Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Lukijoilta

Peruskoulu – sivistyksen ja tasa-arvon kehto

Peruskoulu on muodostunut olemassaolonsa vuosikymmeninä kansalliseksi ylpeydenaiheeksi, eikä suotta. 1970-luvulla asteittain toteutettu peruskoulujärjestelmään siirtyminen on mahdollistanut tasa-arvoisen ja turvallisen koulupolun ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan saakka.

Viime vuosina peruskouluissa järjestettävä opetus näyttää kuitenkin kohdanneen haasteita, joihin ei olla osattu varautua tarpeellisella tavalla. Heikentyneet talousresurssit ovat johtaneet leikkauksiin, jotka ovat vaikuttaneet oppilasryhmien kasvuun ja tehtyihin hankintoihin. Kehityskulku on johtanut oppimistulosten heikkenemiseen sekä lasten ja nuorten syrjäytymiskehityksen kärjistymiseen.

Kategoriat
Lukijoilta

Rohkeutta muutoksiin

Kainuu ja Kajaani ovat jaksaneet yllättää rohkealla ja vaikuttavalla muutosmyönteisyydellä ja kehittämishalukkuudella jo vuosia valtakunnallisellakin mittakaavalla. Olen saanut olla seuraamassa muun muassa maakuntakuntayhtymän syntyä ja sen pohjalta rakennettua sote kuntayhtymää, Kajaanin ammattikorkeakoulun menestystarinaa, Kaupunginteatterin tunteiden paloa sen näyttämöillä ja Kainuun Etu Oy:n voittoisaa kulkua Euroopan tasolla.

Huolimatta Kainuuta kuvailevasta ”Mitä se hyvejää” -asenteesta, kainuulaiset näyttävätkin olevan aktiivisia kuntiensa kehittäjiä, muutoksia pelkäämättömiä ja tulevaisuuteen kurottelevia. Paremmaksi tämän vielä tekee päättäjien selkeä halu tuoda kuntalaiset mukaan tuleviin muutoksiin ja ymmärrys, että rakennamme Kainuuta ja Kajaania jokainen omalla osallisuudellamme ja omassa ympäristössämme, omalla äänellämme.

Kategoriat
Lukijoilta

Päihdetyö kriisissä?

Olen työskennellyt 80-luvun alusta lähtien Kainuussa erilaisissa päihdetyön palveluissa. Tänä aikana olen nähnyt alalla erilaisia vaiheita, mistä ehkä merkittävin oli 90-luvulla, jolloin Kainuusta lakkautettiin päihdeongelmaisten katkaisuhoito- ja kuntoutusyksikkö.

Maakuntaan mentäessä todella toivoin, että päihdetyötä Kainuussa alettaisiin uudelleen vahvistaa, varsinkin, kun meillä  alkoholinkäyttötilastot ovat valtakunnallisesti katsoen sangen korkeat ja nuorten huumeitten käyttö on huolestuttavasti lisääntynyt. Toiveeni osoittautui turhaksi.

Viime vuosina olen yhä useammin tuntenut itseni asiakkaiden vaikeiden tilanteiden edessä välineettömäksi; ei ole päihdetyön palvelua, mihin asiakkaan ohjata, vaikka työntekijänä tarpeen selvästi näenkin. Olen nähnyt useamman asiakkaani menehtyvän, koska tarpeenmukaista päihdetyön palvelua ei Kainuussa ole ollut tarjolla.

Tarvitsemme Kainuuseen erillisen päihdehoitoyksikön avohoito-, katkaisu- ja kuntoutusmahdollisuuksineen.

Viime vuosina koko Kainuun päihdetyöstä on pääosin vastannut runsaat kymmenen avohoidon päihdetyöntekijää, siinä kaikki. Meillä Kainuussa ei ole erillistä katkaisuhoito- ja kuntoutusyksikköä, ei matalan kynnyksen hoitopaikkoja, eikä koko Kainuuta kattavaa tuetun asumisen verkostoa.

Miten vastata moninaisiin tarpeisiin? Uuteen sairaalaan on kaavailtu yhdistettyä mielenterveys- ja päihdepoliklinikkaa. Pahoin pelkään, että tämän suunnitelman toteutuessa päihdetyö sulautetaan psykiatriaan ja sen erityisosaaminen häviää. Olemmeko menossa näin toteuttamaan vain ”ylläpitohoitoa”, lähinnä lääkehoidoin, asiakkaan kuntouttamisen ja kuntoutumisen unohtaen? 

