Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Uutiset

Vasemmisto haluaa lisätä satsauksia koulutukseen sekä kumota aktiivimallin

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkisen mielestä hallitus tarjoaa Suomen ongelmiin kalliita ja vanhanaikaisia ratkaisuja. Sarkkinen piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron valtiopäivien avauskeskustelussa eduskunnassa keskiviikkona.

Kevään isoin asia eduskunnassa on sote-uudistus. Sarkkisen mielestä sote-uudistus tarvitaan, jotta suomalaiset voivat jälleen luottaa julkiseen terveydenhuoltoon. Hallituksen sote-esitys epäilyttää Sarkkista edelleen.

– Hallituksen markkinaehtoisuuteen perustuva sote-malli on kallis Suomen taloudelle ja potilaille. Edullinen se on terveysjäteille, joille luodaan rahastusautomaatti. Asiantuntijat ovat arvioineet kustannusten nousevan jopa miljardeilla. Hallitus leikkii kallista ja vaarallista leikkiä kansanterveyden ja kansantalouden kustannuksella, Sarkkinen varoittaa.

Vasemmisto esittää sote-uudistukseen omaa kustannustehokasta malliaan, jossa kavennetaan terveyseroja.

Sarkkinen myös epäili, pysyykö hallitus kasassa ja riittävän yhtenäisenä viedäkseen sote-uudistuksen maaliin. Perhevapaiden uudistaminen jo päättyi riitaan ja mahalaskuun.

– Suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat jo kunnossa, mikäli hallitus ei olisi tehnyt yksityistämisvimmassaan poliittisia lehmänkauppoja. On käynyt hyvin selväksi, kenen ehdoilla uudistusta valmistellaan. Kokoomuksen ja ylikansallisten terveysyritysten välillä on pyöröovi, josta sujahdetaan sujuvasti päättäjistä lobbareiksi. Pörriäis-seikkailujen vuoksi on hukattu paljon aikaa, Sarkkinen suomi.

Vasemmisto esittää sote-uudistukseen omaa kustannustehokasta malliaan, jossa kavennetaan terveyseroja lisäämällä palveluiden integraatiota, alentamalla asiakasmaksuja ja helpottamalla terveyskeskukseen pääsyä.

Sarkkisen mielestä hallituksen sosiaali- ja työllisyyspolitiikka on kääntynyt katsomaan kauaksi menneisyyteen. Suomelle rutkasti positiivista huomiota tuoneen perustulokokeilun jatko on evätty ja tilalle on tullut täysin päinvastaiseen suuntaan vievä aktiivimalli.

– Suomen talouden menestys ei ratkea työpäivän pidentämisellä ja työntekijöiden kyykyttämisellä, vaan osaamisella ja kekseliäisyydellä. 2000-luvun taloudessa eivät toimi 1800-luvun ratkaisut, Sarkkinen sanoi.

Vasemmisto haluaa lisätä satsauksia tutkimukseen ja koulutukseen sekä kumota aktiivimallin. Työttömiltä työnhakijoilta puolue haluaa purkaa karenssit ja siirtyä työttömien kurittamisesta kannustamiseen.

– Työttömien työllistymispalveluihin on panostettava, työn vastaanottamista on sujuvoitettava suojaosia nostamalla ja työttömänä opiskelua on helpotettava, Sarkkinen luettelee.

Kategoriat
Uutiset

Sarkkinen: Hammashoito mukaan terveydenhuollon maksukattoon

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen pitää kummallisena sitä, että hammashoito ei sisälly nykyisiin terveydenhuollon lakisääteisiin maksukattoihin. Sarkkinen jätti tänään lakialoitteen, jossa suun terveydenhuollon maksut lisätään mukaan asiakasmaksujen maksukattoon.

– Suun terveydessä on kyse perusterveyspalvelusta, eikä ole perusteltua, että yhden ruumiinosan hoito ja sen hoidon kustannukset ovat muusta terveydenhuollosta erillinen osa-alue, Sarkkinen sanoo.

Tasa-arvo ei toteudu suomalaisessa hammashoidossa.

Hammashoidossa asiakasmaksut ovat huomattavasti muuta terveydenhuoltoa isommat ja asiakasmaksuilla kerätään huomattavasti isompi osa hoidon kustannuksista kuin muussa terveydenhuollossa. Hammaslääkärikäynnit eivät kerrytä vuosittaista terveydenhuollon maksukattoa.

