Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Kaukana jossakin

Kun olin lukiossa, Utsjoki oli vielä köyhempi kuin nykyään. Valtio vaati säästötoimenpiteitä ehtona avustuksille. Yhtenä vaihtoehtona esitettiin opettajien lomautuksia, jotka eivät kuitenkaan lopulta toteutuneet. Viimeistään silloin minulle valkeni, että minua koskevat päätökset tekee joku muu, jossakin muualla.
Vaikka moni asia on kymmenessä vuodessa muuttunut, tehdään etelässä edelleen paljon isoja päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti pienten kylien ja kuntien asukkaisiin. Viimeisin iso utsjokelaisia järkyttänyt päätös oli kaivosvarausluvan myöntäminen irlantilaiselle yritykselle.
Utsjoen edustajia ei kuultu asiassa millään tasolla. Kukaan ei kysynyt, miten me haluaisimme järjestää asiat, ja sopiiko kaivoshanke meille. Entä jos utsjokelaiset antaisivat luvan esimerkiksi ydinjätteen loppusijoittamiselle Nuuksioon? Kun katsoo karttaa, niin kyllä siellä näyttäisi ihan hyvin olevan tilaa.

Osa maankäyttöön liittyvien ongelmien ja epäoikeudenmukaisuuksien ratkaisua olisi YK:n kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimuksen 169 ratifioiminen, minkä kanssa Suomi on viivytellyt luvattoman kauan. ILO169-sopimuksen tarkoituksena on muun muassa turvata alkuperäis- ja heimokansojen yhdenvertainen kohtelu muihin väestöryhmiin nähden. Sopimus on esimerkiksi Norjassa lisännyt paikallisten vaikutusmahdollisuuksia ja päätäntävaltaa maankäyttöasioissa – etnisestä taustasta riippumatta.

Lapin kuntapäättäjät ovat toivoneet Lapista omaa sote-aluetta nyt valmisteilla olevassa uudistuksessa. Toivetta ei ilmeisesti toteuteta, vaan Lappi aiotaan yhdistää samaan valtavaan sote-alueeseen Oulun ja Kainuun kanssa.
Oulusta tulisi yliopistollisine sairaaloineen sote-alueen pääpaikka, josta käsin koko alueen terveydenhuollosta päätettäisiin. Taas kerran joku muu, jossakin muualla, päättää minua ja meitä koskevista asioista.

Kunnat järjestävät palvelunsa ja toimintansa valtion luomien ehtojen ja mahdollisuuksien mukaan. Niiden tulee olla sellaisia, että ne takaavat kaikille suomalaisille asuinpaikasta riippumatta mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon.
Kaikkien pitäisi saada päättää itse itseä koskevista asioista.

Kirjoittaja on Utsjoella asuva opiskelija ja Vasemmistonuorten 2. varapuheenjohtaja.