Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Ilmasto ei odota!

Ilmastokriisi ja luontokato ovat suuria ja merkittäviä, kaikkien meidän tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä. Suomessa parhaillaan oikeistopuolueet puhuvat valtavan velkataakan jättämisestä tuleville sukupolville, mutta itse kääntäisin huomion valtion velasta ilmastokriisiin ja luontokatoon. Millaisen planeetan me haluamme jättää tuleville sukupolville? Vuosi 2022 oli Suomessa 0,9 astetta lämpimämpi kuin pitkiin aikoihin mittaushistoriassa. Maapallon keskilämpötila nousee pian 1,5 asteen rajan yli ja sillä tulee olemaan peruuttamattomia vaikutuksia. Voisi ajatella, että jos haluat lapsillesi inhimillisemmän elämän mahdollisuuden, olet luonnonsuojelun ja ilmastokriisin torjumisen puolella.

Uutisista saamme seurata eri puolilla maailmaa tapahtuvia luonnonkatastrofeja, joissa ihmisiä menehtyy, kodit ja elinkeinot katoavat hetkessä. Maataloustutkijoiden mukaan jokainen lämpöasteen nousu ilmastossa syö 10 prosenttia maailman viljasadosta, kolmen asteen lämpötilan nousu syö ravinnon tuotantoa 30 prosenttia. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että maankäyttösektori Suomessa on kääntynyt nieluista päästölähteeksi.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Vasemmistoliiton ohjelmissa on onneksi valtavasti erilaisia toimia, miten voimme omalta osalta olla pelastamassa luontoa ja ilmastoa.

Suomen tulee suojella valtion kaikki luonnontilaiset ja vanhat metsät. Nykyiset ohjelmat, Metso ja Helmi, ovat hyviä ohjelmia, mutta ongelmana on rahoituksen puute. Yksityiset metsänomistajat haluavat olla mukana suojelemassa metsiä, mutta ohjelmien rahoitus ei ole riittävä. Siksi rahoitusta tulee nostaa prosentuaalisesti vähintään puoleen prosenttiin BKT:sta.

Suomessa tulisi ennallistaa 30 prosenttia luonnosta luonnonmukaiseen tilaan. Metsien lisäksi tulee ennallistaa vesistöjä. Vesistöjen ja virtavesistöjen luonnollisia elinympäristöjä on palautettava luonnonmukaiseen tilaan. Tällä hetkellä vesistöjen huono kunto haittaa myös kalastajien elinkeinon harjoittamista. Myös kaupungeissa on otettava ennallistaminen huomioon esimerkiksi rakentamalla luontoa rakennetun ympäristön lomaan. Pohjois-Suomen osalta suojelutilanne on kohtalainen, asia koskee erityisesti Etelä-Suomen metsiä.

Maatalouden tuet tulee kohdistaa uudestaan niin, että ne kannustavat toimimaan luonnon ja ympäristön kannalta kestävästi myös ruoantuotannon osalta. Myös vesilaki sekä kaivoslaki tulee uudistaa.

Myös eläimet ja niiden oikeudet tulee ottaa huomioon määrittäen eläimet eläviksi olennoiksi, eikä rinnastaa niitä omaisuuteen tai esineeseen. Suomi näyttäytyy häpeäpilkkuna Euroopassa maana, jossa esim. turkistarhaus on sallittua. Turkistarhaus on menneisyyden toimiala, eikä sille ole enää sijaa nykymaailmassa. Onneksi nykyinen hallitus linjasi, ettei turkistarhaukselle enää myönnetä valtion avustuksia. Samaan aikaan kun ala kuihtuu ja toivon mukaan loppuu pian, on pidettävä huoli, etteivät tarhaajat jää tyhjän päälle.

Suomi näyttäytyy häpeäpilkkuna Euroopassa maana, jossa esim. turkistarhaus on sallittua.

Eläinten suojelua ja valvontaa voidaan parantaa lisäämällä lakiin eläinsuojeluasiamiehen ja eläinpoliisin virat. Lisäksi on lisättävä poliisin, rajavartiolaitoksen, tuomioistuinten ja erävalvonnan eläinsuojelun koulutusta. Eläinsuojelulakia on kehitettävä eläinten itseisarvon tunnistamisessa ja kiellettävä liikkumista estävät rakenteet, kuten porsitushäkit. Kaikki eläimille aiheutuva turha kärsimys tule kieltää, kuten haitallinen jalostustoiminta, eläinkokeet siltä osin, kuin on vaihtoehtoisia tapoja toimia. Eläinkokeita saisi tehdä vain lääketieteessä, jos muita tapoja ei ole. Eläinten hyvinvointi on siirrettävä ympäristöministeriöön, luonnonvaraisille eläimille, myös suurpedoille on taattava mahdollisuus elää lajille ominaista elämää osana ekosysteemiä. Uhanalaisten lajien metsästys on ehdottomasti kiellettävä.

Ympäristövaikutukset ja eläinten oikeudet tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Vasemmistoliitto voi toimia tässä suunnannäyttäjänä. Tehdään yhdessä reilumpi huominen kaikille, ei harvoille!

Juha-Matti Mustonen

Kirjoittaja on vasemmistoliiton kansanedustajaehdokas, puoluevaltuutettu sekä Pohteen Vasemmiston aluevaltuustoryhmän avustaja Oulusta.