Nykyiset haasteet huomioon ottaen tarvitsemme Kainuuseen, unohtamatta matalan kynnyksen ja asumispalveluja, erillisen päihdehoitoyksikön avohoito-, katkaisu- ja kuntoutusmahdollisuuksineen. Kaikki tämä vaatisi myös päihdetyön omaavan johdon ja riittävän moniammatillisen henkilökunnan. Vai teemmekö Kainuussa tietoisen päätöksen jättää päihdeongelmaisten tarpeenmukainen hoito toteuttamatta?
 
Reija Heikkinen
Sosiaalityöntekijä, päihdetyöntekijä
Sotkamo

Kategoriat
Uutiset

Kainuun Vasemmisto: Kuntavaalit kansanäänestys hallituslinjasta

Keskiviikkona ennakkoäänestyksellä käynnistyvät kuntavaalit ovat Kainuun Vasemmiston mukaan kansanäänestys Juha Sipilän oikeistohallituksen leikkauslinjasta.

-Hallitus on kaksi vuotta leikannut pienituloisimpien perusturvaa. Kansaneläkettä, työttömyyspäivärahaa, lapsilisää, opintotukea, lomakorvauksia mutta jakanut hyvätuloisille lisää verohelpotuksia. Tämä ei voi jatkua, piirihallitus korosti.

Vasemmisto arvioi, että kuntavaalien tulos voi johtaa hallituksen kaatumiseen ja talouslinjan vaihtamiseen tai luo ainakin painetta siihen.

Kategoriat
Näkökulmat

Kaikki eläkeläiset eivät ole varakkaita

Jokin aika sitten uutisoitiin eläkeläisten kasvaneesta varallisuudesta ja 2 300 euron nettotuloista kuukaudessa. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen tutkimukseen. Aihe on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa ja eläkeläisten parissa.

Jutun luvut eivät kuitenkaan vastaa kainuulaisten eläkeläisten todellisuutta.

Kainuussa oli vuoden 2015 lopussa 27 453 eläkeläistä. Heistä 3 667 sai eläkettä alle 800 euroa kuukaudessa ja alle 1 100 euroa kuukaudessa sai Kainuussa 9 818 eläkeläistä. Reilusti yli puolella koko maakunnan eläkeläisistä eli 15 585 henkilöllä eläke jäi alle 1 400 euron kuukaudessa. (Eläketurvakeskus)

Kun hyvätuloisimmatkin huomioidaan, on keskieläke Kainuussa vain 1 437 euroa kuukaudessa.

Kun hyvätuloisimmatkin huomioidaan, on keskieläke Kainuussa vain 1 437 euroa kuukaudessa.

Kela puolestaan kertoo, että asumistukea sai vuoden 2016 lopussa Kainuussa 3 689 eläkeläistä ja asumistuki oli keskimäärin 197 euroa kuukaudessa. Vuokra-asunnoissa asuvia asumistukea saavia eläkeläisiä oli 3 319 ja omistusasunnoissa asuvia 370.

Vuoden alussa lähes kaikkien Kelan etuuksien euromäärät muuttuvat, kun kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 prosenttia vuoden 2016 tasosta. Kansaneläkeindeksin muutos vaikuttaa kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Käytännössä indeksitarkistus pienentää kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia joitakin kymmeniä senttejä päivässä tai enintään alle 10 euroa kuukaudessa. (Kela)

Tilastoluvut kainuulaisen eläkeläisen arjesta kertovat jotain aivan muuta kuin median levittämä mielikuva eläkeläisten suurista tuloista ja vaurastumisesta.

Toki Kainuussakin on varakkaita eläkeläisiä, joilla on hyvä eläke sekä asunto- ja muuta varallisuutta. Tosin omakotitalonkin arvo on Kainuun kylillä jotain aivan muuta kuin etelän kaupungeissa.

Kaikki eläkeläiset eivät ole varakkaita, vaan suuren osan toimeentulo on hyvin niukka. Jokaista ostosta joutuu harkitsemaan jopa reseptilääkkeitä myöten.

Kaikki eläkeläiset eivät ole varakkaita, vaan suuren osan toimeentulo on hyvin niukka.

Jo ennestään pienten eläkkeiden leikkaukset vain kasvattavat eriarvoisuuden kuilua ja eläkeläisköyhyys on monelle todellisuutta. Sen myöntävät asiantuntijatkin.

Huonoimmassa asemassa ovat pelkkää kansaneläkettä saavat ja pienipalkkaiset, yksinelävät naiset. Köyhyysrajan alapuolelle ovat jääneet myös monet nuorena työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneet.

Paras tapa auttaa näitä heikoimmassa asemassa olevia on kansaneläkkeen tasokorotus, indeksileikkausten peruminen ja hyvien julkisten palvelujen saatavuus.