– Tasa-arvo ei toteudu suomalaisessa hammashoidossa. Suurin osa suomalaisista käyttää hammashoitopalveluja kohtuullisen usein ja säännöllisesti, mutta hoidon saannissa on huomattavia eroja. Korkeat asiakasmaksut johtavat siihen, että vähävaraiset käyttävät palveluja parempituloisia harvemmin, Sarkkinen sanoo.

Suun terveyden laiminlyönti saattaa myös aiheuttaa suuria kustannuksia muualla terveydenhuollossa, sillä suun terveyden laiminlyöminen on yhteydessä moniin muihin sairauksiin.

Sarkkinen esittää lakialoitteessaan, että suun terveydenhuolto ja sen asiakasmaksut tulisikin rinnastaa muuhun terveydenhuoltoon ja julkiset suunterveydenpalvelut tulisi sisällyttää terveydenhuollon maksukattoon.

Kategoriat
Näkökulmat

Joka kymmenes suomalaisnuori ei osaa kunnolla lukea

Raflaava otsikko, eikö?

Ensimmäisenä mieleen tulee vastaväite, että kyllähän jokainen suomalainen oppii koulussa lukemaan ja suomalaisten lukutaito on 100%.

Otsikko on kuitenkin totta, jos mitataan suomalaisnuorten todellista lukutaitoa. Todellinen lukutaito tarkoittaa sitä, että ihminen kykenee sanojen ja lauseiden muodostuksen lisäksi ymmärtämään ja sisäistämään lukemansa. Ja tämä todellinen lukutaito puuttuu noin joka kymmenenneltä peruskoulunsa päättävältä suomalaisnuorelta. Kaikki peruskoulunsa päättävät nuoret kykenevät siis lukemaan tämän kolumnin, mutta noin joka kymmenes ei todella ymmärrä, mistä siinä puhutaan.

Onko tästä syytä olla huolissaan?

Kyllä on. Luku on huolestuttavan korkea, sillä yhteiskuntamme perustuu kirjoitettuun kieleen. Jos ei ymmärrä lukemaansa, on vaikea pärjätä koulussa, ymmärtää Kelan kaavakkeita tai noudattaa pomon antamia kirjallisia ohjeita. Jos ei ymmärrä lukemaansa, on vaikea erottaa valeuutiset oikeista uutisista ja mainokset toimitetusta tekstistä. Lukeminen on myös ajattelun apuväline: jos ei kykene ymmärtämään lukemaansa, voi kriittisen ajattelun kehittyminen jäädä puolitiehen. Lukeminen kehittää myös kärsivällisyyttä sekä kykyä perustella näkemyksiään. Lukeminen kehittää sanavarastoa ja sanavarasto on avain maailman jäsentämiseen: paljon kirjoja lukevan teinin sanavarasto on 50 000–70 000 sanaa, kun taas lukemattoman nuoren sanavarasto rajoittuu 15 000 sanaan.

Lukutaito on heikentynyt eniten huono-osaisten perheiden lapsilla.

Erityisen huolestuttavaa on huomata, millaisia eroja lukutaidossa erilaisten nuorten välillä on. Pojat lukevat paljon huonommin kuin tytöt, ja köyhien ja kouluttamattomien perheiden lapset huonommin kuin hyväosaisten. Maahanmuuttajaperheiden lapset lukevat huonommin kuin suomalaistaustaisten perheiden lapset Äidinkieleltään ei-suomalaisten lasten määrän lisääntyminen selittää osan lukutaidon heikkenemisestä, mutta vain osan. Muita syitä voinee hakea lukemisen vähentymisestä, älylaitteilla videoiden parissa vietetyn ajan kasvamisesta, koulujen opetusryhmien kasvamisesta ja puutteesta erityisen tuen saatavuudessa.

Huolestuttavaa on myös lukutaidon kehityksen suunta: viimeisten viidessätoista vuoden aikana huonosti lukevien nuorten määrä on kasvanut seitsemästä prosentista yhteentoista prosenttiin. Lukutaito on heikentynyt eniten huono-osaisten perheiden lapsilla, kun hyväosaisten perheiden vesoilla se on pysynyt suunnilleen ennallaan. Lukutaidon heikkeneminen kytkeytyykin näin yhteen yleisen eriarvoistumiskehityksen kanssa.

