eläinkokeita saisi tehdä vain lääketieteessä, jos muita tapoja ei ole. Eläinten hyvinvointi on siirrettävä ympäristöministeriöön, luonnonvaraisille eläimille, myös suurpedoille on taattava mahdollisuus elää lajille ominaista elämää osana ekosysteemiä. Uhanalaisten lajien metsästys on ehdottomasti kiellettävä.

Ympäristövaikutukset ja eläinten oikeudet tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Vasemmistoliitto voi toimia tässä suunnannäyttäjänä. Tehdään yhdessä reilumpi huominen kaikille, ei harvoille!

Juha-Matti Mustonen

Kirjoittaja on vasemmistoliiton kansanedustajaehdokas, puoluevaltuutettu sekä Pohteen Vasemmiston aluevaltuustoryhmän avustaja Oulusta.