Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Kajaanin Vasemmistonuoret haluaa lapset ja nuoret kaupunkistrategian kärkeen

Kajaanin Vasemmistonuoret toivoo Kajaanin kaupungin nostavan lapset ja nuoret yhdeksi päivityksen alla olevan kaupunkistrategian keskeiseksi teemaksi. Vasemmistonuorten mielestä on kaupungin tulevaisuuden ja elinvoimaisuuden vuoksi välttämätöntä alkaa tarkastella asioita lasten ja nuorten näkökulmasta, sillä vain tällä tavoin voidaan saada Kajaanin väestökehitys muutettua positiiviseksi ja turvattua alueen tulevaisuus pitkässä juoksussa.

– Täällä vieraileville, tänne opiskelemaan saapuville sekä tänne muuttoa pohtiville on näytettävä, että Kajaani on paikka jonne kannattaa jäädä tai muuttaa asumaan, painottaa järjestö kannanotossaan.

Lapsi- ja nuorisoystävällisyyden tulisi olla Vasemmistonuorten mielestä läpileikkaava teema kaikissa kaupungin toiminnoissa, esimerkiksi kaavoituspäätöksistä ja investoinneista aina lapsiperheiden, nuorten ja opiskelijoiden palveluihin. Lapsi- ja nuorisoystävällisyyden tulisi näkyä myös päätöksenteon eri tasoilla, lapsia ja nuoria sekä heidän mielipiteitään arvostava asenteena.

Lapsi- ja nuorisoystävällisyyden tulisi olla Vasemmistonuorten mielestä läpileikkaava teema kaikissa kaupungin toiminnoissa.

– On tärkeää, että sanat muuttuvat päätöksiksi ja teoiksi siten, että kaupunkilaiset huomaisivat lapsi- ja nuorisoystävällisyyden konkreettisesti omassa arjessaan, Vasemmistonuoret toteaa.

Myös edunvalvontarintamalla tulisi Kajaanin Vasemmistonuorten mielestä pitää kirkkaana esimerkiksi oman synnytyssairaalan ja laadukkaan koulutusketjun merkitys kaupungin ja koko maakunnan elinvoimaisuudelle. Näihin asioihin panostamalla voidaan osaltaan turvata osaavan työvoiman saanti yrityksiin ja kunnallisiin palveluihin myös tulevaisuudessa.