Mitä asialle sitten voi tehdä?

Varmasti paljonkin, mutta yksinkertaisia ratkaisuja ei ole. Yksi tärkeimmistä asioista on ohje vanhemmille: lue lapselle. Anna lapselle esimerkkiä lukemalla itse, lue lapselle satuja ja kannusta lasta kirjojen pariin. Myös kouluissa täytyy panostaa ja antaa aikaa laajojen tekstimassojen lukemiselle ja vaatia lapsia ja nuoria lukemaan kirjoja ja muita pitkiä tekstejä. Tietokoneita ja muita älylaitteita pitää käyttää järkevästi oppimisen tukemiseen, opetuksen digitalisaatio ei saa jyrätä lukemisen yli.

Tarvitaan kulttuurinmuutosta erityisesti suhteessa poikien lukemiseen, sillä sukupuolittuneet erot oppimisessa ovat häkellyttäviä. Sekä kouluissa että kodeissa pitää kannustaa poikia lukemaan ja kehittää opetusta poikia paremmin huomioivaan suuntaan.

Olennaista on pitää huolta koulujen resursseista. Koulujen ryhmäkokojen pitää olla kohtuullisella tasolla, jotta opettajalla on kurinpidon lisäksi aikaa itse opettamiseen ja kaikkien oppilaiden huomioimiseen. Erityiseen tukee pitää olla riittävät resurssit, jotta oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia, saavat tarvitsemaansa erityistä tukea, ja kotikieleltään ei-suomalaisille on riittävästi tukiopetusta. Lukutaidon ja oppimistaidon pohjat luodaan jo varhaiskasvatuksessa ja laadukas varhaiskasvatus on tehokkain keino tasata lasten välisiä sosioekonomisia eroja. Siksi varhaiskasvatuksen osallistumisaste on saatava nousuun, tasa-arvoinen varhaiskasvatusoikeus palautettua ja lapsiryhmät pienennettyä. Varhaiskasvatukseen ja peruskouluun panostaminen on avain myös lukemisen tasa-arvoon, sillä jokaisella lapsella ei ole vanhempia jotka kannustavat lukemiseen.

Kategoriat
Uutiset

Sarkkinen esittää pohjoisen hankkeita ensi vuoden budjettiin

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen on tehnyt talousarvioaloitteet Tornion radan sähköistämiseksi ja Pyhäsalmen kaivoksen energiavarastohankeen käynnistämiseksi. Eduskunta käsittelee syksyn ajan valtion budjettia vuodelle 2018.

Sarkkisen mukaan Kemi–Tornion radan sähköistäminen, eli Perämerenkaaren raideliikenteen pullonkaulan korjaaminen, olisi tärkeää erityisesti pohjoisen Suomen ja Ruotsin talouksien kehitykselle sekä yhteyksille muihin maihin. Sähköistämätön rataosuus estää maita yhdistävän raideliikenteen kehittämistä.

– Kaaren rata yhdistäisi raaka-ainevarat, merkittävät tuotantolaitokset, kaupungit ja osaamiskeskukset. Toimiva Perämeren ratayhteys mahdollistaisi työmatkaliikennettä, rahtiliikennettä, asiointimatkoja ja turismia maiden ja alueiden välillä, Sarkkinen sanoo.

Toisessa talousarvioaloitteessaan Sarkkinen ehdottaa investointitukea Pyhäsalmen kaivoksen energiavarastohankkeen käynnistämiseksi. Pyhäjärvellä sijaitsevan Pyhäsalmen kaivoksen maanalainen kaivostoiminta on loppumassa vuoden 2019 aikana malmien ehtyessä. Kaivoskuiluun on suunniteltu rakennettavaksi sähkön varastointiin tarkoitettu pumppuvoimalaitos. Pumppuvoimalaitos toimisi energiavarastona ja säätövoimana, kun vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon osuus energian kokonaistuotannosta lisääntyy.

Toimiva Perämeren ratayhteys mahdollistaisi työmatkaliikennettä, rahtiliikennettä, asiointimatkoja ja turismia maiden ja alueiden välillä.

