Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Eriarvoisuutta voi ehkäistä ennalta

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila luovutti viime perjantaina pääministeri Alexander Stubbille (kok) raportin lasten oikeuksien toteutumisesta tällä vaalikaudella. Raportista uutiseksi nousi poikien lukutaito ja -taidottomuus: joka kahdeksas 15-vuotias poika ei osaa lukea niin hyvin kuin peruskoulun jälkeen olisi tarkoitus osata.

Raportista ilmenee myös lasten eriarvoisuus, joka nousi esille viime syksynä koulujen alkaessa. Silloin opettajien ammattijärjestö arvioi ekaluokkalaisten olevan keskenään eriarvoisemmissa asemissa kuin koskaan. Koululeikkaukset pidentävät koulumatkoja, karsivat opetusmateriaaleja ja aiheuttavat opettajien lomautuksia. Tämä puolestaan eriarvoistaa lapsia asuinpaikan perusteella.

Viime viikon toinen uutinen kertoi Pelastakaa lapset -järjestön kyselystä, joka paljastaa palan köyhien perheiden arkea. Kyselyssä köyhien perheiden lapset kokivat taloudellisen tilanteen rajoittaneen harrastusten aloittamista tai jatkamista. Moni ilmoitti jääneensä pois kavereiden synttäreiltä tai koulun luokkaretkeltä rahatilanteen vuoksi. Tämä on arkipäivän syrjäytymistä.

Tasa-arvoisen koulutuksen puolustaminen ja köyhimpien toimeentulon parantaminen ovat Vasemmistoliiton teemoja parin viikon päästä huipentuvissa eduskuntavaaleissa. Koulutuksen ja sosiaaliturvan rahoituksen varmistamiseksi ajamme vaaleissa verouudistusta ja työllistävää elvytyspolitiikkaa vaihtoehtona oikeiston leikkauslistoille ja rikkaiden veronalennuksille.

Vasemmiston kasvupolitiikka saa tukea myös talousasiantuntijoilta, joiden kannanotot ovat päässeet viime viikkoina paremmin esiin mediassa. Toivoa sopii, että asiantuntijoiden ja äänestäjien paine saisi muitakin puolueita lipeämään leikkausrintamasta. Vaalityön täytyy kuitenkin kiihtyä loppuun saakka, sillä odotettavissa on kurjistavaa talouspolitiikkaa ajavien EK:n, kokoomuksen ja keskustankin leikkausvyörytystä viimeiseen asti.

Aiemmin harjoitetun leikkauspolitiikan tulokset näkyvät muun muassa mielenterveystilastoissa. 90-luvun laman ja sen aikana tehtyhen säästöjen seurauksena puolet lapsista on kärsinyt myöhemmin mielenterveysongelmista. THL:n mukaan noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä alkaa yleensä jo ennen 14 vuoden ikää.

Enää ennaltaehkäisevästä toiminnasta – sosiaali- ja nuorisotyö, kulttuuri- ja liikuntapalvelut – ei saa leikata. Kuntien rahoitus näihin tehtäviin täytyy turvata. Lapsiasiavaltuutettu kiinnitti huomion kuntien välisiin eroihin esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. On jopa kuntia, joissa ei ole yhtään pätevää sosiaalityöntekijää.

Vaaleissa voimme kääntää talous- ja työllisyyspolitiikan vasemmalle. Äänestämällä Vasemmistoliiton erinomaisia ehdokkaita voimme samalla äänestää niiden puolesta, joilla ei vielä ole äänioikeutta. Toivotan iloa ja jaksamista vaalikamppailun viimeisiin viikkoihin!