Kansan Tahto

70 € / vuosi
Kategoriat
Uutiset

Mustajärvi: Tiedustelulakien turvattava perusoikeudet ja läpinäkyvyys

Eduskunta aloitti eilen uusien tiedustelulakien käsittelyn. Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron pitäneen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Markus Mustajärven mielestä turvallisuustoimijoilla tulee olla asianmukaiset oikeudet ja työkalut, mutta kansalaisten perusoikeudet on turvattava.

– Valmisteluprosessin aikana on luotu kuva pakosta ja uhasta, jotka edellyttävät perustuslain muuttamista nopeutetussa järjestyksessä. Kynnyksen perustuslain muuttamiselle tulee olla korkea, Mustajärvi muistuttaa.

Pelisääntöjen tulee olla selvät ja toiminnan mahdollisimman läpinäkyvää.

Kaikkien viime vuosina Euroopassa tapahtuneiden väkivallantekojen jälkeen on kiirehditty vaatimaan tiedusteluvaltuuksien laajentamista niin meillä kuin muualla, vaikka iskuja on tapahtunut jo valmiiksi laajojen valvontaoikeuksien maissa.

Mustajärven mielestä tiedustelulainsäädäntöä tulee uudistaa ja turvallisuuskoneistoilla tulee olla asianmukaiset ja tehokkaat työkalut eri uhkien tunnistamiseen ja niiden estämiseen.

– Pelisääntöjen tulee olla selvät ja toiminnan mahdollisimman läpinäkyvää. Kansalaisten perusoikeudet ja demokraattisen yhteiskunnan tunnusmerkit, esimerkiksi vapaa tiedonvälitys ja lähdesuoja, tulee aina muistaa, Mustajärvi painottaa.

– Usein toistetun hokeman ”mitä pelättävää rehellisellä kansalaisella on” vastapainoksi pitää nostaa kysymys, miksi sitten valvoa sitä rehellistä kansalaista? Laajat viranomaisten toimivaltuudet koskevat myös niitä lainkuuliaisia kansalaisia, vieläpä niin, että he eivät tiedä olevansa valvonnan kohteena.

Mustajärvi kiinnitti huomiota myös lakiesityksissä lisää valtaoikeuksia saavan suojelupoliisin valvontaan. Perustettavat tiedusteluvaltuutetun virka ja eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta eivät Mustajärven mukaan kykene kaavailluilla resursseilla toteuttamaan valvontatehtäväänsä.

– Demokratian kannalta on myös outo asetelma, että Suojelupoliisi arvioi sen toimintaa valvovien ihmisten, esimerkiksi eduskunnan valiokunnan jäsenten, kelvollisuuden tehtäväänsä, Mustajärvi sanoi.

Tiedustelulakien myötä suomalaiset tiedusteluorganisaatiot saavat aivan uuden pelikentän. Lait mahdollistavat myös ulkomaiden tiedustelupalvelujen toiminnan Suomessa.

– Millaista tietoa Suomi jakaa eteenpäin ja millaisilla keinoilla kerättyä tietoa Suomi vastaanottaa muilta? Demokraattinen valvonta on siitäkin syystä tärkeää, ettei tällaisella kaupankäynnillä vahingoiteta Suomen kansallista etua ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tai kavenneta kansallista liikkumatilaa, Mustajärvi sanoo.