Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Sote-ratkaisu on iso kysymysmerkki

Hallitus oli hajoamispisteessä ja pääsi lopulta sopuun sotesta. Sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat uudistusta, mutta vielä viikko päätöksen jälkeen emme oikein tiedä, mitä hallitus oikeastaan päättikään. Kaikki isot kysymykset ovat vielä täysin auki.

Hallituksen mukaan maakuntajakoon perustuvat 18 itsehallintoaluetta järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut 15 sote-alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että kolme itsehallintoaluetta järjestää sosiaali- ja terveyspalvelunsa jonkun toisen itsehallintoalueen kanssa. Miten Pohjois-Suomen palveluiden käy ja kuinka itsehallintoalueen vaaleilla valittu valtuusto päättää sosiaali- ja terveyspalveluista yhdessä toisen itsehallintoalueen valtuuston kanssa?

Yksi suurimmista ongelmista on, että hallitus näyttää unohtaneen, että sote-ratkaisussa on kysymys myös sosiaalityöstä. Sosiaalityö eroaa monella eri tavalla terveyspalveluista. Hallitus ei ole sanonut juuri mitään siitä, siirtyvätkö aikuissosiaalityö, perheneuvolat ja lastensuojelutyö itsehallintoalueille.

Sosiaalityön keskittäminen on iso riski, sillä sosiaalityön asiakkaille lähipalvelut ovat todella tärkeitä. Luottamuksellinen suhde sosiaalityöntekijään on kaikki kaikessa vaikuttavassa sosiaalityössä. Jos sosiaalipalveluja aletaan yhä suuremmassa määrin kilpailuttaa, haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten lastensuojelun asiakkaiden ja päihteiden käyttäjien turvattomuus kasvaa. Jos asiakassuhteet katkeavat kilpailutukseen, luottamuksen rakentaminen uuteen sosiaalityöntekijään vie aikaa. Tämä on paitsi eettisesti arveluttavaa myös taloudellisesti järjetöntä.

Hallituksen sote-päätöstä on puolusteltu sillä, että se lisää ihmisten valinnanvapautta ja näin parantaa palveluja. Hallitus ei ole tässäkään kohtaa kuitenkaan selventänyt, kuka valitsee, mitä valitsee ja keneltä valitsee. Ruotsista on myös kuultu huolestuttavia kokemuksia siitä, että valinnanvapaus on tarkoittanut tosiasiassa sitä, että yksityiset firmat valitsevat hyvinvoivat potilaat ja äveriäät alueet, mikä kasvattaa epätasa-arvoa.

Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole minulle sinänsä ongelma. Ne voivat ihan hyvin toimia julkisten palveluiden rinnalla, kunhan kaikkien oikeus hyvään palveluun toteutuu. Ongelma on, jos ihmisten terveysongelmista ja pahoinvoinnista tehdään rahantekokone.

Ongelma on, jos suuret kansainväliset yritykset, joiden verovälttelystä on jo vuosia tiedetty, valtaavat Suomen.

Sote-uudistus ei saa tarkoittaa sitä, että meidän verorahamme virtaavat kiihtyvään tahtiin veroparatiiseihin ja julkinen terveydenhoito näivettyy. Kuvaava on, että heti hallituksen sote-päätöksen jälkeen Pohjoismaiden suurin terveydenhoitoa ja hoivapalveluita myyvä Attendo ilmoitti aikomuksestaan listautua pörssiin. Tässä sopassa jäävät jalkoihin sekä potilaat että pienet, kotimaiset yrittäjätkin.

Onneksi meillä on vahva oppositio, joka kykenee haastamaan hallituksen. Hyvä esimerkki tästä saatiin, kun hallitus perui eläkeläisten asumistuen lakkauttamisen, mikä toteutuessaan olisi syössyt jopa 27 000 eläkkeensaajaa köyhyysrajan alapuolelle. Kiitos tästä kuuluu opposition lisäksi myös kaikille aktiivisille ihmisille ja järjestöille. Tehdään myös sote-uudistuksesta yhdessä sellainen, että kaikkien ihmisten oikeus hyvään hoivaan toteutuu.