Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Nuorelle töitä

Kuntavaalit ovat siinä mielessä mielenkiintoiset vaalit, että niissä valtakunnalliset puolueet ja nuorisojärjestöt asettavat kuntatason tavoitteita, joiden ajattelevat sopivan kaikkiin Suomen kuntiin. Tai näin me ainakin Vasemmistonuorissa lähestyimme asiaa. Tietysti ehdokkailla on omat, omiin kuntiinsa sopivat tavoitteet ja vaalikärjet, mutta meidän tavotteidemme on oltava sellaiset, että ehdokkaat voivat sitoutua niihin kunnasta riippumatta.

Suomen 311 kuntaa ovat jokainen omanlaisiaan, mutta jotain yhteistä niillä kaikilla on aivan varmasti: niissä tehdään suoraan kunnan asukkaiden arkeen ja elämiseen vaikuttavia päätöksiä ja ne muodostavat päätöksenteossa sen tason, jonka pitäisi olla meitä kaikkein lähimpänä.

Kunnat ovat myös merkittäviä työllistäjiä ja ensimmäisten kesätyöpaikkojen lisäksi ne voivat tukea nuorten työllistymistä monin tavoin. Talouden elvyttämiseksi kunnissa kannattaa nyt tehdä investointeja sekä rakennuksiin että työllistämiseen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kunnissa on nyt korkea aika kunnostaa esimerkiksi homeiset koulut ja rakentaa lisää vuokra-asuntoja, jos niistä on kunnassa pula.

Työvoimaa ei tarvita pelkästään rakennusprojekteihin, vaan myös palveluihin. Taatakseen laadukkaan hoidon niin vanhuksille kuin lapsille, kuntien on huolehdittava riittävästä henkilöstömitoituksesta. Jos esimerkiksi päiväkotien ryhmäkokoja kasvatetaan, mutta työntekijämäärä pidetään ennallaan, on selvää, ettei kaikkia lapsia voida huomioida yksilöllisesti, ja taata heille parasta mahdollista varhaiskasvatusta. Kunnissa voidaan myös käynnistää lyhyemmän työajan kokeiluja, tavoitteena siirtyä siihen pysyvästi. Nämä ovat tärkeitä toimenpiteitä – eivät vain työllisyyden, vaan myös kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta.

Kun keskustan johtama hallitus ei vieläkään ole saanut Suomea muuhun kuin myyntikuntoon, on meidän tehtävä kuntatasolla se, minkä voimme.

Tietenkään kaikki eivät voi olla kunnalla töissä, mutta kunta voi tukea alueensa työllisyyttä onneksi muutenkin. Palkkatuen tehokas käyttäminen ja nuorille tarkoitetut kesätyösetelit ovat tukea sekä paikallisille yrityksille että nuorille.

Vaikka kevään kuntavaalit ovatkin ensimmäiset vaalit, joissa hallituspuolueiden kannatus todella mitataan, ovat ne silti ennen kaikkea paikalliset vaalit, ja niiden teemat ovat paikallisia. Vaikka jotkut vaalikoneet ja Perussuomalaiset sellaista yrittävätkin, ei näitä vaaleja tulisi ratkaista valtakunnallisilla teemoilla. Vähintä, mitä puolueilta voi edellyttää, on sen hahmottaminen, millä tasolla mistäkin asioista päätetään.

Kun keskustan johtama hallitus ei vieläkään ole saanut Suomea muuhun kuin myyntikuntoon, on meidän tehtävä kuntatasolla se, minkä voimme. Työllisyyttä edistämällä kunnat kasvattavat ostovoimaa, mikä ruokkii taloutta lisäämällä kysyntää. Lisäksi kunnilla on valtaa esimerkiksi säilyttää subjektiivinen päivähoito-oikeus, tai käyttää kiky-sopimuksen mukanaan tuoma kuuden minuutin työajanpidennys hyödyllisesti esimerkiksi taukoliikuntaan. Me päätämme, millaisissa kunnissa asumme!