Kaikesta huolimatta, toivon jokaiselle kainuulaiselle eläkeläiselle iloa ja voimia elämään.

Kategoriat
Uutiset

Hanna Sarkkinen: Hallituksen sote-malli vaarallinen Oululle ja Kainuulle

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen pelkää hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutuksia Oulussa ja Kainuussa. Hallituksen esitys rikkoo Kainuussa rakennetut hyvät sote-käytännöt ja toisaalta laajentaa koko maahan soten tilaaja–tuottaja-mallin, joka jo kertaalleen hylättiin Oulussa epäonnistuneena. Eduskunta keskustelee tänään sote-lakiehdotuksista.

– Hallitus harjoittaa anti-benchmarkkausta, eli huonojen käytäntöjen levittämistä ja hyvien romuttamista. Hallitus pelaa nyt vaarallista ja vastuutonta peliä ihmisten terveydellä ja veronmaksajien rahoilla, Sarkkinen sanoo.

Kategoriat
Uutiset

Kainuun Vasemmisto: Digilaite Kainuun joka koululaiselle

Vasemmisto lähtee Kainuussa kuntavaaleihin konkreettisilla esityksillä palvelujen tasa-arvon, laadun ja koko maakunnan kehityksen puolesta.

Tavoittena on esimerkiksi Kainuun oma digiloikka eli jokaiselle peruskoululaiselle hankitaan oma päätelaite. Nyt osa lapsia ja nuoria käyttää kouluissa omia älypuhelimia ja tabletteja, mutta kaikilla perheillä ei ole niihin varaa ja koulujen laitteita riittää vain muutamille.

Perheilla halutaan myös avata mahdollisuus lasten pääsylle lähimpään peruskouluun kuntarajojen yli ilman lisäkuluja.

Kategoriat
Uutiset

Työväen talvipäiviltä potkua vaalityöhön

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Vasemmiston aktiivien aivoriihi, Työväen talvipäivät, rakensi viikonloppuna Rokualla kuntavaalivoittoon johtavia suunnitelmia. Pohjoisen voimia kannusti puoluesihteeri Joonas Leppänen, joka piti vaalinäkymiä hyvinä.

– Mediakin on taas kiinnostunut vasemmistoliitosta, Leppänen sanoi siteeraten Helsingin Sanomia, jonka tuoreen uutisen mukaan vasemmistoliitto on ohittanut perussuomalaiset jäsenmäärässä.

Vasemmistoliitossa on nyt yli 10 000 jäsentä, joista 800 on liittynyt viime vuoden aikana. Rokualla annettiin uutiselle aplodit.

Vasemmiston päävaaliteemat on Leppäsen mukaan otettu hyvin vastaan. Esimerkiksi terveyskeskusmaksun poistaminen on selkeä tavoite. Helsingissä maksu on jo poistettu, eikä kaupungin budjettiin ole tullut lovea, sillä maksun periminen ja siihen liittyvä byrokratia maksaa sekin, tiesi pääkaupungin kunnallispolitiikassa vaikuttava Leppänen kertoa. Hän totesi, että vaalikampanjassaan vasemmiston kannattaa puhua siitä mistä muutkin puhuvat.

Ehdokashankinta on puoluesihteerin mukaan edennyt hyvin, mutta loppurutistus tarvitaan. Koko maassa ehdokkaita oli viime viikkoon mennessä koossa noin 2400.

 

Palvelut tarpeen myös keskusten ulkopuolella

Raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen oli toisena vastaajana Työväen talvipäivien kyselytunnilla. Hän korosti, että kuntavaalit ovat äänestäjille tilaisuus hallituspolitiikan puolivälitarkasteluun.

– Jos nykymeno leikkauksineen ei tyydytä, voi äänellään vaikuttaa muutoksen puolesta. Mahdollisuus valtasuhteiden liikauttamiseen kannattaa käyttää hyväksi.

Mahdollisuus valtasuhteiden liikauttamiseen kannattaa käyttää hyväksi.

Sote-keskusteluun Hännisen linjanveto oli, että uudistuksen keskiöön pitää nostaa ihminen eikä markkinat, kuten hallitus tekee.

Talvipäivien väki kritisoi ankarasti Sipilän porvarihallituksen linjaa.

– Hyvinvointivaltion purkamiselle pitää panna stoppi, kiteytti utajärveläinen Eero Väisänen. Koulutusleikkauksia paheksuttiin erityisesti. Kirsti Airaksinen Muhokselta korosti, että koko Suomi tarvitsee palveluja, eivät vain isot kaupunkiseudut. Vesa Kaikkonen Kajaanista muistutti, että Kainuun hallintokokeilu antaisi hyvää pohjaa sote-uudistukselle.

