Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Mihin jäi Oulun ihme?

Oulun seutu tarvitsee uutta puhtia ja yritystoimintaa. Pitkään jatkunut yritystoiminnan alasajo ei saa jatkua. On pidettävä kiinni Oulun hyvästä maineesta uuden teknologian ja innovaatioiden hautomona. Tähän tarvitaan yritysten lisäksi kaupungin, yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ELY-keskuksen yhteistyötä.

Oulussa toimii edelleen yli 600 korkean teknologian yritystä. Löytyykö näistä yrityksistä uudet työpaikat liki tuhannelle Microsoftista ja Broadcomista työttömäksi jääneelle erikoisosaajalle?

Toimintojaan saneeraavien yritysten on otettava mallia Nokiasta, joka hoiti aikoinaan vastuunsa irtisanottujen työntekijöiden uudelleensijoittumisessa. Uuden työn löytäminen ei voi jäädä yksittäisen työntekijän henkilökohtaiseksi urakaksi.

Elokuun lopussa Oulun seudulla oli työttömänä reilut 15 prosenttia työvoimasta. Tämä tarkoittaa yli 17 000 työtöntä. Heistä noin 4 700 on ollut työttömänä yli vuoden.

Viime vuoteen verrattuna eniten on lisääntynyt työttömien erityisasiantuntijoiden määrä. Eri alojen erityisasiantuntijoita oli työttömänä elokuussa lähes 4 000. Heistä noin 650 on tieto- ja viestintäteknologian erikoisosaajia.

Oulun seudulle on tähän mennessä saatu tukea Tekesiltä ja valtiolta yhteensä yli 60 miljoonaa euroa. Tuorein tukiraha 8,5 miljoonaa saatiin mukaan valtion ensi vuoden lisäbudjettiin. On hyvä, että Oulun ahdinko on huomattu myös valtakunnallisesti.

 

Pohjoisen liikenneväylät kuntoon

 

Oulun seudun työllisyys kaipaa yritystoiminnan lisäksi toimivia ja hyväkuntoisia liikenneväyliä. Nelostie Oulusta Kemiin on saatava kuntoon, samoin valtatie 22 Oulusta Kajaaniin. Koko Pohjois-Suomen kehitys riippuu liikenneväylien kunnosta. Kun ei kulje tavara, eivät kulje myöskään ihmiset.

Määrärahat Pohjois-Suomen liikenneväyliin ovat viime vuosina olleet varsin kitsaita. Pitkään on saatu odottaa kaksoisraidetta Pohjanmaan radalle. Ratatyöt Seinäjoen ja Oulun välisellä rataosuudella valmistuvat vuonna 2017. Tämä tarkoittaa merkittävää parannusta sekä henkilö- että tavaraliikenteeseen.

Maantiet ja radat eivät yksin riitä, vaan parempaan kuntoon on saatava myös Oulun satamaväylä. Suunniteltua syväväylää on odotettu Ouluun jo riittävän kauan. Isompien rahtilaivojen pääsy Oulun satamaan on koko pohjoisen Suomen ja alueen teollisuusyritysten etu.

Ensi kuussa Oulun satamaan valmistuu 300-metrinen länsilaituri. Uuteen laituriin tehdyt investoinnit ottavat paikkansa, kun sen seuraksi saadaan uusi, syvempi satamaväylä. Tämä tuo Oulun satamalle selkeää kilpailuetua, kuten myös merikuljetuksia käyttäville yrityksille.

 Kirjoittaja on oululainen vasemmistoliiton kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja.