Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Lukijoilta

Hietasaari pitää säästää

Oulun Vasemmistoseura ei kannata Hietasaaren turmelevaa huvipuistoa ja metsänhakkuita. Hietasaarella on suuri arvo oululaisten yhteisenä lähivirkistysalueena ja paikallishistorian helmenä eikä sinne sovi massiivinen rakentaminen ja kova autoliikenne. Hietasaaren metsät ja monipuolinen luonto turvaavat ilmaston ja ihmisten hyvinvointia. Alueella on hyvät harrastusmahdollisuudet jo nykyisin.

Hietasaaren kaavoituksen sidosryhmäselvitykseen vastasi noin 1500 ihmistä, joista 70 prosenttia katsoi, että huvipuisto pitää sijoittaa muualle. Oulun Vasemmistoseura on jo aiemmin esittänyt huvipuiston paikaksi Kempeleen Linnakangasta nelostien tuntumassa lähellä Oulun rajaa. Sinne kaavoitetaan parhaillaan laajaa matkailu- ja virkistysaluetta.

Kategoriat
Lukijoilta

Äly hoi, älä jätä

Katsoin aivan äskettäin televisiosta ohjelmaa, paneelia, jossa käsiteltiin työtä ja sen tekemistä. Työläisten liian pieniä palkkoja ”öky-eläjien” vasallit aina vaan moittivat liian suuriksi ja esimerkiksi ns. peruspalkalla, tai millä nimellä tuota 540 euron kansalaispalkkaa kutsutaankin, ei kukaan tule toimeen. Arvostan kuitenkin vihreitä ja ennen kaikkea Li Anderssonia siitä uhrautuvasta työstä, jota jatkuvasti tekee Suomen kansan heikompiosaisten hyväksi. Koittaahan siellä SDP:kin olla mukana Rinteensä avulla.

Koko työväenluokka kautta Suomen pitää moraalittomana johtajien palkkoja, joihin rahaa näyttää riittävän, kuten myös horneteihin ja muihin tappovälineisiin, joissa miljardit eivät tunnu missään.

Kategoriat
Lukijoilta

Hietasaaren kaavat jatkavat tuhoavaa kaavoitusta

Oulun päättäjät eivät arvosta Oulun menneisyyttä, siitä kertovat monet esimerkit surkeasta kaavoituksesta. Matkakeskuskaavan avulla tuhottiin ainutlaatuinen hieno aseman seudun rakennuskokonaisuus kivikukkoineen. Torille mahdollistettiin Gasthaus-kaavan nimissä ylimitoitettu hotellikaava kauppahallin kylkeen. Kauppakeskus Valkean merkeissä suljettiin yleinen katutila yksityiseen käyttöön. Se mahdollistettiin jättimäisellä kallioparkilla. Toppilan satama-alueen rakennuksista on vain muisto jäljellä.

Useissa tapauksissa vain noin 10-15 valtuutettua on edustanut säilyttävää näkemystä ja hienovaraisemman rakentamisen linjaa. Heidät on leimattu ns. kehityksen vastustajiksi. Monikaan kaava ei ole toteutunut muilta osin kuin tuhoamisen ja purkamisen osalta. Osa on haudattu hiljaisuudessa kuten Huuhkajapuiston Areena, joka sekin hyväksyttiin aikanaan suurella enemmistöllä.

Kategoriat
Lukijoilta

Hietasaari kaipaa muutosta

Oulun Hietasaaren kaavaa on väännetty useamman vuoden ajan, asemakaavamuutosta on vastustettu luontoarvoilla, palstaviljelyllä, kulkuyhteyksillä, jne. Kaavan vastustaminen johtunee suurimmaksi osaksi suunnitelmissa olevasta huvipuistosta.

Kaupunki on teettänyt selvityksiä useammasta paikasta mihin huvipuisto voitaisiin sijoittaa Oulussa. Hietasaari on osoittautunut parhaaksi mahdolliseksi paikaksi kulkuyhteyksien ja majoitusmahdollisuuksien ansiosta. Lisääntynyt matkailijavirta tukisi myös alueen muita toimijoita, jäätelökauppiaita, ravintolayrittäjiä ja erilaisten vapaa-ajan aktiviteettien tarjoajia.

Kategoriat
Lukijoilta

Vaellusesteet pois vesistöistä!

Yllättävän monen järven tai lammen luusuasta voi löytää enemmän tai vähemmän tehokkaan kalojen kulkuesteen. Esteen tarkoituksena on yleensä varmistaa, että kalat pysyvät istuttajan vesialueella ja päätyvät sitten aikanaan ”oikean” kalamiehen pyydykseen. Joillakin kalaesteillä on lupaviranomaisen lupa jopa vuosikymmenten takaa ja monet vaellusesteet ovat luvattomia.

Yhtä kaikki, näiden esteiden kalataloudellinen hyöty on varsin usein kyseenlainen. Kalathan liikkuvat vesistössä hakien optimaalista syönnösaluetta, siedettäviä ympäristöolosuhteita sekä suvunjatkamisvietin motivoimana. Vesistön sulkeminen ja alueelle kohdistetut istutukset voivat johtaa tilanteeseen, jossa vesistön ravintovarat käyvät vähiin suhteessa ravintoa tarvitsevaan kalamäärään. Kaikki ymmärtävät mitä silloin tapahtuu!

Vesistöjen sulkeminen kuluu menneen ajan kalavesien hyödyntämiskeinoihin. Nykyään vastuullinen kalavesien käyttö ja hoito sallii kalojen luontaisen liikkumisen ja lisääntymisen vesistössä. Hoidetaan vesistömme siihen kuntoon, että kalastus perustuu tulevaisuudessa täysin luontaisesti lisääntyviin kalakantoihin. Eli poistetaan niin luvalliset kuin luvattomat kalankulun esteet järviltä ja lammilta. Suunnataan voimavarat eneneminkin kalojen lisääntymisalueiden kunnostuksiin.

 

Jarmo Huhtala
Lapin Virtavesien Hoitoyhdistys
Rovaniemi

Kategoriat
Lukijoilta

Kiertoreitti säästää aikaa ja hermoja

Oulun Kuusisaari on muuttamassa muotoaan, tanssipaviljonki on alueelta jo purettu. Alueelle toivotaan tulevaisuudessa enemmän tapahtumia ja ihmisiä. Tämä aiheuttaa omat ongelmansa Kuusisaaren ja Raatinsaaren läpi kulkevalle kevyelle liikenteelle.

Tapahtumia alueella on ollut useita kuluneen kesän aikana, pääosaa ovat näytelleet musiikkifestivaalit, sekä erilaiset urheilu- ja kuntotapahtumat. Tapahtumajärjestäjistä osa on hoitanut kiertoreiteistä informoimisen hyvin, toiset huonommin, joillekin mahdollisen kiertoreitin tarve on jäänyt kokonaan huomioimatta.