Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Hanna Sarkkinen: Hallituksen sote-malli vaarallinen Oululle ja Kainuulle

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen pelkää hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutuksia Oulussa ja Kainuussa. Hallituksen esitys rikkoo Kainuussa rakennetut hyvät sote-käytännöt ja toisaalta laajentaa koko maahan soten tilaaja–tuottaja-mallin, joka jo kertaalleen hylättiin Oulussa epäonnistuneena. Eduskunta keskustelee tänään sote-lakiehdotuksista.

– Hallitus harjoittaa anti-benchmarkkausta, eli huonojen käytäntöjen levittämistä ja hyvien romuttamista. Hallitus pelaa nyt vaarallista ja vastuutonta peliä ihmisten terveydellä ja veronmaksajien rahoilla, Sarkkinen sanoo.

Hallituksen sote-lakiesitysten mukaisesti kaikkiin maakuntiin tulee pakolliseksi malli, joka perustuu palveluiden järjestämisen ja tuottamisen eriyttämiseen, palveluiden tuotannon pakkoyksityistämiseen ja julkisomisteisen palvelutuotannon pakkoyhtiöittämiseen. Lisäksi hallitus määrää maakunnille pakollisen yksityistämisprosentin.

– Kainuussa on vuosia rakennettu maakunnallista sosiaali- ja terveyspalvelujen mallia, joka perustuu palveluiden integraatioon ja tehokkaiden palveluketjujen rakentamiseen. Nyt hallitus pakottaa linjauksillaan Kainuun romuttamaan pitkään rakennetut ja toimivat palvelumallit.

Hallitus harjoittaa anti-benchmarkkausta, eli huonojen käytäntöjen levittämistä ja hyvien romuttamista.

Oulussa päätettiin luopua sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaaja–tuottaja-mallista vuonna 2013. Nyt hallitus laajentaa saman valtakunnalliseksi käytännöksi järjestäjä–tuottaja-mallin nimellä.

– Oulussa tilaaja–tuottaja-malli aiheutti turhaa byrokratiaa, vastuunsiirtelyä, osaoptimointia, ihmisten pallottelua ja nousevia kustannuksia. Nämä ongelmat uhkaavat nyt koko maata, jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat.

Maakunnille ei hallituksen esityksessä anneta juuri liikkumavaraa palvelutuotannon organisoimiseen.

– Tällä hetkellä kunnat saavat itse päättää, kuinka laajasti ne yksityistävät palveluita ja miten ne organisoivat tuotannon ja hallinnon. Nyt perustettavilta maakunnilta viedään päätösvalta organisoida palvelut kustannustehokkaasti ja oman alueen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Maakuntien itsehallinto jää hyvin näennäiseksi, maakuntavaltuutettujen vallaksi jää päättää lähinnä siitä, mistä seuraava terveyskeskus lakkautetaan.

Sarkkisen mukaan Suomeen tarvitaan maakuntapohjalle rakennettava sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus. Koko Suomeen pitäisi ottaa mallia Kainuussa rakennetusta integroidusta maakunnallisesta sote-mallista ja välttää Oulussa huonoksi havaittuja hallintorakenteita. Vasemmistoliitto julkaisi oman sote-mallinsa aiemmin tänään.