Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Uutiset

Sarkkinen kysyy ministeriltä Metsähallituksen hakkuista Oulujärvellä

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.) jätti kirjallisen kysymyksen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle (kesk) koskien Metsähallituksen kyseenalaisia hakkuita Oulujärven retkeilyalueella. Metsähallitus suunnittelee mittavia hakkuita Oulujärven retkeilyalueella Kuostonsaaressa ja Kaarresalossa. Hakattavan metsän joukossa on jopa 200-vuotiasta metsää. Hakkuut on tarkoitus aloittaa lähiviikkoina.

– Puoli vuotta sitten Oulujärven Ärjänsaaressa keskeytettiin UPM:n hakkuut ja valtio osti saaren, jotta luontoarvot säilyisivät ja jotta retkeily ja virkistys voivat jatkua. On erittäin ristiriitaista, että nyt valtio itse on tekemässä samankaltaisilla luonnon ja retkeilyn kannalta arvokkailla saarilla mittavia hakkuita, Sarkkinen sanoo.

Luonnonsuojelulaki kieltää Oulujärven Natura-alueella suojeltujen boreaalisten luonnonmetsien heikentämisen.

Retkeilyalueen perustamissäädöksen mukaan Oulujärven retkeilyalueella metsien käsittely ja muut toimenpiteet on toteutettava niin, että alueen erityispiirteet säilyvät ja metsien käsittely sopeutuu maisemaan. Nyt suunnitellut hakkuut ovat kuitenkin hyvin laajamittaisia, eivätkä säilyttäisi alueen erityispiirteitä, kuten harjuluontoa ja luonnonmetsiä. Kaarresalon ja Kuostonsaaren metsistä suuri osa täyttää boreaalisen luonnonmetsän määritelmän. Luonnonsuojelulaki kieltää Oulujärven Natura-alueella suojeltujen boreaalisten luonnonmetsien heikentämisen.

– Kaarresalon saari suojeltiin Metsähallituksen omalla päätöksellä hakkuilta vuonna 2001, mutta nyt suojelupäätös on yhtäkkiä peruttu. Onko Kaarresalossa tapahtunut jotain joka oikeuttaa suojelupäätöksen perumisen vai onko kyse vain Metsähallituksen tarpeesta täyttää kovat hakkuutavoitteensa hinnalla millä hyvänsä, Sarkkinen kysyy.