Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Puolimatkassa kohti tasa-arvoa?

Tasa-arvoisen yhteiskunnan ja maailman puolesta puhutaan kauniisti. On laadittu ja allekirjoitettu tasa-arvoon tähtääviä lakeja, ohjelmia ja sopimuksia. Paperilla maailma saadaan näyttämään paratiisilta, these Pandora Rings sandals  jossa jokainen vauvasta vaariin on samanarvoinen yhtäläisin oikeuksin.

Todelliseen tasa-arvoon on kuitenkin vielä matkaa. Erityisesti lasten, nuorten ja vanhusten kohdalla on nähtävissä epäoikeudenmukaisuuteen johtavaa kehitystä.

Julkisen sektorin säästö- ja karsintalinja on johtanut kunnissa päiväkotien ryhmäkokojen kasvuun, koulujen lakkautuksiin ja vanhushoivan riittämättömiin henkilöstömitoituksiin. Toisen asteen koulutuspaikkojen karsiminen on lisännyt nuorten syrjäytymisriskiä ja asettanut nuoret epätasa-arvoiseen asemaan asuinpaikasta ja vanhempien varallisuudesta riippuen.

Tämän päivän uusliberalististen ihanteiden adcommittee president  vallitessa voidaan todeta, että rahalla saa ja hevosella pääsee. Hoitoa, hoivaa, terveyttä ja koulutusta on saatavilla niille, joilla on varaa maksaa palveluistaan keskivertokansalaista enemmän.

Solidaarisuuteen ja kansalaisten tasavertaisuuteen perustunut hyvinvointivaltio rapautuu käsikädessä päättäjien moraalin ja lupausten kanssa.

Maailmassa ja myös täällä koti Suomessa riittää töitä tasa-arvon saavuttamiseksi. Ihmisoikeuksien puolesta saa ja pitää toimia aktiivisesti kaikilla elämän osa-alueilla ketään unohtamatta.

Erityisesti heikoimmassa asemassa olevien kuten kehitysvammaisten, vanhusten ja lasten oikeuksista tulee meidän jokaisen kantaa vastuuta. Myös sukupuolten välisessä tasa-arvossa ja naisten asemassa on edelleen paljon parannettavaa.

Tasa-arvoista ja demokraattista maailmaa ei rakenneta sotilasliittojen pommituksissa. Sotilasliitto Natoon liittymisen sijasta tulisikin keskustella miksi ja mihin sotilasliittoa edes tarvitaan?

Ainoastaan rauhaa rakentamalla ja vaalimalla saamme aikaan kansainvälisiä sopimuksia ja voimme edetä puolimatkasta kohti tasa-arvoa.

 Kirjoittaja on Raahen kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja vasemmistoliiton puoluevaltuuston jäsen.