Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Lukijoilta

Hietasaari pitää säästää

Oulun Vasemmistoseura ei kannata Hietasaaren turmelevaa huvipuistoa ja metsänhakkuita. Hietasaarella on suuri arvo oululaisten yhteisenä lähivirkistysalueena ja paikallishistorian helmenä eikä sinne sovi massiivinen rakentaminen ja kova autoliikenne. Hietasaaren metsät ja monipuolinen luonto turvaavat ilmaston ja ihmisten hyvinvointia. Alueella on hyvät harrastusmahdollisuudet jo nykyisin.

Hietasaaren kaavoituksen sidosryhmäselvitykseen vastasi noin 1500 ihmistä, joista 70 prosenttia katsoi, että huvipuisto pitää sijoittaa muualle. Oulun Vasemmistoseura on jo aiemmin esittänyt huvipuiston paikaksi Kempeleen Linnakangasta nelostien tuntumassa lähellä Oulun rajaa. Sinne kaavoitetaan parhaillaan laajaa matkailu- ja virkistysaluetta.

Oulua on jo aivan liikaa tuhottu huonolla kaavoituksella, joka palvelee vain yksityistä voitontavoittelua. Oulun kaupunginhallituksen tulee hylätä huvipuistovaraus ja tehdä siitä johtuvat tarpeelliset muutokset myös Vaaskiventien kaavaan. Hietasaaren arvokas kaupunkiluontokohde on säästettävä tuleville sukupolville.

Oulun Vasemmistoseura ry
syyskokous 8.11.2016