Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Näkökulmat

Arvovalintoja

Politiikassa on perimiltään kysymys arvoista. Niistä syntyvät näkemyserot päätöksenteossa.

Kokoomus haluaa korjata valtion velkaantumisen leikkaamalla rajusti menoja ja alentamalla kaikkien tuloveroja. Perussuomalaiset vaativat 2–4 prosentin juustohöyläystä kaikkiin valtion menoihin. He eivät kerro, mitä tämä ohjelma merkitsee kansalaisille.

Arvovalinta on, hyväksymmekö kokoomuksen ja perussuomalaisten esittämiä peruspalveluiden miljardileikkauksia. Lisäksi kokoomus jakaisi varat veronalennuksina suurituloisille.

Ajattelen toisin. Pidän oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa etusijalla. Julkista taloutta on tasapainotettava kriisien jälkeen. Sen ei pidä tapahtua leikkaamalla kansalaisten peruspalveluista, lapsilta, nuorilta tai vanhuksilta.

Mainos alkaa
Mainos loppuu

Leikkauskohteita löytyy esimerkiksi suuryrityksille maksettavista ympäristölle haitallisista tuista, mutta erityistä huomiota on kiinnitettävä valtiontalouden tuloihin. Suurten tulojen verotukseen ja verovälttelyn ehkäisemiseen on löydettävä ratkaisut.  

Ajatus kaikkia koskevasta sosiaaliturvasta lähtee siitä, että kuka tahansa meistä saattaa jossakin elämänsä vaiheessa olla tuensaaja. Tämän vuoksi turvaverkko myös rahoitetaan yhteisesti, keräämällä rahat verotuksella.

Kaikkialla asiat eivät ole näin. Monet maat tukeutuvat kalliisiin yksityiskouluihin ja köyhäinhoitojärjestelmään, kuten syntymämaani Kosovo. Eriarvoisuus ja tuloerot kasvavat. Tätäkö haluavat ne, jotka vaativat miljardileikkauksia julkisiin menoihin?

Jokaisella on oikeus luottaa siihen, että apua ja tukea saa, kun omat voimat eivät enää riitä.

Perimmäisestä arvosta on kyse myös silloin, kun ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Halla-aho kertoo, että vihollisen epäinhimillistäminen ja sodan karnevaalina pitäminen on välttämätöntä, ettei meille itselle tulisi tunnontuskia tappamisesta.

Sodan kauheuksista tietoisena pidän tätä ajattelua kylmäävänä. On vaarallista epäinhimillistää toinen ihminen, vaikka vihollinenkin ja riistää hänen ihmisoikeutensa. Tällöin paitsi ylläpidetään viholliskuvia, myös raaistetaan omaa käyttäytymistä. Ihmisoikeuksia ja ihmiselämän arvokkuutta on kunnioitettava vaikeinakin aikoina.

Jokaisella on oikeus luottaa siihen, että apua ja tukea saa, kun omat voimat eivät enää riitä. Meidän jokaisen on voitava luottaa tulevaan!

Albana Mustafi

Kirjoittaja on vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas, kauneusalan yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu Kemistä.