Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Hänninen ja Semi: Keskittämispolitiikka uhkaa oikeusturvaa

Vasemmistoliiton kansanedustajat Katja Hänninen ja Matti Semi kritisoivat hallituksen esitystä käräjäoikeusverkoston leikkaamiseksi. Kansanedustajien mielestä leikkaukset heikentävät haja-asutusalueiden ihmisten ja ruotsinkielisten ihmisten oikeusturvaa.

Eduskunta on tänään käsitellyt hallituksen esitystä käräjäoikeusverkoston leikkaamiseksi. Esityksessä lakkautettaisiin seitsemän käräjäoikeutta ja 21 käräjäoikeuden toimipistettä ympäri maan.

– Näin mittavien leikkausten yhteydessä on täysin perusteltua kantaa huolta kansalaisten oikeusturvasta. Riittävään oikeusturvaan kuuluu oikeudellisten palveluiden riittävä läheisyys, mikä edellyttää tarpeeksi tiheää käräjäoikeusverkostoa. Nyt etäisyydet kasvavat esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla, mikä uhkaa pidentää käräjäoikeuspäiviä ja ruuhkauttaa tuomioistuimia. Keskittämisen lisäksi oikeusturvaa uhkaa myös kielellisten oikeuksien mahdollinen heikkeneminen uudistuksen myötä, Hänninen sanoo.

Riittävään oikeusturvaan kuuluu oikeudellisten palveluiden riittävä läheisyys, mikä edellyttää tarpeeksi tiheää käräjäoikeusverkostoa.

Lisäksi on kysymys aluepoliittisesta valtionhallinnon työpaikkojen alasajosta, sillä käräjäoikeus käsittelee valtionhallinnon toimijoiden kuten poliisin, ulosoton, maistraatin, oikeusaputoimiston ja verottajan asioita. Kaikki edellä mainitut virastot varmasti miettivät toimintojensa tarpeellisuutta ja laajuutta, mikäli käräjäoikeuden kansliat lakkaavat paikkakunnilta, Semi sanoo.

– Nyt kun lakkautettavien listaa käy läpi on merkillepantavaa se, että iso osa niistä sijaitsee alueilla, missä on pitkät välimatkat, kuten Pohjois-Savossa. Uudistus tulee lisäämään myös asuinpaikasta riippuvaa ihmisten oikeusturvan eriarvoisuutta, Semi sanoo.

– Käräjäoikeuksien leikkaaminen on yksi useammasta Sipilän hallituksen keskittämispolitiikkaa edistävistä toimista. Ei ole kulunut kuin muutama kuukausi päivystysuudistuksen hyväksymisestä, mikä uhkaa pienten paikkakuntien sairaaloiden leikkaustoiminnan jatkumista. Kuitenkin nyt jo ollaan viemässä maaseudulta pois myös käräjäoikeuksia. Mitä palveluita vielä halutaan ottaa pois maaseuduilta? Hänninen kysyy.