Kansan Tahto

70 € / vuosi
Mainos

”Täydellinen luottamuspula hallitusta kohtaan” – Huutola pitää irtisanomislakia ideologisena

Ammattiliitot keskusjärjestö SAK:ssa ja muutama muukin valmistautuvat poliittisiin työtaisteluihin, jos hallitus ei luovu esityksestään irtisanomissuojan laskemisesta pienissä yrityksissä. SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutola kuvailee tilannetta ”täydelliseksi luottamuspulaksi hallitusta kohtaan”.

– Kun suostuttiin pitkin hampain vaikeaan ja raskaaseen kilpailukykysopimukseen, ajateltiin, että tämä hallitus ei ole enää tuomassa heikennyksiä työntekijän asemaan. Hallitus on rikkonut meidän mielestä tätä sopimusta. Tämä on viimeinen pisara, jota ay-liike ei hyväksy.

SAK:n pärstäkerroinirtisanomiseksi kutsuma esitys helpottaisi niin sanottua henkilöperusteista irtisanomista työpaikoilla, joilla on enintään 20 työntekijää. Henkilöperusteisia irtisanomissyitä ei ole lueteltu lainsäädännössä, mutta sillä tarkoitetaan esimerkiksi työn huonoa jälkeä tai painavaa syytä, jonka vuoksi työntekijä ei enää selviydy työtehtävistään.

Hallituksen esityksessä irtisanominen olisi mahdollista entistä vähäisemmistä laiminlyönneistä tai työntekijän ja työantajan välisen luottamussuhteen horjuttamisesta. Samalla poistuisi velvollisuus tarjota muuta työtä.

”Tämä on ideologinen pyrkimys heikentää työsuhdeturvaa.”

Järjestöjohtajan mukaan hallitus yrittää romuttaa ay-liikkeen edunvalvonnan perimmäisiä lähtökohtia puuttuessaan työsuhdeturvaan. Ay-liike ei voi hyväksyä ihmisten asettamista erilaiseen oikeudelliseen asemaan sen perusteella, minkä kokoisessa yrityksessä nämä työskentelevät.

– Tämä on ideologinen pyrkimys heikentää työsuhdeturvaa, jotta työnantaja voisi entistä enemmän ohjata paikallisten ratkaisujen syntymistä niin, että työntekijät eivät uskalla niitä vastustaa.

 

Heikentää luottamusta tulevaisuuteen

Esityksellä on SAK:n arvioissa ennemmin huonontavia kuin parantavia vaikutuksia työllisyyteen. Työpaikkojen muuttuminen entistä epävarmemmiksi heikentää ihmisten luottamusta tulevaisuuteen ja vähentää uskallusta kuluttaa, ostaa asuntoja ja suunnitella oman elämän kehittämistä, Huutola sanoo.

Suomalainen lomautusjärjestemä on ainutlaatuinen.

Hän huomauttaa, että työsuhteen koeaika on jo nyt pitkä ja suomalainen lomautusjärjestemä on ”ainutlaatuinen koko maapallolla”. Joustavia mahdollisuuksia reagoida suhdannevaihteluihin ja muihin tilanteisiin on jo olemassa.

Liitot eivät ole vielä ilmoittaneet työtaistelujen tapaa tai ajankohtaa. Työntekijä- ja työnantajajärjestöt olivat aiemmin sopineet, että poliittisista lakoista ilmoitetaan etukäteen, mutta Elinkeinoelämä keskusliitto irtisanoi keskusjärjestöjen väliset sopimukset viime vuonna.

Toistaiseksi liitot ovat viestineet ”järjestöllisistä toimista”. Varsinaisten lakkojen lisäksi se voi tarkoittaa esimerkiksi ylityö- tai vuoronvaihtokieltoa, mielenosoituksia tai muuta yleiseen mielipiteeseen vaikuttamista.