– Energiavarastoja ja säätövoimaa tarvitaan. Valtion budjettiin tulisi varata ylimääräinen investointituki Pyhäsalmen energiavarastohankkeen käynnistymisen varmistamiseksi, ja samalla lainsäädäntöä tulee selkiyttää. Hankkeen käynnistämisen kannalta ongelmana on se, ettei Suomen lainsäädäntö tunnista energiavarastoja.

– Päätös pumppuvoimalaitoksesta mahdollistaisi kaivoksen muunkin käytön suunnittelun. Pumppuvoimalaitoksen lisäksi tyhjenevään kaivokseen on suunniteltu esimerkiksi kyberturvallisuustoimintoja, elintarvikkeiden tuotantoa ja varastointia sekä erilaista tutkimuskäyttöä. Pyhäsalmen kaivoksen jatkokäyttöpotentiaalin valjastaminen on erittäin tärkeää Pyhäjärven alueen työllisyyden ja talouskehityksen kannalta, kun työpaikat kaivostoiminnasta loppuvat.

Kategoriat
Uutiset

Sarkkinen: Maksuton ehkäisy nuorille

Vasemmistoliiton kansanedustaja, eduskunnan väestö- ja kehitysryhmän puheenjohtaja Hanna Sarkkinen esittää kaikille alle 25-vuotiaille nuorille maksutonta ehkäisyä. Sarkkinen on tehnyt vuonna 2016 lakialoitteen, jossa esitetään kaikille kunnille velvollisuutta järjestää alle 25-vuotiaille nuorille maksuttoman ehkäisypalvelut.

– Maksuton ehkäisy nuorille olisi kustannustehokas kansanterveysteko. Se vähentäisi ei-toivottuja raskauksia, abortteja, seksitauteja ja sosiaalisia ongelmia. Ehkäisypalvelujen tarjoamisen ohella nuoret saisivat ammattilaisilta oikeaa tietoa ja neuvontaa seksuaaliterveyskysymyksissä, Sarkkinen toteaa.

Monet Suomen kunnat tarjoavat jo maksutonta ehkäisyä nuorille ja kuntakokemukset ovat olleet positiivisia. Esimerkiksi Raumalla, Tervolassa ja Vantaalla on ollut eriasteisia maksuttomia ehkäisypalveluja ja Helsingissäkin asiaa pohditaan.

Maksuton ehkäisy nuorille olisi kustannustehokas kansanterveysteko.

– Kuntakokemusten valossa maksuton ehkäisy nuorille maksaa itsensä rahallisesti takaisin, kun nuoret ovat terveempiä ja kun tulee vähemmän ei-toivottuja raskauksia. Olisi tärkeää, että maksuton ehkäisy saataisiin tasa-arvoisesti kaikille Suomen nuorille. Erityisesti asia koskettaa tyttöjä, joille ehkäisykustannukset usein kasaantuvat. Maksuton ehkäisy hyödyttäisi erityisesti vähävaraisten perheiden nuoria ja kaikissa hyväosaisissakaan perheissä nuoret eivät kehtaa pyytää vanhemmilta rahaa ehkäisyyn, Sarkkinen jatkaa.

Tänään vietetään maailman ehkäisypäivää. Ehkäisypäivä on maailmanlaajuinen teemapäivä, jonka tarkoituksena on nostaa esille ehkäisy- ja perhesuunnittelupalveluiden saatavuuden tärkeyttä globaalisti. Maailmassa on edelleen noin 214 miljoonaa naista ja tyttöä, jotka eivät saa tarvitsemaansa ehkäisyä.

– Oikeus ehkäisyyn on ihmisoikeus, joka ei valitettavasti kaikkialla maailmassa toteudu. Vaikka meillä Suomessakin on petrattavaa, ovat asiat meillä monella tavalla kuitenkin hyvin. Erityisesti kehitysmaissa ehkäisyn saavuttamattomuus haittaa naisten ja tyttöjen koulunkäyntiä ja terveyttä ja on merkittävä este tasa-arvon toteutumiselle, kun naiset eivät saa päättää omasta kehostaan ja lapsiluvustaan. Onkin tärkeää, että ehkäisyn saatavuus ja seksuaali- ja lisääntymisterveys ovat myös Suomen kehityspolitiikan keskiössä, Sarkkinen sanoo.

