Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Näkökulmat

Taakka yhteiskunnalle

Euroopan Neuvoston Kunta- ja aluehallintokongressin ajankohtaisten asioiden valiokunta kokoontui Venetsiassa maaliskuun toisella viikolla San Giorgio Maggioren saarella. Tervehdyspuheessaan kongressin pääsihteeri Andreas Kiefer kannusti ja muistutti jäseniä levittämään tietoa kongressin tekemästä työstä demokratian ja ihmisoikeuksien hyväksi Euroopassa.

Valiokunta kävi kokouksessa läpi erinäisiä raportteja. Muun muassa nuorison osallistuminen päätöksentekoon ja nuorten ihmisoikeudet ovat lähellä kongressin sydäntä. Valiokunnassa on jo useamman vuoden ajan seurattu romanien tilannetta Euroopan eri maissa. Raportoijana romaniasiassa on brittiläinen John Warmisham, jonka mielestä rasismi, anti-islamismi, romanivastaisuus ja viharikokset ovat taakka yhteiskunnalle.

Vähemmistökielten asemasta Euroopassa valmistellaan parhaillaan raporttia. Työssä mukana asiantuntijana on Helsingin yliopiston professori Tom Moring. Suomen osalta raportoijien huolta on herättänyt sote-uudistuksessa vähemmistökieliä puhuvien asema. Saavatko ruotsinkieltä puhuvat erikoissairaanhoidon palveluja enää äidinkielellään? Raportoijien mukaan vähemmistökieliä tulisi vaalia jo senkin vuoksi, että niillä on piristävä vaikutus paikallistalouteen.

Tämän päivän ajankohtainen asia on luonnollisesti turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien asema. Siinä asiassa ei meillä ole paluuta entiseen. Eurooppa on jo nyt monikulttuurinen, ja he ovat tulevia kansalaisiamme. Ei ole aivan sama, miten heitä kohdellaan. Eikä kysymys ole vain siitä, olemmeko heitä kohtaan kilttejä. Kysymys on omasta tulevaisuudestamme. Jos emme ota vakavasti ihmisoikeusrikkomuksia, jos emme kiinnitä huomiota siihen, mitä tapahtuu romaneille, seksuaalivähemmistöjen edustajille, naisille ja pakolaisille, muutaman vuoden päästä voi olla jo liian myöhäistä. Ihmisoikeuksia tulee vaalia ja puolustaa.

Eräs jäsen totesi puheenvuorossaan, että jos ihmiset näkisivät omin silmin eivätkä vain tv:stä katsoen, saarille rantautuvat meriveden kastelemat lapset, raskaana olevat naiset ja vanhukset, he eivät lähettäisi heitä pois. Ihmiset pitäisi saada herkemmiksi inhimilliselle hädälle. Tämä puheenvuoro sai tulkin liikuttumaan niin, ettei hän kyennyt enää jatkamaan tulkkausta, vaan hänen työparinsa joutui jatkamaan.

Valiokunta totesi lopuksi, että paikallistasolla saadaan monia ongelmia ratkaistua nopeammin kuin kansallisella tasolla. Tämä pätee esimerkiksi nuorisotyöttömyyteen ja radikalisoitumiseen. Myös turvapaikanhakijoiden sekä maahanmuuttajien asemaa saadaan kunnissa ja kaupungeissa tehokkaimmin parannettua. Jos kaikki ottaisivat osaa tähän työhön paikallisesti, ei olisi ongelmia. Joskus täytyy toimia oman maansa hallituksen päätöksiä vastaan. Näin vaalien alla onkin kivaa todeta, että tämä toimii myös meillä Suomessa. Ja vaaleista puheen ollen, Euroopan neuvoston vaalitarkkailijoita on tulossa Suomeen huhtikuussa – myös Ouluun. Sattuuko tarkkailijoita sinun kohdallesi?

Olen toiminut tässä kansainvälisessä luottamustehtävässäni reilut neljä vuotta Suomen valtuuskunnan varajäsenenä, Vasemmistoliiton edustajana. Tulevat vaalit näyttävät, miten Suomen paikat kongressissa jaetaan puolueiden kesken ja saanko jatkaa tässä tehtävässä. Ihmisoikeuksia haluan puolustaa jatkossakin.

Kategoriat
Näkökulmat

Ammattiyhdistysliike ja ilmastonmuutos

Äitini jäi juuri äskettäin eläkkeelle oltuaan yhden työnantajan, osuuskaupan, palveluksessa koko työuransa, 50 vuotta. 16-vuotias neitokainen aloitti lähettinä, yleni keskusneidiksi, konttoritehtävien kautta säästökassan hoitajaksi, ja lopulta S-pankin tuoman muutoksen myötä asiakasomistajapalveluihin. Sellaista työuraa ei pystyne enää kukaan saavuttamaan, eivät ainakaan oman sukupolveni edustajat. Tämän päivän työelämää kuvaa hektisyys, kvartaalitalous, pätkä- ja silpputyöt, yt-neuvottelut sekä työttömyys. Entäpä millaiset ovat työelämän tulevaisuuden näkymät?

Kategoriat
Näkökulmat

Ääriliikkeitä ja Aarhusin mallia

Marraskuussa Keski-Tanskan Aarhus järjesti yhdessä Länsi-Jyllandin poliisin sekä Euroopan kaupunkiturvallisuuden foorumin kanssa kansainvälisen konferenssin, johon sain tilaisuuden osallistua. Konferenssin teemana oli ääriliikkeiden radikalisoituminen ja väkivaltaistuminen. 300 vierasta 30 eri maasta – poliiseja, Euroopan kaupunkien johtajia, asiantuntijoita, kansalaisjärjestöjä sekä poliitikkoja – kokoontui jakamaan tietoa, hyviä toimintamalleja sekä kokemuksia. Konferenssin teema oli valitettavan ajankohtainen, pidettiinhän se Pariisin pommi-iskujen jälkimainingeissa tiukkojen turvatoimien saattelemana.