Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Hanna Sarkkinen: Puu voi pelastaa maailman

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkisen mukaan puutuotteisiin panostaminen on hyvä asia ilmastolle ja ympäristölle, sillä ne voivat sitoa hiiltä ja niillä voidaan korvata öljypohjaisia ja luontoa likaavia materiaaleja. Kehittyneet puutuotteet ovat hyväksi myös Suomen taloudelle ja työllisyydelle.

– Puupohjaiseen biotalouteen panostamalla voimme saada Suomeen uutta, korkean arvonlisän teollisuutta, työpaikkoja ja vientituloja, toteaa Sarkkinen.

Sarkkisen mukaan energiaksi puuta kannattaa käyttää vain silloin, kun puutähteillä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita.

Muovipussit pitää siirtää historiaan ja siinä työssä puupohjaiset pakkaukset voivat olla isoksi avuksi.

– Maailman metsät ovat merkittävä hiilinielu ja hiilivarasto, joten puun käyttö on tehtävä kestävällä tavalla, joka ei vaaranna ilmastonmuutoksen torjuntaa vaan päinvastoin auttaa sitä, Sarkkinen sanoo.

– Puu taipuu moneen ja me emme vielä edes tiedä, mitä kaikkea mahtavaa puusta voi tehdä. Suurimman kasvupotentiaalin näen monipuolisissa pitkälle jalostetuissa tuotteissa, esimerkiksi lääkkeissä, vaatteissa, rakentamisessa ja erilaisissa pakkauksissa.

Sarkkinen muistuttaa maailman merien likaantumisen ja muovijätteen kertymisen meriin ja sitä kautta ravintoketjuun olevan suuri globaali haaste.

– Jokainen on kuullut valtavista muovilautoista ja merieläinten tukehtumisesta muoviroskaan. Puulla ja suomalaisella teollisuudella voi olla annettavaa tämän valtavan ongelman ratkaisussa. Muovipussit pitää siirtää historiaan ja siinä työssä puupohjaiset pakkaukset voivat olla isoksi avuksi. Suomi voisi omalla toiminnallaan edistää muoviroskatonta tulevaisuutta ja osoittaa globaalia johtajuutta kieltämällä muovikassit.