Kategoriat
Uutiset

Sarkkinen kysyy ministeriltä Metsähallituksen hakkuista Oulujärvellä

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.) jätti kirjallisen kysymyksen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle (kesk) koskien Metsähallituksen kyseenalaisia hakkuita Oulujärven retkeilyalueella. Metsähallitus suunnittelee mittavia hakkuita Oulujärven retkeilyalueella Kuostonsaaressa ja Kaarresalossa. Hakattavan metsän joukossa on jopa 200-vuotiasta metsää. Hakkuut on tarkoitus aloittaa lähiviikkoina.

– Puoli vuotta sitten Oulujärven Ärjänsaaressa keskeytettiin UPM:n hakkuut ja valtio osti saaren, jotta luontoarvot säilyisivät ja jotta retkeily ja virkistys voivat jatkua. On erittäin ristiriitaista, että nyt valtio itse on tekemässä samankaltaisilla luonnon ja retkeilyn kannalta arvokkailla saarilla mittavia hakkuita, Sarkkinen sanoo.

Luonnonsuojelulaki kieltää Oulujärven Natura-alueella suojeltujen boreaalisten luonnonmetsien heikentämisen.

Retkeilyalueen perustamissäädöksen mukaan Oulujärven retkeilyalueella metsien käsittely ja muut toimenpiteet on toteutettava niin, että alueen erityispiirteet säilyvät ja metsien käsittely sopeutuu maisemaan. Nyt suunnitellut hakkuut ovat kuitenkin hyvin laajamittaisia, eivätkä säilyttäisi alueen erityispiirteitä, kuten harjuluontoa ja luonnonmetsiä. Kaarresalon ja Kuostonsaaren metsistä suuri osa täyttää boreaalisen luonnonmetsän määritelmän. Luonnonsuojelulaki kieltää Oulujärven Natura-alueella suojeltujen boreaalisten luonnonmetsien heikentämisen.

– Kaarresalon saari suojeltiin Metsähallituksen omalla päätöksellä hakkuilta vuonna 2001, mutta nyt suojelupäätös on yhtäkkiä peruttu. Onko Kaarresalossa tapahtunut jotain joka oikeuttaa suojelupäätöksen perumisen vai onko kyse vain Metsähallituksen tarpeesta täyttää kovat hakkuutavoitteensa hinnalla millä hyvänsä, Sarkkinen kysyy.

Kategoriat
Uutiset

Sarkkinen kysyy Soinilta Tšetšenian homojen kohtelusta

Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien homoseksuaalien vainoja Tšetšeniassa. Maassa on kevään aikana raportoitu homoihin kohdistuvasta vainosta ja sieppauksista, joissa kaapattuja kidutetaan ja jopa tapetaan.

– Tšetšenian tasavalta on osa Venäjän federaatiota. Tšetšenian viranomaiset kieltävät järjestelmällisen vainoamisen, vaikka Tšetšeniassa on raportoitu aiemminkin LGBTI-ihmisiin kohdistuneesta väkivallasta ja vainoamisesta. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset kuitenkin velvoittavat Venäjän ja Tšetšenian viranomaisia tutkimaan viharikokset ja asettamaan niihin syyllistyneet syytteeseen, Sarkkinen toteaa.

Kategoriat
Uutiset

Hanna Sarkkinen: Oulun seudun työllistämismäärärahojen tilanne on karmea

Kolmannelle sektorille myönnettävä täyden palkkatuen määrärahat ovat sanomalehti Kalevan mukaan jo tämän vuoden osalta loppuneet Pohjois-Pohjanmaalla. Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen palkkatukimäärärahojen loppumisesta.

– Järjestöillä on nyt kova huoli siitä, että ne eivät voi jatkaa pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimintaa, kun määrärahat ovat tältä vuodelta lopussa, vaikka on vasta maaliskuu. Monille pitkäaikaistyöttömille järjestöihin työllistyminen on tärkeä askel polulla kohti avoimia työmarkkinoita. Se on myös tärkeää ihmisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen toimintakyvyn kannalta, Sarkkinen sanoo.

