Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Lukijoilta

Lähipalvelut kunnassamme

On hyvä huomata lähipalveluiden merkitsevän eri asioita eri-ikäisille kuntalaisille. Palveluhetken elämäntilanne vaikuttaa suoraan palvelun tarpeeseen.

Kunnat ovat toimineet ja toimivat edelleen hyvinvointivaltion perustana. Aikoinaan kunnat perustettiinkin hoitamaan sairaita, ikääntyneitä ja muuten avuntarpeessa olevia. Nämä ovat kunnan perustehtäviä.

Lähipalveluiden saatavuus on turvattava pitkien etäisyyksien kunnissa, mihin myös kuntana Pyhäjärvi kuuluu. Ei voida edellyttää että, kaikki ajavat kymmenien kilometrien päähän palvelun perään. Palvelukokonaisuuksia pitää arvioida säännöllisesti sekä kuntaorganisaation sisällä että vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa.​

Mitä sitten olisi kunnassamme tehtävä? Kunta on satsannut viime aikoina erittäin paljon parantaakseen kuntamme palveluja, etenkin lähipalveluja. Meidän kaikkien on jatkossa pidettävä huoli siitä, että tilat eivät jää vähäisen käytön vuoksi tyhjilleen. Tällöin verorahamme olisi sijoitettu turhaan.

Tilojen käytön tehostaminen on välttämätöntä. Tällä hetkellä tilat ovat vajaakäytöllä. Vain osassa terveyskeskusta on ympärivuorokauden palvelu. Muiden tilojen käyttöaste jää varsin ohueksi.

Kunnat ovat toimineet ja toimivat edelleen hyvinvointivaltion perustana.

Muut terveyskeskuksen tilat ovat noin 30% käytössä. Näiden tilojen vuokraus mahdollisuus tulisi selvittää, samoin akuuttivastaanoton laajentaminen iltaisin ja viikonloppuisin. Tällöin myös palvelut kohentuisivat ja tilat tulisivat paremmin käyttöön. Hyöty jäisi omaan kuntaamme.

Itäisessä naapurikunnassa palvelut toimivat samalla periaatteella ja ihmiset ovat suhteellisen tyytyväisiä palveluun. Kustannuksetkin jäävät huomattavasti alle verrattuna omaan kuntaamme.

Senioriasumisen tilaratkaisuun saadaan hieman helpotusta, kun Rillankivi Oy rakennuttaa uuden nykyaikaisella tekniikalla varustetun asuin- ja liikehuoneiston. Valtuutettuina olemme jättäneet aikoinaan aloitteen ”senioritalon” hankeselvittelystä.

Yksityiset sote-palveluja tuottavat tahot antavat mielellään suunnitteluapua pienille kunnille. Esimerkiksi Rääkkylä irtaantui Helli-liikelaitoksesta vuonna 2011, syynä jatkuvasti kohonnet kustannukset. Onko sitten oikein laittaa verorahat ulkomaisiin yrityksiin ja veroparatiiseihin? Vastaus on selvä ”ei”.

Mielestämme kustannustehokkuus saavutetaan hyvällä yhteistyöllä ja työntekijöitä arvostamalla ja kuuntelemalla työntekijän näkemyksiä.
Työkuorma ei saa olla liian suuri. Riittävä mitoitus tarvitaan esimerkiksi kotihoitoon.

Jorma Leskinen
Sairaanhoitaja
Pyhäjärven vasemmisto