Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

Sote-soppaa

Valmisteilla oleva sote-uudistus näyttää takkuavan erityisesti valinnanvapauden osalta. Kokoomuksen tahtotila saada julkisen sektorin palvelut kilpailuun näyttää olevan elämää suurempi asia. Useat asiantuntijat varoittavat, että uudistus tältä osin johtaisi nykyisen järjestelmän romuttumiseen.

Erityisen surullinen olen kotimaakuntani osalta, kun olemme saaneet vuosien aikana vietyä erityissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon yhteensovittamisen merkittävän pitkälle. Nyt nämä palvelut uudistuksen myötä hajautetaan, yhtiöitetään ja kilpailutetaan.

Kuinka henkilöstö jaksaa myllerryksen ja kuinka huolehditaan niistä kuntalaisista jotka eivät itse pysty hoitamaan omia asioita?

Kuinka henkilöstö jaksaa myllerryksen ja kuinka huolehditaan niistä kuntalaisista jotka eivät itse pysty hoitamaan omia asioita?

Paljon on kysymyksiä ilmassa. Itse olen Kainuun sote-uudistuksen ohjausryhmässä kuntani edustajana. Välillä tulee toivottomuuden tunne ja jopa vihanpuuskia, että miksi näin isoa ja kuntalaisille tärkeää kokonaisuutta viedään hosuen eteenpäin.

Julkisia palveluja kilpailuttaessa tulee tarjousasiakirjat laatia erityisellä huolella jotta porsaanreiät väistellä vastuuta palveluntuottajalla jäisivät mahdollisimman vähiin. Kaikilta osin niitä ei tulla saamaan täydellisiksi. Tullaan käymään kädenvääntöä tilaajan ja yrityksen kesken, jossa todetaan, että tämä palvelu ei kuulu ja tämä kuuluu sopimukseen.

Kilpailutuksessa valvonnalla on erityinen ja tärkeä rooli, että sovituista ehdoista pidetään kiinni. Byrokratia ja kustannukset tulevat kasvamaan joka tapauksessa.

Pitää muistaa, että avoimilla markkinoilla kilpailevien yritysten tulee myös tehdä voittoa omistajalleen. Sote on toimintaa, jossa työvoimakustannukset näyttelevät merkittävää osaa yrityksen kuluista. Miten potilaita hoidetaan, jotta kustannukset operatiivisessa toimissa jäisivät mahdollisimman pieniksi?

Paljon on kysymyksiä sote-sopassa ja vähän vielä vastauksia. Tuskin kukaan uudistuksen tarvetta kieltää, mutta miten näin iso uudistus tehdään, jotta päästäisiin niihin tavoitteisiin jotka sille on asetettu?

Tämän hetken tilanne ei anna uskottavaa kuvaa uudistuksen tavoitteiden täyttymisestä.