Kategoriat
Uutiset

Hanna Sarkkinen: Hallituksen sote-malli vaarallinen Oululle ja Kainuulle

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen pelkää hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutuksia Oulussa ja Kainuussa. Hallituksen esitys rikkoo Kainuussa rakennetut hyvät sote-käytännöt ja toisaalta laajentaa koko maahan soten tilaaja–tuottaja-mallin, joka jo kertaalleen hylättiin Oulussa epäonnistuneena. Eduskunta keskustelee tänään sote-lakiehdotuksista.

– Hallitus harjoittaa anti-benchmarkkausta, eli huonojen käytäntöjen levittämistä ja hyvien romuttamista. Hallitus pelaa nyt vaarallista ja vastuutonta peliä ihmisten terveydellä ja veronmaksajien rahoilla, Sarkkinen sanoo.

Kategoriat
Uutiset

Vasemmistoliitto: Talvivaaran kaivoksen uusi omistaja epäilyttävä

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle Terrafamen uuden omistajan Trafiguran taustoista. Terrafame ilmoitti viime perjantaina yhtiön rahoitusjärjestelyistä, jonka jälkeen uudesta yhtiökumppanista on paljastunut huolestuttavia tietoja. Trafigura on saanut sakot laittoman myrkkylastin viemisestä Norsunluurannikolle, ja nyt on paljastunut yhtiön johdon runsaat kytkökset veroparatiiseihin.

Kategoriat
Uutiset

Hanna Sarkkinen: Hallituksen on aika haudata hallintarekisteri

Omistusten piilottamisen mahdollistava hallintarekisteri on nyt haudattava lopullisesti, vaatii vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen Uuden Suomen blogissaan.

– Tänään saimme kuulla, että Euroopan komissio on linjannut, ettei Suomen tarvitse mahdollistaa suomalaisten omistusten hallintarekisteröintiä. Tämä linjaus vahvistaa sen, mitä Vasemmisto on yrittänyt sanoa jo monta vuotta: hallintarekisteri ei ole EU:n vaatimus, vaan ihan kotoperäinen innostus mahdollistaa omistusten piilottamista ja sitä kautta helpottaa veronkiertoa, sisäpiirikauppoja, korruptiota ja talousrikollisuutta, Sarkkinen huomauttaa.

– Terveessä taloudessa omistukset ovat julkisia. Salailun lisäämisen sijaan tulee Suomessakin edistää omistusten julkisuutta ja verojen asiallista maksua. Siihen suuntaan on myös muu Eurooppa menossa Panamapapereiden jälkeen.

Sarkkinen muistuttaa, että hallintarekisteri on kuopattu ja noussut kuolleista jo monta kertaa.

– Tämä omistusten salaamiseen tähtäävä sisukas zombi on kummitellut keskuudessamme jo useiden vuosien ajan. Aluksi valtionvarainministeriön virkamiehet kokoomuspoliitikkojen säestyksellä ajoivat hallintarekisteröinnin mahdollistamista Suomessa. Sanottiin, että EU vaatii sitä meiltä. Kun poliittinen paine kävi kovaksi ja todettiin, ettei EU pakota Suomea mahdollistamaan hallintarekisteröintiä, vedettiin esitys pois.

– Eduskuntaan tuotiin kuitenkin uusi esitys, jossa suomalaisten omistusten hallintarekisteröinti mahdollistettaisiin ulkomaisten arvopaperikeskusten kautta. Esitys on yhä talousvaliokunnan pöydällä käsittelyssä. Hallintarekisteriä siis ujutettiin taas, tällä kertaa keittiön kautta. Tälläkin kertaa valtiovarainministeriön virkamiehet kokoomuspoliitikot kuoronaan toistivat, että EU vaatii meitä mahdollistamaan suomalaisten omistusten hallintarekisteröinnin ulkomailla.

Sarkkinen muistuttaa komission uudesta kannanotosta, jonka mukaan Suomen ei tarvitse mahdollistaa hallintarekisteröintiä, ei kotimaassa eikä ulkomailla.

– Jos hallintarekisteriä vielä tämän jälkeen edistetään, niin hallituspuolueiden on turha piiloutua EU:n selän taakse, vaan niiden on myönnettävä, että kyse on ihan kotimaisesta halusta sallia omistusten salaamista.