– Uusien moninkertaisten hallintorakennelmien luomisessa ei ole mitään järkeä.

Kaikkonen myös toivoi vasemmiston kamppailevan oikeudenmukaisemman verotuksen puolesta.

– Kaikki verolajit pitäisi panna samalle viivalle ja pääomaverosta tehdä progressiivinen.

Vasemmiston tavoitteisiin kuuluu myös joukkoliikenteen parantaminen. Maire Turtinen Iistä toivoi junayhteyksien kehittämistä.

– Rata jo on ja asemia, mutta junat eivät pysähdy. Pimeät VR:n asemat pitää saada käyttöön esimerkiksi reitillä Kuivaniemi-Ii-Haukipudas-Oulu.

Kysymyksiä ja mielipiteitä Rokualla kirvoittivat lisäksi ministeri Anne Bernerin (kesk.) liikennekaari ja liikenneyhtiö, Postin tilanne, Ylen ohjelmien tason lasku sekä Donald Trump, USA:n uusi presidentti.

 

Kuvagalleria: iloa ja vaalivalmisteluita Rokualla

(Kuvagallerian kuvat: Tero Kaikko)

Kategoriat
Uutiset

Kuntavaalistartit menestys Kainuussa

Kaksi autoa vilistää peräjälkeen Kainuun teitä kiireen vilkkaan. Siirtymäajaksi Vaalan ja Puolangan välille on laskettu tunti, mutta huonon liukkaan kelin johdosta tunti käy lyhyeksi. Kuitenkin tasan kello 14 kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas) astuu Puolangan Virkkulaan, jossa paikallinen vasemmistoväki odottaakin jo kansanedustajaa.

Puolangan Vasemmiston kuntavaalistartti on kerännyt paikalle pitkälle toistakymmentä kuntalaista ja aktiivista keskustelua kestää reilun tunnin ajan, sitten onkin lähdettävä kohti Suomussalmea. Näissä tunnelmissa vierähtivät edelliset kaksi viikonloppua Kainuussa, kun jokaisessa Kainuun kunnassa järjestettiin vasemmistoliiton kuntavaalistartit Kajaania lukuunottamatta.

 

Pasi Kortelainen (oikealla) on uusi Vasemmiston kuntavaaliehdokas Paltamossa. Vieressä Paltamon Vasemmiston puheenjohtaja Veijo Mikkonen. (Kuva: Miikka Kortelainen)

Kainuun kaikki kunnat kierretty jo kertaalleen

Puolangan lisäksi kansanedustaja Sarkkinen vieraili viikonlopun aikana kuntavaalistarteissa Kuhmossa, Sotkamossa, Paltamossa ja Vaalassa. Lisäksi Kajaanissa ja Suomussalmella järjestettiin kainuulaisten kyselytunnit yhteistyössä Kansan Sivistystyön Liiton kanssa sekä Vasemmistonuorten tapaaminen Viinibaari Maria Peessä. Sarkkinen oli kahden tiiviin päivän jälkeen tyytyväinen tilaisuuksien antiin.

– Kainuulaiset ovat lähteneet aktiivisesti liikkeelle ja ehdokashankintakin vaikuttaa lähteneen äärimmäisen hyvin vauhtiin. On mukava vierailla puhumassa tilaisuuksissa, joissa on hyvä henki päällä, Sarkkinen totesi.

Sarkkisen tekemä havainto onnistuneesta ehdokashankinnasta pitää paikkansa, sillä uusia ehdokkaita on saatu mukaan koko Kainuussa molempina kuntavaalistarttiviikonloppuina. Edellisenä viikonloppuna Kainuuta kierrettiin Suomussalmen, Hyrynsalmen ja Ristijärven osalta europarlamentaarikko Merja Kyllösen johdolla. Kajaanin Vasemmiston varsinainen kuntavaalistartti järjestettiin perjantaina. Tuolloin tilaisuudessa oli mukana vasemmistoliiton kansanedustaja Silvia Modig.

 

Kainuulaiset liikekannalla

Vaikka kaikkia tilaisuuksia ei pystytty järjestämään optimaalisimpaan aikaan kuntalaisten kannalta, saavutti vaalistarttikierros hyvin väkeä. Esimerkiksi Kuhmon torilla anivarhain lauantaina järjestetyssä tilaisuudessa oli likimain sata kävijää ja aamukahvitilaisuus Paltamon Nesteelläkin tavoitti toistakymmentä paltamolaista.

