Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Andersson: Seuraavan hallituksen käännettävä koulutuksen eriarvoistumiskehitys

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mielestä Suomesta on tultava maa, jossa jokaisesta voi tulla mitä tahansa. Nykyisin ei näin ole, koska vanhempien koulutustausta periytyy lapsille Suomessakin vahvasti. Koulutusleikkausten takia on selvää, että Sipilän hallituksen aikana tämä kehitys ei käänny. Eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Andersson piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen keskiviikon välikysymyskeskustelussa eduskunnassa.

Koulutuksen eriarvoistumiskehityksen kääntämiseksi vasemmistoliitto haluaa nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja lopettaa sen eriarvoistavat käytännöt, edistää alueellista tasa-arvoa ja turvata aidosti maksuttoman toinen asteen koulutuksen.

– Vasemmistoliitto tulee taistelemaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseksi kunnes se on toteutunut jokaisessa kunnassa ja jokaisen lapsen kohdalla. Osallistumisasteen nostamiseksi haluamme myös siirtyä kaksivuotiseen velvoittavaan esikouluun sekä laajentaa maksutonta varhaiskasvatusta 3–4-vuotiaille, Andersson linjaa.

Anderssonin mielestä koulushoppailu on eriarvoisuutta kasvattava ongelma myös Suomessa. Kun vanhemmat valitsevat lapsilleen muun kuin oman alueen lähikoulun, kasvavat koulujen ja asuinalueiden väliset erot. Andersson haluaa vahvistaa lähikouluperiaatetta ja vaatii lisäresurssien suuntaamista niille alueille ja kouluille, jotka uhkaavat pudota kyydistä.

Vasemmistoliitto tulee taistelemaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseksi kunnes se on toteutunut jokaisessa kunnassa.

Andersson nostaa lähikouluperiaatteen rinnalle myös lähipäiväkodin.

– Lähipäiväkodin kautta varhaiskasvatuksesta tulee osa koulupolkua ja koulun aloittamisesta lapselle helpompaa. Lähipäiväkoti vahvistaa lähikouluperiaatetta, joka on keskeisessä roolissa taistelussa koulutuksen eriarvoistumista vastaan, Andersson sanoo.

Andersson kiinnitti huomiota myös siihen, että liian korkeat opiskelukustannukset estävät tai hidastavat yhä useamman suomalaisen nuoren opintoja. Nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan joka neljäs toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä on ilmoittanut syyksi sen, että rahan puute on vaikuttanut opintojen etenemiseen. Vasemmisto haluaa toiseen asteen koulutuksesta aidosti maksuttoman siten, että lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat eivät joutuisi itse kustantamaan oppikirjojaan ja -välineitään.