Vaikka jokaisessa kunnassa on omat kuumat puheenaiheensa, oli ihmisten huulilla erityisesti sote- ja koko maakuntauudistus, nyttemmin jo kaatunut liikenneministeri Anne Bernerin tieverkkoyhtiö sekä hallituksen leikkauspolitiikka. Myös nuorten syrjäytymisestä ja hoitajamitoituksen leikkaamisesta käytiin värikästä keskustelua monilla paikkakunnilla.

Vaikka jokaisessa kunnassa on omat kuumat puheenaiheensa, oli ihmisten huulilla erityisesti sote- ja koko maakuntauudistus, nyttemmin jo kaatunut liikenneministeri Anne Bernerin tieverkkoyhtiö sekä hallituksen leikkauspolitiikka.

– Vanhukset ovat rakentaneet tämän maan ja kyllä meidän heidät pitää kunnolla hoitaa, ennen kuin päätyvät sinne suntion kortistoon, Paltamon Vasemmiston puheenjohtaja Veijo Mikkonen totesi Nesteellä pidetyssä kuntavaalistartissa.

 

Neea Kylmänen täytti kuntavaalien ehdolleasettumislomaketta Vaalan torilla. Se jos mikä on peukuttamisen arvoinen asia, ainakin jos kysyy vieressä seisovalta Vaalan kunnanvaltuutetulta ja Neean äidiltä Tiina Kylmäseltä. (Kuva: Miikka Kortelainen)

Ehdokashankinta jatkuu helmikuun loppuun

Vaikka ehdokasasettelu on edennyt lupaavasti, jatkuu se koko Kainuussa aina helmikuun loppuun saakka. Kaikissa kunnissa on tavoitteena saada ehdokkaita vähintään saman verran kuin viime kuntavaaleissa. Osassa kunnista tähän tavoitteeseen on päästy jo nyt. Jo tässä vaiheessa monia on ilahduttanut nuorten esiinmarssi: esimerkiksi Kajaanissa vasemmistoliitto on saanut moninkertaistettua nuorten ehdokkaiden määrän viime vaaleihin verrattuna.

– Kajaanissa on asettunut ehdolle yhteensä seitsemän nuorta ehdokasta, kun nuoria oli viime vaaleissa ehdolla Vasemmiston listalla kaikkiaan kaksi, Kajaanin Vasemmistonuorten puheenjohtaja Petja Korkkonen kertoi.

 

Kuntavaaliehdokkuudesta kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä oman kuntansa Vasemmiston aktiiveihin tai pohjoisten piirien toiminnanjohtaja Jaakko Alavuotunkiin.

Kategoriat
Näkökulmat

Tapahtui kerran Mantan Grillillä

Joskus joku sanoi, että parasta brändäystä Kajaanin kaupungille on Mantan Grilli. Tuossa toteamuksessa voi piillä jonkinlainen totuuden siemenkin, sillä paikallisen perimätiedon mukaan grilli on vuosien saatossa ehättänyt tulla tutuksi melko monelle varusmiespalveluksensa Kajaanissa suorittaneelle. Taidettiimpa grilli joskus äänestää jonkun iltapäivälehden äänestyksessä Suomen parhaaksi.

Vaikka minun autoni takalasiin on jo vuosia sitten joku paikallinen humalikko ”Mennään Mantalle”-tarran liimannut, hämmästyksekseni paljastan olevani enemmän Jormuan Grillin kuin Mantan Grillin miehiä. Yllättyköön tästä ken haluaa. Kuitenkin kuluneella viikolla kulkuni suuntasi Mantan Grillille ja vieläpä peräti puolen yön aikaan. Grilli oli jo ovensa säppiin laittanut, mutta minä en ollutkaan ruuanhakumatkalla. Olin ehdokkaanhakumatkalla.

Kategoriat
Uutiset

Kainuun Vasemmisto: Hallituksen kortit pöytään

Kainuun Vasemmisto vaatii Juha Sipilän hallitukselta selvää päätöstä siitä, aikooko se tänä keväänä leikata suomalaisten tuloja ja sosiaaliturvaa vielä lisää vai muuttaa linjaansa taloutta elvyttäväksi vasemmiston esittämällä tavalla.

– Hallitus pelaa kaksilla korteilla kun keskusta lupailee, ettei leikata, ja kokoomus sanoo, että leikataan. Kaiken lisäksi hallitus pakoilee vastuuta lykkäämällä päätöksiä kuntavaalien yli, Sotkamossa kokoontunut piirihallitus arvosteli.